กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอความปลอดภัย
เพลงสดุดีของดาวิด

35:1 ขอทรงสู้ความเพื่อข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กับคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับข้าพระองค์ ขอทรงสู้รบกับบรรดาคนที่สู้รบกับข้าพระองค์
35:2 ขอทรงถือโล่และดั้ง และทรงลุกขึ้นเพื่อช่วยข้าพระองค์
35:3 ขอทรงชักหอกด้วย และขอทรงสกัดทางขัดขวางบรรดาคนที่ข่มเหงข้าพระองค์ ขอตรัสกับจิตใจของข้าพระองค์ว่า “เราเป็นความรอดของเจ้า”
35:4 ขอให้คนเหล่านั้นที่จ้องเอาชีวิตของข้าพระองค์นั้นสับสนและอับอาย ขอให้บรรดาคนที่คิดปองร้ายต่อข้าพระองค์นั้นถูกทำให้หันกลับไปเสียและถูกนำไปสู่ความสับสน
35:5 ขอให้พวกเขาเป็นเหมือนอย่างแกลบต่อหน้าลม และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ขับไล่พวกเขาไป
35:6 ขอให้ทางของพวกเขามืดและลื่น และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ข่มเหงพวกเขา
35:7 เพราะโดยไม่มีเหตุพวกเขาได้ซ่อนข่ายของพวกเขาไว้เพื่อดักข้าพระองค์ ซึ่งโดยไม่มีเหตุพวกเขาได้ขุดหลุมพรางไว้เพื่อเอาชีวิตของข้าพระองค์
35:8 ขอให้ความพินาศมาถึงเขาอย่างไม่รู้ตัว และขอให้ข่ายของเขาที่เขาได้ซ่อนไว้นั้นดักจับตัวเขาเอง ขอให้เขาตกลงในความพินาศนั้นเอง
35:9 และจิตใจของข้าพระองค์จะปรีดาปราโมทย์ในพระเยโฮวาห์ จิตใจนั้นจะเปรมปรีดิ์ในการช่วยให้รอดของพระองค์
35:10 กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มีผู้ใดเหมือนอย่างพระองค์ ผู้ทรงช่วยคนยากจนให้พ้นจากผู้ที่เข้มแข็งเกินกำลังของเขา ใช่แล้ว คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ที่ปล้นเขา”
35:11 บรรดาพยานเท็จได้ลุกขึ้น พวกเขาได้กล่าวหาข้าพระองค์ด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่ข้าพระองค์ไม่ทราบ
35:12 พวกเขาสนองข้าพระองค์ด้วยความชั่วร้ายเพื่อตอบแทนความดี เพื่อทำให้จิตใจของข้าพระองค์ตรอมตรม
35:13 แต่สำหรับข้าพระองค์ เมื่อพวกเขาป่วย เสื้อผ้าของข้าพระองค์คือผ้ากระสอบ ข้าพระองค์ได้ถ่อมจิตใจของตนลงด้วยการอดอาหาร และการอธิษฐานของข้าพระองค์ได้กลับมาสู่อกของข้าพระองค์เอง
35:14 ข้าพระองค์ได้ประพฤติตัวราวกับว่าเขาเป็นเพื่อนของข้าพระองค์หรือเป็นพี่น้องของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้โน้มตังลงด้วยความเศร้าโศกเหมือนอย่างคนที่คร่ำครวญเพื่อมารดาของตน
35:15 แต่พวกเขาได้ปีติยินดีเนื่องด้วยความทุกข์ลำบากของข้าพระองค์ และชุมนุมกันด้วยกัน ใช่แล้ว พวกนักเลงหัวไม้ได้รวบรวมกันต่อสู้กับข้าพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ทราบเรื่องนี้ พวกเขาได้ฉีกข้าพระองค์และไม่หยุดเลย
35:16 พร้อมกับพวกคนเยาะเย้ยที่หน้าซื่อใจคดในการเลี้ยงต่าง ๆ พวกเขาได้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของตนใส่ข้าพระองค์
35:17 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทอดพระเนตรเมินเฉยอีกนานเท่าใด ขอทรงช่วยจิตใจของข้าพระองค์ให้พ้นจากการทำลายล้างของพวกเขา ขอทรงช่วยที่รักของข้าพระองค์จากหมู่สิงโต
35:18 ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ในที่ชุมนุมชนใหญ่ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนเป็นอันมาก
35:19 ขออย่าให้คนเหล่านั้นที่เป็นศัตรูของข้าพระองค์อย่างอยุติธรรมมีความเปรมปรีดิ์เหนือข้าพระองค์ ทั้งขออย่าให้บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุได้ขยิบตา
35:20 เพราะพวกเขาไม่พูดอย่างสันติ แต่พวกเขาคิดค้นเรื่องหลอกลวงต่าง ๆ ต่อสู้บรรดาคนที่สงบเงียบในแผ่นดิน
35:21 ใช่แล้ว พวกเขาได้อ้าปากกว้างใส่ข้าพระองค์ และพูดว่า “อ้าฮา อ้าฮา ตาของพวกเราได้เห็นสิ่งนั้นแล้ว”

ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรูของท่าน
35:22 พระองค์ได้ทอดพระเนตรสิ่งนี้แล้ว โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงนิ่งเสีย โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์
35:23 ขอพระองค์ทรงลุกขึ้น และตื่นขึ้นเพื่อเห็นแก่คดีของข้าพระองค์ คือเพื่อเห็นแก่เรื่องของข้าพระองค์เถิด ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์
35:24 ขอทรงให้ความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์ และขออย่าให้พวกเขาเปรมปรีดิ์เหนือข้าพระองค์
35:25 ขออย่าให้พวกเขาพูดในใจของตนว่า “ฮ้า พวกเราอยากให้เป็นแบบนั้นจริง ๆ” ขออย่าให้พวกเขากล่าวว่า “พวกเราได้กลืนเขาเสียแล้ว”
35:26 ขอให้พวกเขาได้อับอายและถูกนำมาสู่ความสับสนด้วยกัน คือผู้ที่เปรมปรีดิ์เนื่องด้วยความลำเค็ญของข้าพระองค์ ขอให้พวกเขาได้สวมความอับอายและความเสื่อมเกียรติ คือผู้ที่อวดตัวต่อสู้ข้าพระองค์
35:27 ขอให้คนเหล่านั้นโห่ร้องด้วยความชื่นบานและยินดี คือผู้ที่เห็นชอบในเหตุอันชอบธรรมของข้าพระองค์ ใช่แล้ว ขอให้พวกเขากล่าวอยู่เสมอว่า “ขอให้พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่ยกย่อง ผู้ทรงมีความปีติยินดีในความเจริญของผู้รับใช้ของพระองค์”
35:28 และลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์ และถึงการสรรเสริญพระองค์วันยังค่ำ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope