กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 150 / Psalms 150

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีต่าง ๆ
150:1 ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอากาศแห่งฤทธานุภาพของพระองค์

An Exhortation to Praise God with Instruments
150:1 Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.

150:2 จงสรรเสริญพระองค์เพราะบรรดากิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อันเลิศล้ำของพระองค์

150:2 Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness.

150:3 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่

150:3 Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp.

150:4 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยบรรดาเครื่องสายและขลุ่ย

150:4 Praise him with the timbrel and dance: praise him with stringed instruments and organs.

150:5 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยฉาบที่มีเสียงดัง จงสรรเสริญพระองค์ด้วยฉาบที่ทำเสียงสูง

150:5 Praise him upon the loud cymbals: praise him upon the high sounding cymbals.

150:6 จงให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

150:6 Let every thing that hath breath praise the LORD. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope