กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 38 / Genesis 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ความบาปของยูดาห์ ทามาร์จึงเข้าราชวงศ์ของพระเยซู
38:1 และต่อมา ครั้งนั้นยูดาห์ลงไปจากพวกพี่น้องของเขา และไปอาศัยอยู่กับคนอดุลลัมคนหนึ่ง ชื่อฮีราห์

Judah's Sin: How Tamar Came into Ancestral Line of Christ
38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah.

38:2 และยูดาห์เห็นบุตรสาวของคนคานาอันคนหนึ่งที่นั่น บิดาของหญิงนั้นชื่อชูอาห์ และยูดาห์ได้แต่งงานกับหญิงนั้นและเข้าไปหานาง

38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her.

38:3 และหญิงนั้นก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชาย บิดาได้เรียกชื่อของเขาว่า เอร์

38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er.

38:4 และหญิงนั้นก็ตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรชาย นางเรียกชื่อของเขาว่า โอนัน

38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan.

38:5 และนางตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรชาย เรียกชื่อของเขาว่า เช-ลาห์ และเขาอยู่ที่เคซิบเมื่อนางคลอดเขา

38:5 And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him.

38:6 และยูดาห์ก็ได้หาหญิงคนหนึ่งชื่อทามาร์ให้เป็นภรรยาของเอร์บุตรหัวปีของตน

38:6 And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar.

38:7 และเอร์บุตรหัวปีของยูดาห์เป็นคนชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ได้ทรงประหารเขาเสีย

38:7 And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him.

38:8 และยูดาห์ได้พูดกับโอนันว่า “เข้าไปหาภรรยาพี่ชายของเจ้าเถิด และแต่งงานกับนาง และสืบเชื้อสายพี่ชายของเจ้าไว้”

38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother.

38:9 และโอนันรู้ว่าเชื้อสายจะไม่ได้นับเป็นของตน และต่อมา เมื่อเขาเข้าไปหาภรรยาของพี่ชายของเขา จึงทำให้น้ำกามตกดินเสีย ด้วยเกรงว่าเขาจะสืบเชื้อสายให้แก่พี่ชายของเขา

38:9 And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother.

38:10 และสิ่งที่โอนันกระทำนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงประหารชีวิตของเขาเสียด้วย

38:10 And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also.

38:11 แล้วยูดาห์จึงพูดกับทามาร์บุตรสะใภ้ของเขาว่า “ให้พักอยู่เป็นหญิงม่ายที่บ้านบิดาของเจ้าจนกว่าเช-ลาห์บุตรชายของเราจะเติบโตขึ้น” เพราะยูดาห์พูดว่า “ด้วยเกรงว่าเขาอาจจะตายเสียเหมือนพี่ชายทั้งสองของเขา” และทามาร์ได้ไปอาศัยอยู่ในบ้านบิดาของนาง

38:11 Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at thy father's house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house.

38:12 และต่อมาภรรยาของยูดาห์ ผู้เป็นบุตรสาวของชูอาห์ก็สิ้นชีวิต และยูดาห์ได้รับความปลอบประโลมใจแล้ว และเขากับเพื่อนของเขาชื่อฮีราห์ เป็นคนอดุลลัม ขึ้นไปหาพวกคนตัดขนแกะของตนที่บ้านทิมนาท

38:12 And in process of time the daughter of Shuah Judah's wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite.

38:13 และมีคนมาบอกทามาร์ว่า “ดูเถิด พ่อสามีของเจ้าขึ้นไปยังบ้านทิมนาทเพื่อจะตัดขนแกะของเขา”

38:13 And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep.

38:14 และนางได้ผลัดเสื้อผ้าสำหรับหญิงม่ายออกเสีย และเอาผ้าคลุมหน้าของนาง และห่มตัวไว้ และไปนั่งอยู่ที่สถานที่กลางแจ้ง ซึ่งอยู่ริมทางที่จะไปบ้านทิมนาท ด้วยนางเห็นว่าเช-ลาห์โตขึ้นแล้ว และนางยังไม่ได้เป็นภรรยาของเขา

38:14 And she put her widow's garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife.

38:15 เมื่อยูดาห์เห็นนาง เขาก็คิดว่านางเป็นหญิงโสเภณี เพราะนางได้เอาผ้าคลุมหน้าของตนไว้

38:15 When Judah saw her, he thought her to be an harlot; because she had covered her face.

38:16 และยูดาห์ได้เข้าไปหานางริมทางนั้น และพูดว่า “มาเถิด ขอให้เราเข้านอนด้วยกันกับเจ้า” (เพราะเขาไม่ทราบว่านางเป็นบุตรสะใภ้ของตน) และนางพูดว่า “ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้าที่ท่านจะเข้าหาข้าพเจ้า”

38:16 And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee; (for he knew not that she was his daughter in law.) And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me?

38:17 และยูดาห์พูดว่า “เราจะส่งลูกแพะจากฝูงมาให้เจ้าหนึ่งตัว” และนางพูดว่า “ท่านจะให้ของมัดจำไว้แก่ข้าพเจ้าก่อนจนกว่าท่านจะส่งลูกแพะนั้นมาได้ไหม”

38:17 And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it?

38:18 และยูดาห์พูดว่า “เจ้าจะเอาอะไรเป็นของมัดจำจากเรา” และนางพูดว่า “จะขอแหวนตราของท่าน กับกำไลมือของท่าน ทั้งไม้เท้าของท่านที่อยู่ในมือของท่านด้วย” และยูดาห์ก็ให้สิ่งเหล่านั้นแก่นาง และได้เข้าไปหานาง นางก็ตั้งครรภ์กับเขา

38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him.

38:19 และนางได้ลุกขึ้นไปเสีย และเอาผ้าคลุมหน้าของนางออก และนุ่งห่มเสื้อผ้าสำหรับหญิงม่ายของนาง

38:19 And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood.

38:20 และยูดาห์ได้ฝากลูกแพะมาในมือเพื่อนของเขา คือคนอดุลลัม ให้ไถ่ของมัดจำจากมือของหญิงนั้น แต่เขาหานางไม่พบ

38:20 And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand: but he found her not.

38:21 แล้วเขาจึงถามคนที่อยู่สถานที่นั้น พูดว่า “หญิงโสเภณีซึ่งอยู่ที่กลางแจ้งริมทางนี้อยู่ที่ไหน” และพวกเขาพูดว่า “หญิงโสเภณีในสถานที่นี้ไม่มี”

38:21 Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the way side? And they said, There was no harlot in this place.

38:22 และเพื่อนก็กลับไปหายูดาห์ และพูดว่า “ข้าพเจ้าหาหญิงนั้นไม่พบ ทั้งคนที่อยู่สถานที่นั้นก็ว่า หญิงโสเภณีในสถานที่นี้ไม่มี”

38:22 And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, that there was no harlot in this place.

38:23 และยูดาห์พูดว่า “ให้หญิงนั้นเก็บของนั้นไว้กับนางเถิด ด้วยเกรงว่าพวกเราจะเป็นที่อับอาย ดูเถิด เราฝากลูกแพะตัวนี้ไปให้แล้ว และท่านก็ไม่พบหญิงนั้น”

38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and thou hast not found her.

38:24 และต่อมาอีกประมาณสามเดือน มีคนมาบอกยูดาห์ว่า “ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านเป็นหญิงโสเภณี และยิ่งกว่านั้นอีก ดูเถิด นางมีเด็กในครรภ์เพราะการเป็นโสเภณีแล้ว” และยูดาห์พูดว่า “พานางออกมาและเผานางเสีย”

38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter in law hath played the harlot; and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt.

38:25 เมื่อเขากำลังพานางออกมา นางก็ส่งคนไปหาพ่อสามีพูดว่า “ข้าพเจ้ามีเด็กในครรภ์กับคนที่เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้” และนางพูดว่า “ข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาดูแหวนตรา กำไลมือ และไม้เท้า ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของผู้ใด”

38:25 When she was brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and bracelets, and staff.

38:26 และยูดาห์ก็ยอมรับว่ารู้จักสิ่งเหล่านั้น และพูดว่า “หญิงคนนี้ชอบธรรมยิ่งกว่าเรา เหตุว่าเราไม่ได้ยกนางให้แก่เช-ลาห์บุตรชายของเรา” และยูดาห์ก็ไม่ได้ร่วมรู้กับนางอีกต่อไป

38:26 And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more.

38:27 และต่อมาเมื่อถึงเวลากำหนดที่นางจะคลอดบุตร ดูเถิด ก็มีฝาแฝดสองคนอยู่ในครรภ์ของนาง

38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.

38:28 และต่อมาเมื่อนางกำลังจะคลอดนั้นบุตรคนหนึ่งก็ยื่นมือออกมา และหญิงผดุงครรภ์ได้เอาด้ายสีแดงผูกไว้ที่มือของเขา พูดว่า “คนนี้คลอดก่อน”

38:28 And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first.

38:29 และต่อมาขณะที่บุตรนั้นหดมือของเขาเข้าไป ดูเถิด พี่ชายของเขาก็คลอดออกมา และหญิงผดุงครรภ์พูดว่า “เจ้าแหวกออกมาได้อย่างไร เจ้าได้แหวกออกมา” เหตุฉะนั้นชื่อของเขาจึงถูกเรียกว่า เปเรศ

38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? this breach be upon thee: therefore his name was called Pharez.

38:30 และภายหลังน้องชายของเขาที่มีด้ายสีแดงผูกมือของเขานั้นก็คลอด และชื่อของเขาได้ถูกเรียกว่า เศ-ราห์

38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope