กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 144 / Psalms 144

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอความเมตตาและสัญญาว่าจะได้สรรเสริญพระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด

144:1 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ กำลังของข้าพระองค์ ผู้ทรงฝึกมือของข้าพระองค์ให้ทำสงคราม และนิ้วมือของข้าพระองค์ให้ทำศึก

A Blessing for Mercy and Promise of Praise
A psalm of David

144:1 Blessed be the LORD my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight:

144:2 ทรงเป็นความดีของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ และเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพระองค์ เป็นโล่ของข้าพระองค์ และเป็นผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ ผู้ทรงปราบประชากรของข้าพระองค์ไว้ใต้ข้าพระองค์

144:2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.

144:3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มนุษย์เป็นอะไรเล่าที่พระองค์ทรงทราบถึงเขา หรือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ทรงพิจารณาถึงเขา

144:3 LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him!

144:4 มนุษย์เป็นเหมือนอย่างสิ่งไร้สาระ วันเวลาของเขาเป็นเหมือนอย่างเงาที่ผ่านไป

144:4 Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away.

144:5 ขอทรงโน้มฟ้าสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และขอเสด็จลงมา ขอทรงแตะต้องบรรดาภูเขา และพวกมันจะมีควันขึ้น

144:5 Bow thy heavens, O LORD, and come down: touch the mountains, and they shall smoke.

144:6 ขอทรงพุ่งฟ้าแลบออกมาและกระจายพวกเขาไป ขอทรงยิงบรรดาลูกธนูของพระองค์และทรงทำลายพวกเขา

144:6 Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them.

144:7 ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์จากที่สูง ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากน้ำมากหลาย ให้พ้นจากมือของลูกหลานคนต่างชาติ

144:7 Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children;

144:8 ผู้ซึ่งปากของพวกเขาพูดเรื่องไร้สาระ และซึ่งมือขวาของพวกเขาเป็นมือขวาแห่งความเท็จ

144:8 Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood.

144:9 ข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ด้วยพิณใหญ่และพิณสิบสาย ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์

144:9 I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee.

144:10 พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานความรอดแก่บรรดากษัตริย์ ผู้ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากดาบแห่งความเจ็บปวด

144:10 It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword.

144:11 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของลูกหลานคนต่างชาติ ผู้ซึ่งปากของพวกเขาพูดเรื่องไร้สาระ และซึ่งมือขวาของพวกเขาเป็นมือขวาแห่งความเท็จ

144:11 Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood:

144:12 เพื่อบรรดาบุตรชายของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นเหมือนต้นไม้โตเต็มขนาดเมื่อพวกเขายังหนุ่ม ๆ อยู่ เพื่อบรรดาบุตรสาวของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นเหมือนเสาหัวมุมทั้งหลาย ซึ่งถูกขัดให้เงางามตามแบบพระราชวัง

144:12 That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace:

144:13 เพื่อบรรดายุ้งฉางของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเต็ม มีของบรรจุอยู่ทุกอย่าง เพื่อบรรดาแกะของข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีลูกตั้งพันตั้งหมื่นตามถนนของข้าพระองค์ทั้งหลาย

144:13 That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets:

144:14 เพื่อบรรดาวัวตัวผู้ของข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีกำลังใช้แรงงาน เพื่อที่จะไม่มีใครพังเข้ามา หรือออกไป เพื่อที่จะไม่มีเสียงร้องทุกข์ในบรรดาถนนหนทางของข้าพระองค์ทั้งหลาย

144:14 That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets.

144:15 ชนชาติที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นสุข ใช่แล้ว ชนชาติผู้ซึ่งพระเจ้าของพวกเขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข

144:15 Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope