กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 45 / Genesis 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

โยเซฟเปิดเผยตนเองกับพี่น้อง
45:1 แล้วโยเซฟอดกลั้นตนเองต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่กับท่านต่อไปอีกไม่ได้ และท่านก็ร้องว่า “จงให้ทุกคนออกไปเสียจากเราเถิด” และไม่มีผู้ใดยืนอยู่กับท่าน ขณะที่โยเซฟแจ้งให้พี่น้องของท่านรู้จักตัวท่าน

Joseph Reveals Himself to His Brothers
45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.

45:2 ท่านร้องไห้เสียงดัง และคนอียิปต์ทั้งหลายและคนในสำนักพระราชวังของฟาโรห์ก็ได้ยิน

45:2 And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard.

45:3 และโยเซฟพูดกับพวกพี่น้องของตนว่า “เราคือโยเซฟ บิดาของเรายังมีชีวิตอยู่หรือ” และพวกพี่น้องของท่านก็พูดไม่ออก เพราะพวกเขาตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับท่าน

45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.

45:4 และโยเซฟได้พูดกับพวกพี่น้องของตนว่า “ข้าพเจ้าขอให้ท่านเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าเถิด” และพวกเขาก็เข้ามาใกล้ และท่านพูดว่า “ข้าพเจ้าคือโยเซฟน้องชายของพวกพี่ ที่พวกพี่ขายมายังอียิปต์

45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.

45:5 เพราะฉะนั้นบัดนี้อย่าเสียใจไปเลย หรืออย่าโกรธตัวเองที่พวกพี่ขายข้าพเจ้ามาที่นี่ เพราะว่าพระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้าให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้รักษาชีวิตไว้

45:5 Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.

45:6 เพราะมีการกันดารอาหารในแผ่นดินสองปีแล้ว และยังมีอีกห้าปี ซึ่งในปีเหล่านั้นจะทำนาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย

45:6 For these two years hath the famine been in the land: and yet there are five years, in the which there shall neither be earing nor harvest.

45:7 และพระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาก่อนพวกพี่ เพื่อสงวนหมู่คนของพวกพี่ไว้บนแผ่นดินโลก และเพื่อช่วยชีวิตของพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยให้พ้นอันใหญ่หลวง

45:7 And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance.

45:8 เพราะฉะนั้น บัดนี้มิใช่พวกพี่เป็นผู้ส่งให้ข้าพเจ้ามาที่นี่ แต่พระเจ้าเอง และพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนบิดาแก่ฟาโรห์ และเป็นเจ้านายในพระราชวังทั้งสิ้นของพระองค์ และเป็นผู้ครอบครองทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ทั้งหมด

45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt.

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
45:9 พวกท่านจงรีบและขึ้นไปหาบิดาของข้าพเจ้า และพูดกับท่านว่า ‘โยเซฟบุตรชายของท่านพูดดังนี้ว่า “พระเจ้าโปรดให้ลูกเป็นเจ้านายเหนืออียิปต์ทั้งสิ้น ขอลงมาหาลูก อย่าได้ช้า

Joseph Sends Word to Jacob, His Father
45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not:

45:10 และพ่อจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งโกเชน และพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูก ทั้งตัวพ่อกับลูกหลานของพ่อ และฝูงแพะแกะ ฝูงวัวของพ่อ และทุกสิ่งที่พ่อมีอยู่

45:10 And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast:

45:11 และลูกจะบำรุงรักษาพ่อที่นั่น ด้วยว่ายังจะมีการกันดารอาหารอีกห้าปี มิฉะนั้นพ่อและครอบครัวของพ่อและบรรดาคนที่พ่อมีอยู่จะยากจนไป”’

45:11 And there will I nourish thee; for yet there are five years of famine; lest thou, and thy household, and all that thou hast, come to poverty.

45:12 และดูเถิด นัยน์ตาพวกพี่ได้เห็น ทั้งนัยน์ตาของเบนยามินน้องชายของข้าพเจ้าได้เห็นว่าเป็นปากของข้าพเจ้าเองที่ได้พูดกับพวกพี่

45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.

45:13 และพวกพี่จงเล่าให้บิดาของข้าพเจ้าฟังถึงบรรดายศศักดิ์ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในอียิปต์ และที่พวกพี่ได้เห็นนั้นทุกประการ และพวกพี่จงรีบพาบิดาของข้าพเจ้าลงมาที่นี่เถิด”

45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen; and ye shall haste and bring down my father hither.

45:14 และท่านกอดคอเบนยามินน้องชายของตนและร้องไห้ และเบนยามินก็กอดคอของท่านร้องไห้

45:14 And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.

45:15 ยิ่งกว่านั้นท่านได้จุบพวกพี่ชายทั้งหลายและร้องไห้กับพวกเขา และหลังจากนั้นพวกพี่น้องของท่านก็สนทนากับท่าน

45:15 Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him.

โยเซฟส่งรถไปรับยาโคบที่คานาอัน
45:16 และข่าวไปถึงพระราชวังของฟาโรห์ว่า “พวกพี่น้องของโยเซฟมา” และฟาโรห์กับข้าราชการของพระองค์ก็พากันยินดี

Caravan to Canaan for Jacob
45:16 And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants.

45:17 และฟาโรห์รับสั่งกับโยเซฟว่า “พูดกับพี่น้องของท่านว่า ‘ทำดังนี้ คือเอาของบรรทุกสัตว์ของพวกเจ้าไป และพวกเจ้าจงกลับไปแผ่นดินแห่งคานาอัน

45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye; lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan;

45:18 และพาบิดาของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้ามาหาเรา และเราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินแห่งอียิปต์ให้พวกเจ้า และพวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้’

45:18 And take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land.

45:19 บัดนี้ท่านจงสั่งพวกเขาว่า ‘พวกเจ้าจงทำดังนี้ เอาขบวนเกวียนจากแผ่นดินแห่งอียิปต์เพื่อไปรับเด็กเล็ก ๆ ของพวกเจ้า และภรรยาของพวกเจ้ากับพาบิดาของพวกเจ้ามา

45:19 Now thou art commanded, this do ye; take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.

45:20 ยิ่งกว่านั้นอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าเลย เพราะของดีที่สุดทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์เป็นของพวกเจ้าแล้ว’”

45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is yours.

45:21 และบรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทำตาม และโยเซฟจัดขบวนเกวียนให้พวกเขาตามรับสั่งของฟาโรห์ กับให้เสบียงรับประทานแก่พวกเขาในระหว่างทาง

45:21 And the children of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.

45:22 ท่านได้ให้เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนแก่พวกเขาทุกคน แต่ท่านให้เงินแก่เบนยามินสามร้อยเหรียญกับเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนห้าชุด

45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment.

45:23 และท่านฝากของต่อไปนี้ให้แก่บิดาของท่าน คือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์ และลาตัวเมียอีกสิบตัวบรรทุกข้าว ขนมปัง และเสบียงอาหารสำหรับให้บิดารับประทานในระหว่างทาง

45:23 And to his father he sent after this manner; ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way.

45:24 ดังนั้นท่านส่งพวกพี่น้องของตนไป และพวกเขาก็ออกไป และท่านพูดกับพวกเขาว่า “จงระวังให้ดีอย่าได้วิวาทกันตามทาง”

45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way.

45:25 และพวกพี่น้องก็พากันขึ้นไปจากอียิปต์ และเข้าไปในแผ่นดินแห่งคานาอัน ไปหายาโคบบิดาของตน

45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father,

45:26 และบอกบิดาว่า “โยเซฟยังมีชีวิตอยู่ และท่านเป็นผู้ปกครองแผ่นดินแห่งอียิปต์ทั้งหมด” และจิตใจของยาโคบก็งงงันเพราะท่านยังไม่เชื่อพวกเขา

45:26 And told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not.

45:27 และพวกเขาได้เล่าคำของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการ คือคำที่โยเซฟได้พูดกับพวกเขาไว้ และเมื่อท่านเห็นขบวนเกวียนที่โยเซฟส่งมารับตน จิตใจของยาโคบบิดาของพวกเขาก็ฟื้นชื่นขึ้น

45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived:

45:28 และอิสราเอลจึงพูดว่า “เราอิ่มใจแล้ว โยเซฟลูกชายของเรายังมีชีวิตอยู่ เราจะไปและเห็นลูกก่อนเราตาย”

45:28 And Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope