กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 37 / Genesis 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

เรื่องราวของโยเซฟ ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้
37:1 และยาโคบอาศัยอยู่ในดินแดนที่บิดาของท่านเคยอาศัยเป็นคนต่างชาตินั้นคือ ในแผ่นดินแห่งคานาอัน

Story of Joseph; Chosen of God
37:1 And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan.

37:2 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของยาโคบ เมื่อโยเซฟอายุได้สิบเจ็ดปีได้ไปเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่พร้อมกับพวกพี่ชายของเขา และเด็กหนุ่มนั้นอยู่กับบุตรชายทั้งหลายของบิลฮาห์และกับบุตรชายทั้งหลายของศิลปาห์ภรรยาทั้งหลายของบิดาของตน และโยเซฟได้นำความชั่วร้ายของพวกพี่ชายมารายงานให้บิดาของเขาฟัง

37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives: and Joseph brought unto his father their evil report.

37:3 บัดนี้อิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรทั้งหมดของท่าน เพราะเขาเป็นบุตรชายที่เกิดมาเมื่อท่านแก่แล้ว และท่านทำเสื้อหลากสีให้แก่เขา

37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours.

37:4 และเมื่อพวกพี่ชายของเขาเห็นว่าบิดาของพวกเขารักโยเซฟมากกว่าบรรดาพี่ชาย พวกเขาก็เกลียดชังโยเซฟ และพูดดีกับเขาไม่ได้

37:4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.

37:5 และโยเซฟได้ฝัน และเขาเล่าถึงความฝันนั้นให้พวกพี่ชายของเขาฟัง และพวกพี่ชายยิ่งเกลียดชังเขามากขึ้น

37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren: and they hated him yet the more.

37:6 และโยเซฟพูดกับพวกพี่ชายว่า “ข้าพเจ้าขอพวกพี่ฟังความฝันนี้ซึ่งข้าพเจ้าฝันเห็น

37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:

37:7 เพราะดูเถิด พวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในทุ่งนา และดูซิ ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้าตั้งขึ้น และยืนตรงด้วย และดูเถิด ฟ่อนข้าวของพวกพี่มายืนห้อมล้อมและกราบไหว้ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้า”

37:7 For, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf.

37:8 และพวกพี่ชายของเขาได้พูดกับเขาว่า “เจ้าจะปกครองเหนือพวกเราอย่างนั้นหรือ เจ้าจะมีอำนาจครอบครองเหนือพวกเราหรือ” และพวกพี่ชายก็ยิ่งเกลียดชังเขามากขึ้นอีกเพราะบรรดาความฝันของเขา และเพราะบรรดาคำพูดของเขา

37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.

37:9 และเขาฝันอีก และได้เล่าความฝันให้พวกพี่ชายของเขาฟัง และพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าฝันอีกครั้งหนึ่ง และดูเถิด ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และดวงดาวสิบเอ็ดดวงกำลังกราบไหว้ข้าพเจ้า”

37:9 And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more; and, behold, the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to me.

37:10 และเขาเล่าความฝันให้บิดาของเขาและพวกพี่ชายของเขาฟัง และบิดาของเขาก็ว่ากล่าวเขา และพูดกับเขาว่า “ความฝันที่เจ้าได้ฝันเห็นนั้นหมายความว่าอะไร เรากับมารดาของเจ้าและพวกพี่ชายของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึงดินกราบไหว้เจ้าอย่างนั้นหรือ”

37:10 And he told it to his father, and to his brethren: and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth?

37:11 และพวกพี่ชายของเขาก็อิจฉาเขา แต่บิดาของเขาก็นิ่งตรองเรื่องนี้อยู่แต่ในใจ

37:11 And his brethren envied him; but his father observed the saying.

พวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟจึงขายให้เป็นทาส
37:12 และพวกพี่ชายของเขาไปเลี้ยงฝูงแพะแกะของบิดาของพวกเขาที่เมืองเชเคม

Jealous Brothers Sell Joseph as a Bondslave
37:12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem.

37:13 และอิสราเอลได้พูดกับโยเซฟว่า “พวกพี่ชายของเจ้าเลี้ยงฝูงแพะแกะอยู่ที่เมืองเชเคมมิใช่หรือ มาเถิด และพ่อจะส่งเจ้าไปหาพวกพี่ชาย” และโยเซฟพูดกับบิดาว่า “ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว”

37:13 And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I.

37:14 และบิดาได้พูดกับเขาว่า “เราขอให้เจ้าไปดูพวกพี่ชายของเจ้าและฝูงสัตว์ว่า สบายดีหรือไม่ และกลับมาบอกพ่ออีก” ดังนั้นบิดาจึงส่งเขาไปจากที่ราบแห่งเฮโบรน และเขาก็มายังเมืองเชเคม

37:14 And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.

37:15 และชายคนหนึ่งพบโยเซฟ และดูเถิด เขากำลังเดินไปเดินมาในทุ่งนา และชายคนนั้นถามเขาว่า “เจ้าหาอะไร”

37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?

37:16 และโยเซฟพูดว่า “ข้าพเจ้าหาพวกพี่ชายของข้าพเจ้า ขอท่านบอกข้าพเจ้าว่า พวกเขาเลี้ยงฝูงสัตว์ของพวกเขาอยู่ที่ไหน”

37:16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks.

37:17 และชายคนนั้นพูดว่า “พวกเขาไปแล้วเพราะเราได้ยินพวกเขาพูดว่า ‘ให้พวกเราไปเมืองโดธานเถิด’” และโยเซฟตามพวกพี่ชายไปและพบพวกเขาที่เมืองโดธาน

37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.

37:18 และเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกล ก่อนเขามาใกล้พวกเขา พวกเขาก็ร่วมกันวางแผนต่อต้านโยเซฟเพื่อจะฆ่าเขาเสีย

37:18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him.

37:19 และพวกเขาพูดกันและกันว่า “ดูเถิด เจ้าช่างฝันคนนี้กำลังมาแล้ว

37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.

37:20 ฉะนั้นบัดนี้ มาเถิด และให้พวกเราฆ่าเขาเสีย และทิ้งเขาไว้ในบ่อบ่อหนึ่ง และพวกเราจะพูดว่า ‘สัตว์ร้ายกัดกินเขาเสีย’ และพวกเราจะดูว่าความฝันของเขานั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง”

37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.

37:21 และรูเบนได้ยินดังนั้น เขาจึงช่วยโยเซฟให้พ้นมือของพวกพี่ชาย และพูดว่า “อย่าให้พวกเราฆ่าเขาเลย”

37:21 And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him.

37:22 และรูเบนพูดกับพวกเขาว่า “อย่าให้มีการหลั่งเลือดเลย แต่จงทิ้งเขาไว้ในบ่อนี้ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และอย่ายื่นมือแตะต้องน้องเลย” เพื่อว่าเขาจะช่วยน้องให้พ้นมือของพวกเขา เพื่อจะได้ส่งน้องกลับไปยังบิดาของเขาอีก

37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again.

37:23 และต่อมา ครั้นโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายของเขา พวกพี่ชายก็จับโยเซฟถอดเสื้อของเขาออกเสีย คือเสื้อหลากสีที่เขาสวมอยู่

37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his coat, his coat of many colours that was on him;

37:24 และพวกพี่ชายเอาโยเซฟไปและทิ้งเขาลงในบ่อ และบ่อนั้นว่างเปล่า คือไม่มีน้ำในบ่อนั้น

37:24 And they took him, and cast him into a pit: and the pit was empty, there was no water in it.

37:25 และพวกพี่ชายนั่งรับประทานอาหารอยู่ และพวกเขาแหงนตาของตนขึ้นดู และดูเถิด มีหมู่คนอิชมาเอลมาจากเมืองกิเลอาด พร้อมกับฝูงอูฐของพวกเขากำลังบรรทุกยางไม้ พิมเสนและมดยอบ เดินทางลงไปยังอียิปต์

37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.

37:26 และยูดาห์ได้พูดกับพวกพี่น้องว่า “ถ้าเราทั้งหลายฆ่าน้องของพวกเราและซ่อนเลือดของน้องไว้จะมีประโยชน์อะไรเล่า

37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood?

37:27 มาเถิด ให้พวกเราขายน้องแก่พวกอิชมาเอล และอย่าให้มือของพวกเราแตะต้องเขา เพราะเขาก็เป็นน้องชายของพวกเราและเป็นเลือดเนื้อของพวกเราเหมือนกัน” และพวกพี่น้องของเขาก็พอใจ

37:27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother and our flesh. And his brethren were content.

โยเซฟถูกนำไปยังอียิปต์
37:28 ขณะนั้นพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกำลังผ่านมา และพวกพี่ชายก็ฉุดโยเซฟขึ้นจากบ่อ และขายโยเซฟให้แก่คนอิชมาเอลเป็นเงินยี่สิบเหรียญ และคนอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปยังอียิปต์

Joseph Taken to Egypt
37:28 Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver: and they brought Joseph into Egypt.

37:29 และรูเบนกลับมาถึงบ่อนั้น ดูเถิด โยเซฟไม่ได้อยู่ในบ่อนั้น และเขาฉีกเสื้อผ้าของตน

37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.

37:30 และเขากลับไปหาพวกน้องชายของเขา และพูดว่า “เด็กนั้นหายไปเสียแล้ว และตัวข้า ข้าจะไปที่ไหนเล่า”

37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go?

37:31 และพวกเขาก็เอาเสื้อของโยเซฟมา และฆ่าลูกแพะตัวผู้ตัวหนึ่ง และจุ่มเสื้อนั้นลงในเลือด

37:31 And they took Joseph's coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood;

37:32 และพวกเขาก็ส่งเสื้อหลากสีนั้นไป และพวกเขาก็นำเสื้อนั้นไปยังบิดาของพวกเขา และพูดว่า “พวกเราได้พบเสื้อตัวนี้ ขอพ่อจงพิจารณาดูว่าใช่เสื้อลูกของพ่อหรือไม่”

37:32 And they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said, This have we found: know now whether it be thy son's coat or no.

37:33 และบิดารู้จักเสื้อนั้น และพูดว่า “นี่เป็นเสื้อลูกชายของเรา สัตว์ร้ายกัดกินเขาเสียแล้ว โยเซฟถูกฉีกเป็นชิ้น ๆ เสียแล้วเป็นแน่”

37:33 And he knew it, and said, It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt rent in pieces.

37:34 และยาโคบก็ฉีกเสื้อผ้าของท่าน และเอาผ้ากระสอบคาดเอวของท่าน และไว้ทุกข์ให้บุตรชายของท่านหลายวัน

37:34 And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.

37:35 และบุตรชายหญิงของท่านทั้งหมดก็พากันมาปลอบโยนบิดา แต่ท่านไม่ยอมรับการปลอบโยน และท่านพูดว่า “เราจะโศกเศร้าถึงลูกชายของเราจนกว่าเราจะตามลงไปยังหลุมฝังศพ” ดังนั้นบิดาของเขาร้องไห้เพื่อเขา

37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him.

37:36 และคนมีเดียนก็ขายโยเซฟในอียิปต์ไว้กับโปทิฟาร์ข้าราชสำนักของฟาโรห์ และเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์

37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, and captain of the guard.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope