กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 33 / Genesis 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

เอซาวคืนดีกับยาโคบ
33:1 และยาโคบแหงนตาของเขาขึ้นดู และดูเถิด เอซาวกำลังมาและพวกผู้ชายสี่ร้อยคนมาพร้อมกับเขา และยาโคบได้แบ่งลูก ๆ ให้แก่เลอาห์ แก่ราเชลและแก่สาวใช้ทั้งสอง

Esau Reconciled to Jacob
33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids.

33:2 และเขาให้สาวใช้ทั้งสองกับลูก ๆ ของเขาทั้งสองอยู่ข้างหน้า และถัดมาเลอาห์กับลูก ๆ ของเขา และราเชลกับโยเซฟอยู่ท้ายสุด

33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost.

33:3 และเขาเดินออกหน้าไปก่อนพวกเขา และน้อมตัวลงถึงดินเจ็ดครั้ง จนเขาเข้ามาใกล้พี่ชายของเขา

33:3 And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.

33:4 และเอซาววิ่งออกไปพบเขา และกอดเขา และซบหน้าลงที่คอของเขา และจุบเขา และเขาทั้งสองก็ร้องไห้

33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.

33:5 และเอซาวก็แหงนตาของเขาขึ้น เห็นพวกผู้หญิงกับลูก ๆ และพูดว่า “คนเหล่านี้ที่อยู่กับเจ้าคือใคร” และยาโคบพูดว่า “คือลูก ๆ ที่พระเจ้าโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่าน”

33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are those with thee? And he said, The children which God hath graciously given thy servant.

33:6 แล้วสาวใช้ทั้งสองคนเข้ามาใกล้ คือเขาทั้งสองกับลูก ๆ ของเขา และพวกเขาน้อมตัวลงคำนับ

33:6 Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves.

33:7 และเลอาห์กับลูก ๆ ของเขาก็เข้ามาใกล้และน้อมตัวลงคำนับด้วย ภายหลังโยเซฟและราเชลก็เข้ามาใกล้และน้อมตัวลงคำนับ

33:7 And Leah also with her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves.

33:8 และเอซาวพูดว่า “ขบวนผู้คนและฝูงสัตว์ทั้งหมดที่เราพบนี้ เจ้ามีความหมายอะไร” และยาโคบพูดว่า “เพื่อจะได้รับความกรุณาในสายตานายของข้าพเจ้า”

33:8 And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord.

33:9 และเอซาวพูดว่า “น้องชายของข้าเอ๋ย ข้ามีพออยู่แล้ว จงเก็บของของเจ้าไว้เพื่อตัวเองเถิด”

33:9 And Esau said, I have enough, my brother; keep that thou hast unto thyself.

33:10 และยาโคบพูดว่า “ไม่ได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านเถิด ถ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของท่านแล้ว ขอรับของกำนัลของข้าพเจ้านั้นจากมือของข้าพเจ้า เพราะเหตุว่าข้าพเจ้าได้เห็นหน้าท่านก็เหมือนข้าพเจ้าได้เห็นพระพักตร์พระเจ้า และท่านได้โปรดปรานข้าพเจ้าแล้ว

33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand: for therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me.

33:11 ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอรับพรของข้าพเจ้าที่นำมาให้ท่าน เพราะพระเจ้าโปรดกรุณาข้าพเจ้าและเพราะข้าพเจ้าก็มีพอเพียงแล้ว” และยาโคบอ้อนวอนเขาและเอซาวจึงรับไว้

33:11 Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it.

33:12 และเอซาวพูดว่า “ให้พวกเราเดินทางไปกันเถิด และให้พวกเราไปกันและข้าจะนำหน้าเจ้า”

33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee.

33:13 และยาโคบพูดกับเขาว่า “นายของข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเด็ก ๆ นั้นอ่อนแอ และฝูงแพะแกะและวัวที่มีลูกอ่อนที่ยังกินนมอยู่ก็อยู่กับข้าพเจ้า และถ้าผู้ใดจะต้อนให้เดินเกินไปสักวันหนึ่ง ฝูงสัตว์ก็จะตายหมด

33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me: and if men should overdrive them one day, all the flock will die.

33:14 ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอนายของข้าพเจ้าล่วงหน้าผู้รับใช้ของท่านไปก่อนเถิด และข้าพเจ้าจะค่อย ๆ ตามไป ตามกำลังของสัตว์ซึ่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและตามที่เด็ก ๆ ทนได้ จนกว่าข้าพเจ้าจะไปพบนายของข้าพเจ้าที่เสอีร์”

33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir.

33:15 และเอซาวพูดว่า “บัดนี้ขอให้คนที่อยู่กับข้าไปกับเจ้าบ้าง” และยาโคบพูดว่า “มีความจำเป็นอะไรหรือ ขอให้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของนายของข้าพเจ้าเถิด”

33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find grace in the sight of my lord.

33:16 ดังนั้น ในวันนั้น เอซาวก็กลับตามทางของเขาไปยังเสอีร์

33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir.

33:17 และยาโคบเดินทางไปถึงสุคคท และเขาสร้างบ้านพักอยู่ที่นั่น และทำเพิงให้สัตว์ของเขา ฉะนั้นชื่อของสถานที่นั้นจึงถูกเรียกว่า สุคคท

33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him an house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth.

ยาโคบซื้อที่ดินและสร้างแท่นบูชา
33:18 และเมื่อยาโคบเดินทางจากปัดดานอารัม เขาก็มาถึงเชเลมซึ่งเป็นนครของเชเคมซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน และเขาตั้งเต็นท์ของตนอยู่หน้านครนั้น

Jacob Buys Land and Builds Altar
33:18 And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padanaram; and pitched his tent before the city.

33:19 และเขาซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในที่ที่เขาได้ตั้งเต็นท์ของตนอยู่นั้น จากมือบุตรทั้งหลายของฮาโมร์ผู้เป็นบิดาของเชเคมเป็นเงินหนึ่งร้อยเหรียญ

33:19 And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for an hundred pieces of money.

33:20 และเขาสร้างแท่นบูชาที่นั่น และเรียกแท่นบูชานั้นว่า เอลเอโลเฮอิสราเอล

33:20 And he erected there an altar, and called it Eleloheisrael.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope