กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 101

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดปฏิญาณว่าจะประพฤติอย่างดีรอบคอบ
เพลงสดุดีของดาวิด

101:1 ข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องความเมตตาและความยุติธรรม โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายแด่พระองค์
101:2 ข้าพระองค์จะประพฤติตนอย่างเฉลียวฉลาดในมรรคาที่ดีพร้อม โอ เมื่อไรหนอพระองค์จึงจะเสด็จมาหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะดำเนินภายในเรือนของข้าพระองค์ด้วยใจที่เพียบพร้อม
101:3 ข้าพระองค์จะไม่ตั้งสิ่งชั่วใด ๆ ไว้ต่อหน้าต่อตาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เกลียดชังกิจการของบรรดาคนที่หันไปเสีย กิจการนั้นจะไม่เกาะติดอยู่กับข้าพระองค์
101:4 ใจตลบตะแลงจะไปเสียจากข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่รู้จักกับคนชั่วเลย
101:5 ผู้ใดก็ตามที่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านของตนอย่างลับ ๆ ข้าพระองค์จะตัดเขาออกเสีย คนที่มีสายตาที่หยิ่งยโสและใจที่จองหอง ข้าพระองค์จะไม่ยอมทนเลย
101:6 นัยน์ตาของข้าพระองค์จะมองหาคนที่สัตย์ซื่อแห่งแผ่นดิน เพื่อพวกเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ คนที่ดำเนินในทางที่ดีพร้อม เขาจะรับใช้ข้าพระองค์
101:7 คนที่กระทำการหลอกลวงจะไม่อาศัยอยู่ภายในเรือนของข้าพระองค์ คนที่บอกเล่าเรื่องมุสาต่าง ๆ จะไม่ยั่งยืนอยู่ในสายตาของข้าพระองค์
101:8 ข้าพระองค์จะทำลายคนชั่วทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อว่าข้าพระองค์จะได้ตัดบรรดาคนที่กระทำชั่วออกเสียจากนครของพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope