กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 34 / Genesis 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ดีนาห์บุตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน
34:1 และดีนาห์บุตรสาวของเลอาห์ซึ่งนางบังเกิดให้กับยาโคบนั้นออกไปเยี่ยมพวกบุตรสาวแห่งแผ่นดินนั้น

Dinah, Jacob's Only Daughter, Is Violated
34:1 And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.

34:2 และเมื่อเชเคมบุตรชายของฮาโมร์คนฮีไวต์ผู้เป็นเจ้านายแห่งเขตแดนนั้น ได้เห็นนาง เขาก็เอานางไป และหลับนอนกับนาง และทำอนาจารต่อนาง

34:2 And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her.

34:3 และจิตใจของเชเคมก็ผูกพันอยู่กับดีนาห์บุตรสาวของยาโคบ และเขารักหญิงสาวนั้น และพูดจาเล้าโลมเอาใจหญิงสาวนั้น

34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.

34:4 และเชเคมได้พูดกับฮาโมร์บิดาของตนว่า “จงขอหญิงสาวคนนี้ให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าเถิด”

34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.

34:5 และยาโคบได้ยินข่าวว่าผู้นั้นทำอนาจารต่อดีนาห์บุตรสาวของตน เวลานั้นพวกบุตรชายของท่านอยู่กับฝูงสัตว์ในทุ่งนา และยาโคบได้นิ่งคอยจนพวกบุตรชายกลับมาบ้าน

34:5 And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come.

34:6 และฮาโมร์บิดาของเชเคมก็ไปหายาโคบเพื่อปรึกษากับท่าน

34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.

34:7 และเมื่อพวกบุตรชายของยาโคบได้ยินข่าวนั้นพวกเขาก็กลับมาจากทุ่งนา และพวกผู้ชายนั้นก็โศกเศร้าและพวกเขาก็โกรธยิ่งนักเพราะเชเคมได้กระทำความโง่เขลาในพวกอิสราเอล โดยหลับนอนกับบุตรสาวของยาโคบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำ

34:7 And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter; which thing ought not to be done.

34:8 และฮาโมร์ก็ปรึกษากับพวกเขาว่า “จิตใจเชเคมบุตรชายของเรานี้ผูกพันรักใคร่บุตรสาวของท่านมาก เราขอร้องท่านทั้งหลายให้หญิงนั้นเป็นภรรยาบุตรชายของเราเถิด

34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife.

34:9 และเชิญพวกท่านทำการสมรสกับพวกเรา และยกบรรดาบุตรสาวของพวกท่านให้พวกเรา และเอาบรรดาบุตรสาวของพวกเราให้พวกท่าน

34:9 And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you.

34:10 และท่านทั้งหลายจะได้อยู่กับพวกเรา และแผ่นดินนี้จะอยู่ตรงหน้าพวกท่าน ท่านทั้งหลายจงอาศัยและทำการค้าขายที่นั่น และพวกท่านจะได้รับกรรมสิทธิ์ในแผ่นดินนี้”

34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.

34:11 และเชเคมพูดกับบิดาของหญิงนั้นและกับพวกพี่ชายของหญิงนั้นว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของพวกท่านเถิด และท่านทั้งหลายจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้าก็จะให้

34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.

34:12 จะเรียกเอาเงินสินสอดและของขวัญจากข้าพเจ้าสักเท่าไรก็ตามใจชอบ และพวกท่านจะเรียกเอาเท่าไรข้าพเจ้าก็จะให้ แต่ขอยกหญิงสาวนั้นให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้า”

34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.

บุตรชายของยาโคบทำการแก้แค้น
34:13 และบุตรชายทั้งหลายของยาโคบก็ตอบแก่เชเคมและฮาโมร์บิดาของเชเคมอย่างหลอกลวง เพราะเหตุเขาทำอนาจารแก่ดีนาห์น้องสาวของพวกเขานั้น และพูดว่า

Deceitful, Murderous Revenge of Jacob's Sons
34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister:

34:14 และพวกเขาได้พูดกับเขาทั้งสองว่า “พวกเราทำสิ่งนี้ไม่ได้ คือยกน้องสาวของพวกเราให้แก่คนที่ยังไม่ได้เข้าสุหนัตนั้น เพราะสิ่งนั้นเป็นที่อับอายขายหน้าแก่พวกเรา

34:14 And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us:

34:15 แต่พวกเราจะยอมแก่ท่านทั้งหลายดังนี้ ถ้าพวกท่านจะยอมเป็นเหมือนพวกเรา โดยให้ผู้ชายทุกคนของท่านทั้งหลายเข้าสุหนัต

34:15 But in this will we consent unto you: If ye will be as we be, that every male of you be circumcised;

34:16 แล้วพวกเราจึงจะยอมยกบรรดาบุตรสาวของพวกเราให้แก่พวกท่าน และพวกเราจะรับบรรดาบุตรสาวของพวกท่านให้เป็นภรรยาของพวกเรา และพวกเราจะอยู่กับพวกท่านและเราทั้งสองจะกลายเป็นชนชาติเดียวกัน

34:16 Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.

34:17 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ฟังคำของพวกเรา คือไม่เข้าสุหนัต พวกเราจะเอาบุตรสาวของพวกเราไป และพวกเราจะไปเสีย”

34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.

34:18 และถ้อยคำของพวกเขาเป็นที่พอใจฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของฮาโมร์

34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.

34:19 และหนุ่มคนนั้นไม่รีรอที่จะทำตามสิ่งนั้น เพราะเขามีความรักใคร่ในบุตรสาวของยาโคบ และเขาเป็นคนน่าเคารพนับถือมากกว่าใคร ๆ ในครอบครัวของบิดาของเขา

34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was more honourable than all the house of his father.

34:20 และฮาโมร์กับเชเคมบุตรชายของเขาได้ออกไปที่ประตูเมืองของพวกเขา และปรึกษากับชาวเมืองนั้นว่า

34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,

34:21 “คนเหล่านี้เป็นมิตรกับพวกเรา เพราะฉะนั้นจงให้พวกเขาอาศัยในแผ่นดินนี้และทำการค้าขายในที่นั่น เพราะดูเถิด แผ่นดินนี้กว้างขวางพอให้พวกเขาอยู่ได้ ให้พวกเรารับบรรดาบุตรสาวของพวกเขาเป็นภรรยาพวกเรา และยกบรรดาบุตรสาวของพวกเราให้พวกเขา

34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.

34:22 เพียงแต่ว่าถ้าผู้ชายทุกคนในท่ามกลางพวกเราจะยอมเข้าสุหนัตเหมือนอย่างพวกเขาได้เข้าสุหนัตแล้ว พวกเขาจะยอมอาศัยอยู่กับพวกเรา เป็นชนชาติเดียวกัน

34:22 Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.

34:23 ฝูงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขา กับฝูงสัตว์ทั้งสิ้นของพวกเขาก็จะเป็นของพวกเราด้วยมิใช่หรือ ขอแต่ให้พวกเรายอมตามพวกเขา และพวกเขาจะยอมอาศัยอยู่กับพวกเรา”

34:23 Shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.

34:24 และบรรดาชาวเมืองที่ออกไปจากประตูเมืองของเขาก็ฟังฮาโมร์และเชเคมบุตรชายของเขา และผู้ชายทุกคนก็เข้าสุหนัต คือบรรดาชาวเมืองที่ออกไปจากประตูเมืองของเขา

34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.

34:25 และครั้นอยู่มาถึงวันที่สาม เมื่อคนเหล่านั้นกำลังเจ็บอยู่ บุตรชายสองคนของยาโคบคือสิเมโอนและเลวี เป็นพี่ชายของดีนาห์ แต่ละคนก็ถือดาบของเขา และเข้าไปในนครด้วยใจกล้าหาญ และฆ่าบรรดาผู้ชายเสียสิ้น

34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males.

34:26 และเขาทั้งสองฆ่าฮาโมร์และเชเคมบุตรชายของเขาเสียด้วยคมดาบ และพาดีนาห์ออกจากบ้านของเชเคมไปเสีย

34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went out.

34:27 พวกบุตรชายของยาโคบเข้าไปยังพวกคนตาย และปล้นนครนั้น เพราะคนเหล่านั้นได้ทำอนาจารต่อน้องสาวของเขา

34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister.

34:28 พวกเขาริบเอาฝูงแกะของพวกเขา และฝูงวัวตัวผู้ของพวกเขา และฝูงลาของพวกเขา และข้าวของซึ่งอยู่ในนครและสิ่งซึ่งอยู่ในทุ่งนาไปเสีย

34:28 They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field,

34:29 และเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเขาไป และจับบุตรเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกเขา กับภรรยาของพวกเขาไปเป็นเชลย และริบของในบ้านไปเสียทั้งสิ้น

34:29 And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house.

ยาโคบกับครอบครัวกลัวอันตราย
34:30 และยาโคบได้พูดกับสิเมโอนและเลวีว่า “เจ้าทั้งสองทำให้เราลำบากใจ โดยทำให้เราเป็นที่เกลียดชังท่ามกลางชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนี้ คือท่ามกลางคนคานาอันกับคนเปริสซี และเรามีผู้คนน้อยนัก เขาทั้งหลายจะรวมกันเข้าต่อสู้เรา และฆ่าเราเสีย และเราจะถูกทำลาย คือเราและครอบครัวของเรา”

Jacob and Family Endangered
34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house.

34:31 และเขาทั้งสองพูดว่า “เขาจะทำกับน้องสาวของพวกเราเหมือนหญิงโสเภณีได้หรือ”

34:31 And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope