กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 48 / Genesis 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

บุตรชายโยเซฟเยี่ยมเยียนยาโคบ
48:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้มีคนมาบอกโยเซฟว่า “ดูเถิด บิดาของท่านป่วยอยู่” และท่านก็พามนัสเสห์และเอฟราอิมบุตรชายทั้งสองของตนไป

Joseph's Sons Bid Farewell to Grandfather Jacob
48:1 And it came to pass after these things, that one told Joseph, Behold, thy father is sick: and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim.

48:2 และมีคนบอกยาโคบ และพูดว่า “ดูเถิด โยเซฟบุตรชายของท่านมาหาท่าน” และอิสราเอลก็รวบรวมกำลังของตนลุกขึ้น และนั่งบนเตียงนอน

48:2 And one told Jacob, and said, Behold, thy son Joseph cometh unto thee: and Israel strengthened himself, and sat upon the bed.

48:3 และยาโคบได้พูดกับโยเซฟว่า “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้สำแดงพระองค์แก่พ่อที่ตำบลลูสในแผ่นดินแห่งคานาอัน และทรงอวยพรแก่พ่อ

48:3 And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan, and blessed me,

48:4 และตรัสแก่พ่อว่า ‘ดูเถิด เราจะให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นและเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ และจะยกแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตย์’

48:4 And said unto me, Behold, I will make thee fruitful, and multiply thee, and I will make of thee a multitude of people; and will give this land to thy seed after thee for an everlasting possession.

48:5 และบัดนี้สำหรับบุตรชายทั้งสองของลูก คือเอฟราอิมและมนัสเสห์ ที่เกิดแก่ลูกในแผ่นดินแห่งอียิปต์ก่อนพ่อมาหาลูกในอียิปต์ก็เป็นบุตรของพ่อ เขาทั้งสองจะเป็นของพ่อ เหมือนรูเบนและสิเมโอน

48:5 And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine; as Reuben and Simeon, they shall be mine.

48:6 และสำหรับบุตรคนอื่น ๆ ของลูก ที่เกิดมาแก่ลูกภายหลัง พวกเขาจะนับเป็นบุตรของลูก และจะได้ถูกเรียกตามชื่อของพวกพี่ชายในการรับมรดกของพวกเขา

48:6 And thy issue, which thou begettest after them, shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance.

48:7 และสำหรับพ่อเมื่อพ่อจากปัดดานมา ราเชลซึ่งอยู่กับพ่อก็ได้สิ้นชีวิตในแผ่นดินแห่งคานาอันขณะอยู่ตามทาง เมื่อระยะทางเกือบจะถึงเอฟราธาห์ และพ่อได้ฝังศพเธอไว้ริมทางไปเอฟราธาห์คือเบธเลเฮม”

48:7 And as for me, when I came from Padan, Rachel died by me in the land of Canaan in the way, when yet there was but a little way to come unto Ephrath: and I buried her there in the way of Ephrath; the same is Bethlehem.

48:8 และอิสราเอลเห็นบุตรชายทั้งสองของโยเซฟ และพูดว่า “นี่ใคร”

48:8 And Israel beheld Joseph's sons, and said, Who are these?

48:9 และโยเซฟพูดกับบิดาของตนว่า “นี่เป็นบุตรชายทั้งสองของลูกที่พระเจ้าประทานแก่ลูกในสถานที่นี้” และอิสราเอลพูดว่า “ขอลูกพาบุตรทั้งสองเข้ามาหาพ่อ และพ่อจะได้อวยพรแก่เขาทั้งสอง”

48:9 And Joseph said unto his father, They are my sons, whom God hath given me in this place. And he said, Bring them, I pray thee, unto me, and I will bless them.

48:10 คราวนั้นตาของอิสราเอลมืดมัวไปเพราะชรา ท่านจึงมองอะไรไม่เห็น และโยเซฟพาบุตรทั้งสองเข้ามาใกล้บิดา และบิดาก็จุบเขาทั้งสองและกอดเขา

48:10 Now the eyes of Israel were dim for age, so that he could not see. And he brought them near unto him; and he kissed them, and embraced them.

48:11 และอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “แต่ก่อนพ่อคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าของลูก และดูเถิด พระเจ้าโปรดให้พ่อเห็นทั้งเชื้อสายของลูกด้วย”

48:11 And Israel said unto Joseph, I had not thought to see thy face: and, lo, God hath shewed me also thy seed.

48:12 และโยเซฟเอาบุตรทั้งสองออกมาจากระหว่างเข่าของท่าน และซบหน้าของตนลงถึงดิน

48:12 And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth.

เอฟราอิมกับมนัสเสห์จะถูกนับเข้าเป็นหัวหน้าเผ่าสองเผ่าของอิสราเอลด้วย
48:13 และโยเซฟพาบุตรทั้งสองเข้าไปใกล้บิดา มือขวาของท่านจับเอฟราอิมให้อยู่ข้างซ้ายมือของอิสราเอล และมือซ้ายของท่านจับมนัสเสห์ให้อยู่ข้างขวามือของอิสราเอล

Ephraim and Manasseh to Head Two Tribes of Israel
48:13 And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him.

48:14 และอิสราเอลก็เหยียดมือขวาของตนออกและวางบนศีรษะของเอฟราอิมผู้เป็นน้อง และมือซ้ายของตนวางไว้บนศีรษะของมนัสเสห์ โดยตั้งใจเหยียดมือของตนออกเช่นนั้น เพราะว่ามนัสเสห์เป็นบุตรหัวปี

48:14 And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands wittingly; for Manasseh was the firstborn.

48:15 และอิสราเอลอวยพรแก่โยเซฟ และพูดว่า “ขอพระเจ้าที่อับราฮัมและอิสอัคบิดาทั้งสองของข้าพระองค์ดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์นั้น ขอพระเจ้าผู้ทรงบำรุงเลี้ยงชีวิตของข้าพระองค์ตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้

48:15 And he blessed Joseph, and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day,

48:16 ขอทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้น โปรดอวยพรแก่เด็กหนุ่มทั้งสองคนนี้ และให้เขาสืบชื่อของข้าพระองค์และชื่อของอับราฮัมและอิสอัคบิดาทั้งสองของข้าพระองค์ไว้ และขอให้เขาทั้งสองคนเจริญขึ้นเป็นมวลชนในท่ามกลางแผ่นดินโลกเถิด”

48:16 The Angel which redeemed me from all evil, bless the lads; and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac; and let them grow into a multitude in the midst of the earth.

48:17 และเมื่อโยเซฟเห็นบิดาของตนวางมือข้างขวาของตนบนศีรษะของเอฟราอิม โยเซฟก็ไม่พอใจ และโยเซฟได้จับมือบิดาของตนเพื่อจะยกออกจากศีรษะของเอฟราอิมให้วางบนศีรษะของมนัสเสห์

48:17 And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him: and he held up his father's hand, to remove it from Ephraim's head unto Manasseh's head.

48:18 และโยเซฟพูดกับบิดาของตนว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น คุณพ่อขอรับ เพราะคนนี้เป็นบุตรหัวปี ขอพ่อวางมือขวาของพ่อไว้บนศีรษะคนนี้เถิด”

48:18 And Joseph said unto his father, Not so, my father: for this is the firstborn; put thy right hand upon his head.

48:19 และบิดาของท่านก็ปฏิเสธ และพูดว่า “พ่อรู้แล้ว ลูกของพ่อเอ๋ย พ่อรู้แล้ว เขาจะเป็นคนตระกูลหนึ่ง และเขาจะใหญ่โตด้วย แต่แท้จริงน้องชายของเขาจะใหญ่โตกว่าพี่ชาย และเชื้อสายของน้องชายนั้นจะเป็นคนหลายประชาชาติด้วย”

48:19 And his father refused, and said, I know it, my son, I know it: he also shall become a people, and he also shall be great: but truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations.

48:20 และวันนั้นอิสราเอลก็อวยพรแก่ทั้งสองคนว่า “พวกอิสราเอลจะใช้ชื่อเจ้าอวยพรว่า ‘ขอพระเจ้าโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและเหมือนมนัสเสห์เถิด’” และอิสราเอลได้ให้เอฟราอิมเป็นใหญ่กว่ามนัสเสห์

48:20 And he blessed them that day, saying, In thee shall Israel bless, saying, God make thee as Ephraim and as Manasseh: and he set Ephraim before Manasseh.

48:21 และอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “ดูเถิด พ่อจะสิ้นชีวิตแล้ว แต่พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าและจะพาพวกเจ้ากลับไปสู่แผ่นดินของบรรพบุรุษของพวกเจ้าอีก

48:21 And Israel said unto Joseph, Behold, I die: but God shall be with you, and bring you again unto the land of your fathers.

48:22 ยิ่งกว่านั้น พ่อได้ยกส่วนหนึ่งที่พ่อตีได้จากมือของคนอาโมไรต์ด้วยดาบของพ่อและคันธนูของพ่อนั้นให้แก่ลูกแทนพวกพี่น้องของลูก”

48:22 Moreover I have given to thee one portion above thy brethren, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope