กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 64

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

64:1 ขอทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ในคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้จากความกลัวศัตรู
64:2 ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จากการปรึกษากันอย่างลับ ๆ ของคนชั่ว จากการปองร้ายของบรรดาคนกระทำความชั่วช้า
64:3 ผู้ลับลิ้นของตนเหมือนอย่างลับดาบ และโก่งคันธนูของพวกเขาเพื่อยิงลูกธนูทั้งหลายของตน คือบรรดาถ้อยคำขมขื่น
64:4 เพื่อพวกเขาจะยิงอย่างลับ ๆ ใส่คนปราศจากตำหนิ พวกเขายิงใส่เขาอย่างกะทันหันและไม่เกรงกลัว
64:5 พวกเขาหนุนใจตัวเองในเรื่องชั่วร้าย พวกเขาคุยกันเรื่องการวางกับดักทั้งหลายอย่างลับ ๆ พวกเขาพูดว่า “ใครจะเห็นพวกเขา”
64:6 พวกเขาค้นหาบรรดาความชั่วช้า พวกเขาค้นหาอย่างขยันขันแข็งจนสำเร็จ เพราะความคิดภายในของพวกเขาทุกคนและในใจนั้นลึกล้ำนัก
64:7 แต่พระเจ้าจะทรงยิงใส่พวกเขาด้วยลูกธนูดอกหนึ่ง พวกเขาจะได้รับบาดเจ็บอย่างฉับพลัน
64:8 ดังนั้น พวกเขาจะทำให้ลิ้นของตนหล่นใส่ตัวเอง ทุกคนที่เห็นเขาเหล่านั้นจะหนีไป
64:9 และคนทั้งปวงจะเกรงกลัว และจะประกาศพระราชกิจของพระเจ้า เพราะพวกเขาจะพิจารณาถึงกิจการของพระองค์อย่างฉลาด
64:10 คนชอบธรรมจะยินดีในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจในพระองค์ และบรรดาคนที่เที่ยงธรรมในใจจะถวายสง่าราศี

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope