กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 104

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตรึกตรองถึงสง่าราศีของพระเจ้า
104:1 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนัก พระองค์ทรงเกียรติและความรุ่งโรจน์เป็นฉลองพระองค์
104:2 ผู้ทรงคลุมพระองค์เองด้วยความสว่างเหมือนเป็นฉลองพระองค์ ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลายออกเหมือนอย่างม่าน
104:3 ผู้ทรงวางบรรดาคานของที่ประทับทั้งหลายของพระองค์ไว้ในน้ำทั้งหลาย ผู้ทรงกระทำให้บรรดาเมฆเป็นราชรถของพระองค์ ผู้ดำเนินไปบนปีกของลม
104:4 ผู้ทรงกระทำให้พวกทูตสวรรค์ของพระองค์เป็นบรรดาวิญญาณ ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์เป็นเปลวเพลิง
104:5 ผู้ได้ทรงวางรากฐานทั้งหลายของแผ่นดินโลก เพื่อที่มันจะไม่ถูกโยกย้ายเป็นนิตย์
104:6 พระองค์ได้ทรงคลุมแผ่นดินโลกนั้นไว้ด้วยน้ำลึกอย่างกับเครื่องนุ่งห่ม น้ำทั้งหลายยืนอยู่เหนือบรรดาภูเขา
104:7 เมื่อพระองค์ทรงขนาบ พวกมันก็หนีไป เมื่อได้ยินเสียงแห่งฟ้าร้องของพระองค์ พวกมันก็รีบหนีไป
104:8 น้ำเหล่านั้นขึ้นไปยังบรรดาภูเขา น้ำเหล่านั้นไหลลงไปยังหุบเขาทั้งหลาย จนถึงสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ให้น้ำเหล่านั้น
104:9 พระองค์ทรงวางขอบเขตเพื่อไม่ให้น้ำเหล่านั้นข้ามไป เพื่อน้ำเหล่านั้นจะไม่หันมาคลุมแผ่นดินโลกอีก
104:10 พระองค์ทรงกระทำให้น้ำพุทั้งหลายพลุ่งขึ้นมาในบรรดาหุบเขา ซึ่งไหลไประหว่างเนินเขาทั้งหลาย
104:11 น้ำเหล่านั้นให้สัตว์ป่าทุกตัวแห่งท้องทุ่งได้ดื่ม ลาป่าทั้งหลายดับความกระหายของพวกมัน
104:12 โดยน้ำเหล่านั้นบรรดานกแห่งอากาศจะมีที่อยู่อาศัยของพวกมัน ซึ่งร้องอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้ทั้งหลาย
104:13 พระองค์ทรงรดบรรดาเนินเขาจากที่ประทับทั้งหลายของพระองค์ แผ่นดินโลกก็อิ่มหนำด้วยผลแห่งบรรดาพระราชกิจของพระองค์
104:14 พระองค์ทรงกระทำให้หญ้างอกขึ้นมาสำหรับสัตว์เลี้ยง และผักสำหรับการปรนนิบัติของมนุษย์ เพื่อเขาจะทำให้เกิดอาหารจากแผ่นดิน
104:15 และน้ำองุ่นซึ่งทำให้ใจของมนุษย์ยินดี และน้ำมันเพื่อทำให้หน้าของเขาทอแสง และขนมปังซึ่งเสริมกำลังใจมนุษย์
104:16 บรรดาต้นไม้ของพระเยโฮวาห์เปี่ยมด้วยน้ำเลี้ยง บรรดาต้นสนซีดาร์แห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้
104:17 ที่ซึ่งบรรดานกสร้างรังทั้งหลายของพวกมัน สำหรับนกกระสาดำนั้น บรรดาต้นสนสามใบเป็นบ้านของมัน
104:18 บรรดาเนินเขาสูงนั้นเป็นที่ลี้ภัยสำหรับแพะป่าทั้งหลาย และบรรดาโขดหินสำหรับเหล่ากระจงผา
104:19 พระองค์ทรงกำหนดดวงจันทร์ไว้สำหรับฤดูกาลต่าง ๆ ดวงอาทิตย์รู้จักเวลาตกของมัน
104:20 พระองค์ทรงกระทำให้เกิดความมืดและมันก็เป็นกลางคืน ซึ่งในเวลานั้นบรรดาสัตว์แห่งป่าไม้คลานออกมา
104:21 สิงโตหนุ่มทั้งหลายคำรามหาเหยื่อของพวกมัน และแสวงหาอาหารของพวกมันจากพระเจ้า
104:22 ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว พวกมันก็รวมตัวกันและพวกมันไปนอนอยู่ในถ้ำต่าง ๆ ของพวกมัน
104:23 มนุษย์ก็ออกไปทำงานของเขา และไปทำภารกิจของเขาจนถึงเวลาเย็น
104:24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดาพระราชกิจของพระองค์อเนกอนันต์จริง ๆ พระองค์ทรงสร้างพระราชกิจเหล่านั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญา แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยบรรดาทรัพย์สมบัติของพระองค์
104:25 ทะเลนี้ซึ่งใหญ่และกว้างก็เป็นดังนี้ ซึ่งในนั้นมีบรรดาสิ่งเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วน ทั้งบรรดาสัตว์เล็กและใหญ่
104:26 เรือทั้งหลายก็แล่นออกไป เลวีอาธานนั้นก็อยู่ที่นั่น ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้เล่นในนั้น
104:27 สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นรอคอยพระองค์ เพื่อพระองค์จะประทานอาหารแก่พวกมันตามเวลา
104:28 สิ่งที่พระองค์ประทานให้พวกมัน พวกมันก็เก็บรวบรวมไว้ พระองค์ทรงเปิดพระหัตถ์ของพระองค์ พวกมันก็อิ่มหนำด้วยของดี
104:29 พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์เสีย มันทั้งหลายก็ทุกข์ใจ พระองค์ทรงเอาลมหายใจของพวกมันไปเสีย พวกมันก็ตาย และกลับไปสู่ผงคลีดินของพวกมัน
104:30 พระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไป พวกมันก็ถูกเนรมิตสร้างขึ้น และพระองค์ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของแผ่นดินโลกเสียใหม่
104:31 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์จะดำรงอยู่เป็นนิตย์ พระเยโฮวาห์จะทรงเปรมปรีดิ์ในบรรดาพระราชกิจของพระองค์
104:32 พระองค์ทอดพระเนตรแผ่นดินโลก และมันก็สั่นสะท้าน พระองค์ทรงแตะต้องเนินเขาทั้งหลาย และพวกมันก็มีควันขึ้นมา
104:33 ข้าจะร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ตราบใดที่ข้ามีชีวิตอยู่ ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของข้า ขณะที่ข้ายังเป็นอยู่
104:34 การตรึกตรองของข้าเรื่องพระองค์จะเป็นสิ่งอ่อนหวาน ข้าจะชื่นชมยินดีในพระเยโฮวาห์
104:35 ขอให้คนบาปทั้งหลายถูกผลาญออกไปเสียจากแผ่นดินโลก และขออย่าให้คนชั่วเป็นอยู่อีกต่อไป ท่านจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย พวกท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope