กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เพลงสดุดี 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สภาพของคนอธรรม
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์

36:1 การละเมิดของคนชั่วกล่าวภายในใจของข้าพเจ้าว่า ไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าต่อหน้าสายตาของเขา
36:2 เพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตน จนได้พบว่าความชั่วช้าของเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
36:3 บรรดาถ้อยคำแห่งปากของเขาก็เป็นความชั่วช้าและความหลอกลวง เขาเลิกที่จะเป็นคนมีสติปัญญาและที่จะกระทำความดีไปเสียแล้ว
36:4 เขาปองความชั่วร้ายเมื่ออยู่บนที่นอนของเขา เขาตั้งตัวในทางที่ไม่ดี เขาไม่ได้เกลียดชังความชั่วร้าย
36:5 ความเมตตาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อยู่ในสวรรค์ทั้งหลาย และความสัตย์ซื่อของพระองค์ไปถึงเมฆทั้งหลาย
36:6 ความชอบธรรมของพระองค์เหมือนอย่างภูเขาใหญ่โตทั้งหลาย บรรดาคำตัดสินของพระองค์เหมือนอย่างที่ลึกยิ่ง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสงวนมนุษย์และสัตว์ไว้
36:7 ความเมตตาของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนัก โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะฉะนั้นบุตรทั้งหลายของมนุษย์จึงให้ความไว้วางใจของตนอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์
36:8 พวกเขาจะอิ่มอย่างบริบูรณ์ด้วยความอ้วนพีแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงให้พวกเขาดื่มจากแม่น้ำแห่งความปีติยินดีของพระองค์
36:9 เพราะน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์ ในความสว่างของพระองค์พวกเราจะเห็นความสว่าง

การทูลขอพระพรจากพระเจ้า
36:10 โอ ขอประทานความเมตตาของพระองค์ต่อไปแก่คนเหล่านั้นที่รู้จักพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์แก่คนใจเที่ยงธรรม
36:11 ขออย่าให้เท้าแห่งความจองหองมาต่อสู้กับข้าพระองค์ และขออย่าให้มือของคนชั่วขจัดข้าพระองค์ออกไปเสีย
36:12 บรรดาคนกระทำความชั่วช้าก็ล้มลงอยู่ที่นั่น พวกเขาถูกเหวี่ยงลง และจะไม่สามารถลุกขึ้นได้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope