กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 14 / Genesis 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

เมืองโสโดมถูกทำลายโดยกษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์
14:1 และต่อมาในสมัยของอัมราเฟลกษัตริย์แห่งเมืองชินาร์ อารีโอคกษัตริย์แห่งเมืองเอลลาสาร์ เคโดร์ลาโอเมอร์กษัตริย์แห่งเมืองเอลาม และทิดาลกษัตริย์แห่งประชาชาติต่าง ๆ

Desolation of Sodom by Chedorlaomer
14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations;

14:2 กษัตริย์เหล่านี้ได้ทำสงครามสู้รบกับเบรากษัตริย์แห่งเมืองโสโดม บิรชากษัตริย์แห่งเมืองโกโมราห์ ชินาบกษัตริย์แห่งเมืองอัดมาห์ เชเมเบอร์กษัตริย์แห่งเมืองเศโบยิม และกษัตริย์แห่งเมืองเบลาซึ่งคือเมืองโศอาร์

14:2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar.

14:3 และบรรดากษัตริย์เหล่านี้รวมทัพกันในหุบเขาแห่งสิดดิมซึ่งคือทะเลเกลือ

14:3 All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea.

14:4 กษัตริย์เหล่านี้ยอมรับใช้กษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์สิบสองปี และในปีที่สิบสามกษัตริย์เหล่านี้ก็กบฏ

14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.

14:5 และในปีที่สิบสี่กษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และบรรดากษัตริย์ที่อยู่กับท่านยกมาและตีคนเรฟาอิมที่เมืองอัชทาโรท คารนาอิม คนศูซิมที่เมืองฮาม คนเอมิมที่เมืองชาเวห์ คีริยาธาอิม

14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emims in Shaveh Kiriathaim,

14:6 และชาวโฮรีที่ภูเขาเสอีร์ซึ่งเป็นของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปารานซึ่งอยู่ใกล้ถิ่นทุรกันดาร

14:6 And the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness.

14:7 และกษัตริย์เหล่านี้กลับมา และมาถึงเมืองเอนมิสปัทซึ่งคือเมืองคาเดช และยกมาตีแผ่นดินทั้งสิ้นของคนอามาเลข และคนอาโมไรต์ที่อาศัยอยู่ ณ เมืองฮาซาโซนทามาร์ด้วย

14:7 And they returned, and came to Enmishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazezontamar.

14:8 และกษัตริย์แห่งเมืองโสโดม กษัตริย์แห่งเมืองโกโมราห์ กษัตริย์แห่งเมืองอัดมาห์ กษัตริย์แห่งเมืองเศโบยิม และกษัตริย์แห่งเมืองเบลา (คือเมืองโศอาร์) ก็ออกไปสู้รบกับกษัตริย์เหล่านั้น ในหุบเขาแห่งสิดดิม

14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim;

14:9 กับเคโดร์ลาโอเมอร์กษัตริย์แห่งเมืองเอลาม ทิดาลกษัตริย์แห่งประชาชาติต่าง ๆ อัมราเฟลกษัตริย์แห่งเมืองชินาร์ และอารีโอคกษัตริย์แห่งเมืองเอลลาสาร์ กษัตริย์สี่องค์ต่อห้าองค์

14:9 With Chedorlaomer the king of Elam, and with Tidal king of nations, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings with five.

14:10 และที่หุบเขาแห่งสิดดิมมีบ่อยางมะตอยเต็มไปหมด และเหล่ากษัตริย์แห่งเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ได้หนีมาและตกลงไปที่นั่น และส่วนผู้ที่เหลืออยู่ก็หนีไปยังภูเขา

14:10 And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain.

14:11 และกษัตริย์เหล่านั้นจึงเก็บบรรดาทรัพย์สิ่งของและเสบียงอาหารทั้งสิ้นของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์แล้วก็ไป

14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way.

14:12 และกษัตริย์เหล่านั้นได้จับโลทบุตรชายของน้องชายอับรามผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองโสโดมและทรัพย์สิ่งของของเขาแล้วจากไป

14:12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.

อับรามช่วยชีวิตโลท
14:13 และมีคนหนึ่งที่หนีมานั้นได้บอกให้อับรามชาวฮีบรูทราบ เพราะว่าท่านอาศัยอยู่ที่ราบแห่งมัมเรคนอาโมไรต์ พี่น้องของเอชโคล์และพี่น้องของอาเนอร์ และคนเหล่านี้เป็นพันธมิตรกับอับราม

Abram Rescues Lot
14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew; for he dwelt in the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner: and these were confederate with Abram.

14:14 และเมื่ออับรามได้ยินว่าหลานชายของท่านถูกจับไปเป็นเชลย ท่านจึงเอาอาวุธไปให้พวกคนใช้ของท่านที่ชำนาญศึก ที่เกิดในบ้านท่าน จำนวนสามร้อยสิบแปดคน และไล่ตามพวกเขาไปที่เมืองดาน

14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, three hundred and eighteen, and pursued them unto Dan.

14:15 และท่านได้แยกคนของท่านต่อสู้พวกเขา ทั้งท่านและพวกคนใช้ของท่านออกเป็นกอง ๆ ในกลางคืน ก็เข้าตีพวกเขาและไล่ตามพวกเขาจนถึงเมืองโฮบาห์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายแห่งเมืองดามัสกัส

14:15 And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.

14:16 และท่านนำบรรดาทรัพย์สิ่งของกลับคืนมาหมด ทั้งนำโลทหลานชายของท่าน ทรัพย์สิ่งของของเขา พวกผู้หญิง และประชาชนกลับมาด้วย

14:16 And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people.

เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหิตแห่งเมืองซาเล็มอวยพรอับราม
14:17 และหลังจากท่านกลับจากการฆ่ากษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และกษัตริย์ทั้งหลายที่ร่วมกำลังกันนั้นแล้ว กษัตริย์แห่งเมืองโสโดมก็ออกมาพบท่าน ที่หุบเขาแห่งชาเวห์ ซึ่งเป็นหุบเขาของกษัตริย์

Melchizedek, Priest of Salem, Blesses Abram
14:17 And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him, at the valley of Shaveh, which is the king's dale.

14:18 และเมลคีเซเดคกษัตริย์แห่งเมืองซาเล็มได้นำขนมปังและน้ำองุ่นมาให้ และท่านก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด

14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God.

14:19 และท่านก็อวยพรแก่อับรามและกล่าวว่า “ขอให้พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโปรดให้อับรามได้รับพรเถิด

14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and earth:

14:20 และสาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ได้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายของเจ้าไว้ในมือของเจ้า” และอับรามก็ยกหนึ่งในสิบจากข้าวของทั้งหมดถวายแด่ท่าน

14:20 And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all.

อับรามคืนของที่ถูกปล้นและเชลยแก่กษัตริย์แห่งเมืองโสโดม
14:21 และกษัตริย์แห่งเมืองโสโดมตรัสแก่อับรามว่า “ขอคืนคนให้แก่เราและทรัพย์สิ่งของนั้นเจ้าจงเอาไปเถิด”

Sodom's Spoil and Prisoners Returned by Abram
14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself.

14:22 และอับรามกล่าวแก่กษัตริย์แห่งเมืองโสโดมว่า “ข้าพเจ้าได้ยกมือของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God, the possessor of heaven and earth,

14:23 ว่าข้าพเจ้าจะไม่รับเอาเส้นด้ายแม้กระทั่งสายรัดรองเท้าและข้าพเจ้าจะไม่รับเอาสิ่งใด ๆ ที่เป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะกล่าวว่า ‘เราได้กระทำให้อับรามมั่งมี’

14:23 That I will not take from a thread even to a shoelatchet, and that I will not take any thing that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich:

14:24 เว้นแต่สิ่งที่พวกคนหนุ่มได้กินและส่วนของคนทั้งหลายซึ่งไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร ให้พวกเขารับส่วนของพวกเขาเถิด”

14:24 Save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope