กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 18 / Psalms 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุพระพรอันมากมาย
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระเยโฮวาห์ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศัตรูทั้งหลายของท่าน และจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูล และท่านกล่าวว่า

18:1 ข้าพระองค์จะรักพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้เป็นกำลังของข้าพระองค์

David Praises God for Manifold Blessings
To the chief musician, A psalm of David, the servant of the LORD, who spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said,

18:1 I will love thee, O LORD, my strength.

18:2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพเจ้า เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า เป็นกำลังของข้าพเจ้า เป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าจะวางใจ เป็นดั้งของข้าพเจ้า และทรงเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพเจ้า และทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้า

18:2 The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.

18:3 ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ดังนั้นข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้า

18:3 I will call upon the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

18:4 บรรดาความระทมทุกข์แห่งความตายล้อมข้าพเจ้าไว้ และกระแสทั้งหลายแห่งคนอธรรมทำให้ข้าพเจ้ากลัว

18:4 The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid.

18:5 บรรดาความระทมทุกข์แห่งนรกอยู่รอบตัวข้าพเจ้า บ่วงแห่งความตายอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า

18:5 The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me.

18:6 ในยามทุกข์ใจข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และได้ร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงสดับฟังเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้มาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ มาถึงพระกรรณของพระองค์

18:6 In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.

18:7 แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานทั้งสิ้นของบรรดาภูเขาก็หวั่นไหวด้วย และสั่นสะเทือน เพราะพระองค์กริ้ว

18:7 Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.

18:8 ควันออกไปจากช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็เผาผลาญ ถ่านก็ติดเปลวไฟโดยเพลิงนั้น

18:8 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.

18:9 พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์เหล่านั้นลงด้วยและได้เสด็จลงมา และความมืดอยู่ใต้พระบาทของพระองค์

18:9 He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under his feet.

18:10 และพระองค์ได้ทรงเครูบตนหนึ่งและทรงเหาะไป ใช่แล้ว พระองค์ทรงเหาะไปบนปีกของสายลม

18:10 And he rode upon a cherub, and did fly: yea, he did fly upon the wings of the wind.

18:11 พระองค์ทรงกระทำให้ความมืดทึบเป็นสถานที่เร้นลับของพระองค์ ปะรำของพระองค์ซึ่งอยู่รอบพระองค์คือน้ำมืดและเมฆหนาทึบแห่งท้องฟ้า

18:11 He made darkness his secret place; his pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies.

18:12 ที่ความสว่างที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ เหล่าเมฆทึบ บรรดาลูกเห็บและถ่านเพลิงทั้งหลายของพระองค์ก็ผ่านไป

18:12 At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.

18:13 พระเยโฮวาห์ทรงคำรนกึกก้องในฟ้าสวรรค์ด้วย และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ บรรดาลูกเห็บและถ่านเพลิงทั้งหลาย

18:13 The LORD also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice; hail stones and coals of fire.

18:14 ใช่แล้ว พระองค์ทรงส่งบรรดาลูกธนูของพระองค์ออกไป และทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไป และพระองค์ทรงยิงฟ้าแลบทั้งหลายออกไป และทรงทำให้พวกเขาโกลาหล

18:14 Yea, he sent out his arrows, and scattered them; and he shot out lightnings, and discomfited them.

18:15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แล้วร่องน้ำทั้งหลายแห่งทะเลก็ปรากฏขึ้น และบรรดารากฐานของแผ่นดินโลกก็ถูกเผยออก เมื่อพระองค์ทรงขนาบ เมื่อเจอกับลมที่พวยพุ่งแห่งช่องพระนาสิกของพระองค์

18:15 Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O LORD, at the blast of the breath of thy nostrils.

18:16 พระองค์ได้ทรงบัญชาจากที่สูง พระองค์ทรงยึดข้าพเจ้าไว้ พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลาย

18:16 He sent from above, he took me, he drew me out of many waters.

18:17 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรูที่เข้มแข็งของข้าพเจ้า และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้า เพราะว่าพวกเขามีกำลังมากกว่าข้าพเจ้า

18:17 He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.

18:18 เขาทั้งหลายขัดขวางข้าพเจ้าในวันแห่งความหายนะของข้าพเจ้า แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพเจ้า

18:18 They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.

18:19 พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น เพราะว่าพระองค์พอพระทัยในข้าพเจ้า

18:19 He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.

18:20 พระเยโฮวาห์ได้ประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าแล้ว

18:20 The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

18:21 เพราะว่าข้าพเจ้าได้รักษาทางทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ไว้ และไม่ได้พรากไปเสียจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างคนชั่ว

18:21 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.

18:22 เพราะการตัดสินทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่ได้ผลักกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์ไปเสียจากข้าพเจ้า

18:22 For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.

18:23 ข้าพเจ้าก็เที่ยงธรรมต่อพระพักตร์พระองค์ด้วย และข้าพเจ้าได้รักษาตัวไว้ให้พ้นจากความชั่วช้าของข้าพเจ้า

18:23 I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.

18:24 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จึงได้ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดหมดจดแห่งมือของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์

18:24 Therefore hath the LORD recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.

18:25 พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ว่าเมตตาต่อผู้ที่เมตตา พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ว่าเที่ยงธรรมต่อผู้ที่เที่ยงธรรม

18:25 With the merciful thou wilt shew thyself merciful; with an upright man thou wilt shew thyself upright;

18:26 พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์ และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกง

18:26 With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself froward.

18:27 เพราะพระองค์จะทรงช่วยประชากรที่ทุกข์ลำบากให้รอดพ้น แต่พระองค์จะทรงทำให้สายตาหยิ่งยโสต่ำลง

18:27 For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.

18:28 ด้วยว่าพระองค์จะทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์จะทรงกระทำให้ความมืดของข้าพระองค์สว่างขึ้น

18:28 For thou wilt light my candle: the LORD my God will enlighten my darkness.

18:29 ด้วยว่าโดยพระองค์ ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพมาแล้ว และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้กระโดดข้ามกำแพง

18:29 For by thee I have run through a troop; and by my God have I leaped over a wall.

18:30 สำหรับพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห์พิสูจน์แล้ว พระองค์ทรงเป็นดั้งของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

18:30 As for God, his way is perfect: the word of the LORD is tried: he is a buckler to all those that trust in him.

18:31 เพราะผู้ใดเล่าเป็นพระเจ้านอกจากพระเยโฮวาห์ หรือผู้ใดเล่าเป็นศิลานอกจากพระเจ้าของพวกเรา

18:31 For who is God save the LORD? or who is a rock save our God?

18:32 พระเจ้าทรงเป็นผู้คาดเอวของข้าพเจ้าไว้ด้วยพละกำลัง และทรงทำให้ทางของข้าพเจ้าดีเลิศทุกประการ

18:32 It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

18:33 พระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างเท้ากวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้า

18:33 He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places.

18:34 พระองค์ทรงสอนมือของข้าพเจ้าให้ทำสงคราม จนคันธนูเหล็กกล้าถูกหักด้วยแขนของข้าพเจ้า

18:34 He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.

18:35 พระองค์ได้ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ด้วย และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ฉุดข้าพระองค์ขึ้นมา และความอ่อนโยนของพระองค์ได้กระทำให้ข้าพระองค์ใหญ่โต

18:35 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.

18:36 พระองค์ทรงกระทำให้ย่างก้าวของข้าพระองค์ที่อยู่ใต้ข้าพระองค์กว้างขวางขึ้นแล้ว จนเท้าของข้าพระองค์มิได้ลื่นไถล

18:36 Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.

18:37 ข้าพระองค์ไล่ตามบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ และตามพวกเขาทัน และข้าพระองค์มิได้หันกลับอีกจนกว่าพวกเขาถูกเผาผลาญเสียสิ้น

18:37 I have pursued mine enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed.

18:38 ข้าพระองค์ได้ทำให้พวกเขาบาดเจ็บ พวกเขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้ พวกเขาได้ล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์

18:38 I have wounded them that they were not able to rise: they are fallen under my feet.

18:39 เพราะว่าพระองค์ทรงคาดเอวของข้าพระองค์ไว้ด้วยพละกำลังเพื่อทำการสู้รบ พระองค์ได้ทรงกำราบพวกที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ให้อยู่ใต้ข้าพระองค์

18:39 For thou hast girded me with strength unto the battle: thou hast subdued under me those that rose up against me.

18:40 พระองค์ได้ประทานคอของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วย เพื่อข้าพระองค์จะทำลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์เสีย

18:40 Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.

18:41 เขาทั้งหลายร้องให้ช่วย แต่ไม่มีใครช่วยพวกเขาให้รอดได้ แม้ได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ก็ไม่ทรงตอบพวกเขา

18:41 They cried, but there was none to save them: even unto the LORD, but he answered them not.

18:42 แล้วข้าพระองค์ได้ทุบตีเขาทั้งหลายจนแหลกละเอียดอย่างผงคลีดินต่อหน้าลม ข้าพระองค์ได้โยนพวกเขาออกไปเหมือนดินตามถนน

18:42 Then did I beat them small as the dust before the wind: I did cast them out as the dirt in the streets.

18:43 พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากการยื้อแย่งของประชากร และพระองค์ได้ทรงตั้งข้าพระองค์ให้เป็นหัวหน้าแห่งบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองค์

18:43 Thou hast delivered me from the strivings of the people; and thou hast made me the head of the heathen: a people whom I have not known shall serve me.

18:44 ทันทีที่เขาทั้งหลายได้ยินถึงข้าพระองค์ พวกเขาก็จะเชื่อฟังข้าพระองค์ บรรดาคนต่างด้าวจะมานบนอบตัวต่อข้าพระองค์

18:44 As soon as they hear of me, they shall obey me: the strangers shall submit themselves unto me.

18:45 บรรดาคนต่างด้าวจะอ่อนกำลัง และกลัวตัวสั่นออกมาจากที่กำบังของเขาทั้งหลาย

18:45 The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.

18:46 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และสาธุการแด่ศิลาของข้าพเจ้า และขอให้พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าเป็นที่เทิดทูน

18:46 The LORD liveth; and blessed be my rock; and let the God of my salvation be exalted.

18:47 พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการแก้แค้นให้แก่ข้าพเจ้า และทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้ข้าพเจ้า

18:47 It is God that avengeth me, and subdueth the people under me.

18:48 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้า ใช่แล้ว พระองค์ทรงยกชูข้าพระองค์ขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุณแล้ว

18:48 He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.

18:49 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงจะถวายคำขอบพระคุณแด่พระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์

18:49 Therefore will I give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and sing praises unto thy name.

18:50 พระองค์ประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์ และทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ถูกเจิมของพระองค์ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์

18:50 Great deliverance giveth he to his king; and sheweth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope