กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 7 / Genesis 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

โนอาห์ ครอบครัวของท่าน และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา
7:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครอบครัวทั้งหมดของเจ้าจงเข้ามาในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชั่วอายุนี้

Noah, His Family and Animals Enter the Ark
7:1 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.

7:2 เจ้าจงเอาสัตว์ทั้งปวงที่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดตัว และสัตว์ทั้งปวงที่ไม่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู่

7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.

7:3 นกในอากาศทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดตัวด้วย เพื่อรักษาชีวิตไว้ให้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

7:3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.

7:4 เพราะว่าอีกเจ็ดวัน และเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันและสี่สิบคืน และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่เราสร้างมานั้นเราจะทำลายเสียจากพื้นแผ่นดินโลก”

7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.

7:5 และโนอาห์ได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน

7:5 And Noah did according unto all that the LORD commanded him.

7:6 และเมื่อน้ำท่วมบนแผ่นดินโลก โนอาห์มีอายุได้หกร้อยปี

7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.

7:7 และโนอาห์ทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน และภรรยาของท่าน และบุตรสะใภ้ทั้งหลายของท่าน จึงเข้าไปในนาวาพร้อมกับท่าน เพราะเหตุน้ำท่วม

7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.

7:8 สัตว์ทั้งปวงที่สะอาดและสัตว์ทั้งปวงที่ไม่สะอาดและฝูงนกและบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลก

7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,

7:9 ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ ๆ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์

7:9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.

7:10 และต่อมาอีกเจ็ดวันน้ำก็ท่วมบนแผ่นดินโลก

7:10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.

7:11 เมื่อโนอาห์มีชีวิตอยู่ได้หกร้อยปี ในเดือนที่สอง วันที่สิบเจ็ดของเดือนนั้น ในวันเดียวกันนั้นเอง น้ำพุทั้งหลายที่อยู่ที่ลึกใต้บาดาลก็พลุ่งขึ้นมา และบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ก็เปิดออก

7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.

7:12 และฝนก็ตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันและสี่สิบคืน

7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.

7:13 ในวันเดียวกันนั้นเองโนอาห์และบุตรชายทั้งหลายของโนอาห์ คือเชม ฮาม และยาเฟท และภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ทั้งสามของท่านได้เข้าไปในนาวาพร้อมกัน

7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;

7:14 เขาเหล่านั้นและสัตว์ป่าทั้งปวงตามชนิดของมัน และสัตว์ใช้งานทั้งปวงตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน และนกทั้งปวงตามชนิดของมัน คือบรรดานกทุกชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน

7:14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.

7:15 และบรรดาสัตว์เหล่านี้ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ ๆ คือบรรดาเนื้อหนังที่มีลมปราณแห่งชีวิต

7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.

7:16 และบรรดาสัตว์ที่เข้าไปนั้นได้เข้าไปทั้งตัวผู้และตัวเมีย คือบรรดาเนื้อหนังตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดท่านไว้ข้างใน

7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.

น้ำท่วมสูงเหนือภูเขา
7:17 และน้ำได้ท่วมแผ่นดินโลกสี่สิบวัน และมวลน้ำมากหลายก็ทวีมากขึ้นและหนุนนาวาไว้ และได้หนุนนาวาให้สูงเหนือแผ่นดินโลก

The Flood
7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.

7:18 และมวลน้ำไหลเชี่ยวและทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และนาวาลอยบนผิวน้ำมากหลาย

7:18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.

7:19 และมวลน้ำไหลเชี่ยวทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และน้ำก็ท่วมภูเขาสูงทุกแห่งทั่วใต้ฟ้าสวรรค์

7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.

7:20 มวลน้ำไหลเชี่ยวสูงขึ้นไป และท่วมเหนือภูเขาสิบห้าศอก

7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.

7:21 และบรรดาเนื้อหนังที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก ทั้งนก และสัตว์ใช้งาน และสัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้น

7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:

7:22 และบรรดาสิ่งซึ่งมีลมปราณแห่งชีวิตเข้าออกทางรูจมูก คือสิ่งสารพัดที่อยู่บนแผ่นดินแห้ง ก็ตายสิ้น

7:22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.

7:23 และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกถูกทำลาย ทั้งมนุษย์ และสัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลาน และนกในอากาศ และทุกสิ่งถูกทำลายจากแผ่นดินโลก และโนอาห์และทุกสิ่งที่อยู่กับท่านในนาวาเท่านั้นที่รอดชีวิต

7:23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.

7:24 และมวลน้ำไหลเชี่ยวบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวัน

7:24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope