กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 58

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตำหนิผู้พิพากษาอธรรม
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด

58:1 พวกท่านพูดความชอบธรรมอย่างแท้จริงหรือ โอ ชุมนุมชนเอ๋ย พวกท่านพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือ โอ บุตรทั้งหลายของมนุษย์เอ๋ย
58:2 ใช่แล้ว ในใจพวกท่านกระทำความชั่ว พวกท่านชั่งความทารุณแห่งมือของพวกท่านในแผ่นดินโลก

ลักษณะของคนชั่ว
58:3 คนชั่วห่างเหินไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พวกเขาหลงเจิ่นไปทันทีที่พวกเขาเกิดมา โดยพูดคำมุสาทั้งหลาย
58:4 พิษของพวกเขาเหมือนอย่างพิษงู พวกเขาเหมือนอย่างงูพิษหูหนวกที่อุดหูของมัน
58:5 ซึ่งจะไม่ตั้งใจฟังเสียงของพวกหมองู ผู้ซึ่งมีมนต์ขลัง
58:6 ขอทรงหักฟันของพวกเขาเสีย โอ ข้าแต่พระเจ้า ในปากของพวกเขา ขอทรงหักเขี้ยวของบรรดาสิงโตหนุ่มออกเสีย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
58:7 ให้พวกเขาละลายไปเหมือนน้ำทั้งหลายซึ่งไหลอยู่เนือง ๆ เมื่อเขาโก่งคันธนูของเขาเพื่อยิงบรรดาลูกธนูของเขา ให้ลูกธนูเหล่านั้นเป็นเหมือนถูกตัดเป็นชิ้น ๆ
58:8 เหมือนอย่างหอยทากซึ่งละลายเป็นเมือกไป ขอให้พวกเขาทุกคนหายไป เหมือนอย่างการแท้งลูกของหญิงคนหนึ่ง เพื่อพวกเขาจะไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์
58:9 ก่อนบรรดาหม้อของพวกเจ้าจะรู้สึกร้อนด้วยไฟแห่งหนามทั้งหลาย พระองค์จะทรงกวาดคนเหล่านั้นไปเสียเหมือนอย่างลมหมุน ทั้งเป็นและในพระพิโรธของพระองค์
58:10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์ เมื่อเขาเห็นการแก้แค้นนั้น เขาจะล้างเท้าของเขาในโลหิตของคนชั่ว
58:11 เพื่อที่จะมีคนกล่าวว่า “แท้จริง มีบำเหน็จสำหรับคนชอบธรรม แท้จริง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พิพากษาในแผ่นดินโลก”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope