กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 83

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การร้องทุกข์เรื่องการคิดกบฏ
บทเพลงหรือเพลงสดุดีของอาสาฟ

83:1 ขอพระองค์อย่าทรงเงียบอยู่ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงนิ่งเสียและขออย่าทรงเฉยอยู่ โอ ข้าแต่พระเจ้า
83:2 เพราะดูเถิด บรรดาศัตรูของพระองค์ทำการโกลาหล และบรรดาคนที่เกลียดชังพระองค์ได้ยกศีรษะขึ้น
83:3 พวกเขาได้ปรึกษากันอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมต่อสู้ประชากรของพระองค์ และได้ปรึกษากันต่อสู้บรรดาคนที่พระองค์ทรงซ่อนไว้
83:4 พวกเขาได้พูดว่า “มาเถิด และให้พวกเราตัดพวกเขาออกจากการเป็นประชาชาติ เพื่อชื่อของอิสราเอลจะไม่อยู่ในความทรงจำอีกต่อไป”
83:5 เพราะพวกเขาได้ปรึกษากันอย่างพร้อมใจกัน พวกเขารวมตัวกันต่อสู้พระองค์
83:6 บรรดาเต็นท์ของเอโดม และคนอิชมาเอล ของโมอับและคนฮาการ์
83:7 เกบาล และอัมโมน และอามาเลข คนฟีลิสเตียกับบรรดาชาวเมืองไทระ
83:8 อัสซูรก็สมทบกับพวกเขาด้วย พวกเขาได้ช่วยเหลือลูกหลานของโลท เซลาห์

การอธิษฐานสู้บรรดาศัตรูของอิสราเอล
83:9 ขอทรงกระทำกับพวกเขาเหมือนอย่างทรงกระทำกับคนมีเดียน อย่างที่ทำกับสิเสรา อย่างที่ทำกับยาบินที่ลำธารแห่งคีโชน
83:10 ผู้ซึ่งได้พินาศที่เอนโดร์ พวกเขาได้กลายเป็นเหมือนอย่างปุ๋ยสำหรับแผ่นดินโลก
83:11 ขอทรงทำให้บรรดาขุนนางของพวกเขาเป็นเหมือนอย่างโอเรบและเหมือนอย่างเศเอบ ใช่แล้ว บรรดาประมุขของพวกเขาเหมือนอย่างเศบาห์และเหมือนอย่างศัลมุนนา
83:12 ผู้ที่ได้กล่าวว่า “ให้พวกเราเอาบ้านเรือนทั้งหลายของพระเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราเถิด”
83:13 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้พวกเขาเป็นเหมือนกงจักร เป็นเหมือนแกลบต่อหน้าลม
83:14 เหมือนอย่างไฟเผาผลาญป่าไม้ และเหมือนอย่างเปลวเพลิงติดภูเขาทั้งหลายให้ลุกโพลง
83:15 ดังนั้น ขอทรงก่อกวนพวกเขาด้วยพายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทำให้พวกเขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์
83:16 ขอทรงให้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความอับอาย เพื่อพวกเขาจะแสวงหาพระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
83:17 ขอให้พวกเขาสับสน และเป็นทุกข์อยู่เป็นนิตย์ ใช่แล้ว ขอให้พวกเขาถูกทำให้อับอายและพินาศไป
83:18 เพื่อคนทั้งปวงจะทราบว่าพระองค์ ผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาห์แต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope