กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 27 / Genesis 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อุบายของเรเบคาห์และยาโคบเพื่อจะได้รับพร
27:1 และต่อมาเมื่ออิสอัคชราแล้ว และตาของท่านมัวจนท่านมองไม่เห็น ท่านก็เรียกเอซาวบุตรชายคนโตของท่านมาและกล่าวแก่เขาว่า “ลูกของพ่อเอ๋ย” และเขาพูดกับท่านว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่”

Jacob and Rebekah Plot for a Blessing
27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, here am I.

27:2 และท่านพูดว่า “ดูเถิด บัดนี้พ่อแก่แล้ว จะถึงวันตายของพ่อเมื่อไร พ่อก็ไม่รู้

27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death:

27:3 ฉะนั้นบัดนี้ พ่อขอให้เจ้าจงเอาอาวุธของเจ้า คือแล่งธนูและคันธนู ออกไปที่ท้องทุ่งและหาเนื้อมาให้พ่อ

27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison;

27:4 และเตรียมอาหารอร่อยให้พ่อ อย่างที่พ่อชอบนั้น และนำมาให้พ่อ เพื่อพ่อจะได้กิน เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะได้อวยพรแก่เจ้าก่อนพ่อตาย”

27:4 And make me savoury meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die.

27:5 และเมื่ออิสอัคพูดกับเอซาวบุตรชายนั้น เรเบคาห์ก็ได้ยิน และเอซาวก็ออกไปยังท้องทุ่งเพื่อล่าเนื้อ และเพื่อเอาเนื้อนั้นมา

27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it.

27:6 และเรเบคาห์ได้พูดกับยาโคบบุตรชายของนาง กล่าวว่า “ดูเถิด แม่ได้ยินบิดาของเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชายของเจ้า กล่าวว่า

27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,

27:7 ‘จงนำเนื้อมาให้พ่อและเตรียมอาหารอร่อยให้พ่อ เพื่อพ่อจะได้กิน และอวยพรเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ก่อนพ่อตาย’

27:7 Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat, and bless thee before the LORD before my death.

27:8 เพราะฉะนั้น บัดนี้ลูกชายของแม่เอ๋ย จงเชื่อฟังเสียงของแม่ตามที่แม่สั่งเจ้า

27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.

27:9 บัดนี้ไปที่ฝูงแพะแกะ และนำลูกแพะดี ๆ สองตัวมาให้แม่ และแม่จะเอามาปรุงอาหารอร่อยให้บิดาเจ้าอย่างที่ท่านชอบ

27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savoury meat for thy father, such as he loveth:

27:10 และเจ้าจะต้องนำไปให้บิดาเจ้า เพื่อให้ท่านรับประทาน และเพื่อให้ท่านอวยพรเจ้าก่อนท่านสิ้นชีวิต”

27:10 And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death.

27:11 และยาโคบพูดกับเรเบคาห์มารดาของตนว่า “ดูเถิด เอซาวพี่ชายของข้าพเจ้าเป็นคนมีขนดก และข้าพเจ้าเป็นคนเกลี้ยงเกลา

27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man:

27:12 บิดาของข้าพเจ้าคงจะคลำตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะดูเหมือนว่าเป็นผู้หลอกลวงท่าน และข้าพเจ้าจะนำการสาปแช่งมาเหนือข้าพเจ้า และหาใช่นำพรมาไม่”

27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing.

27:13 และมารดาของเขาพูดกับเขาว่า “ลูกชายของแม่เอ๋ย ขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับแม่เถิด จงเชื่อฟังเสียงของแม่เท่านั้น และไปเอาลูกแพะพวกนั้นมาให้แม่เถิด”

27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son: only obey my voice, and go fetch me them.

27:14 และเขาได้ไปจับเอามาให้มารดาของตน และมารดาของเขาได้เตรียมอาหารอร่อยอย่างที่บิดาของเขาชอบนั้น

27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savoury meat, such as his father loved.

27:15 และเรเบคาห์นำเสื้ออย่างดีที่สุดของเอซาว บุตรชายคนโตของนาง ซึ่งอยู่กับนางในบ้าน และมาสวมให้ยาโคบบุตรชายคนเล็กของนาง

27:15 And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son:

27:16 และนางเอาหนังลูกแพะหุ้มมือทั้งสองของเขาและคอที่เกลี้ยงเกลาของเขา

27:16 And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck:

27:17 และนางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปัง ซึ่งนางได้เตรียมนั้นไว้ในมือของยาโคบบุตรชายของนาง

27:17 And she gave the savoury meat and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob.

27:18 และเขาได้เข้าไปหาบิดาของตนและพูดว่า “คุณพ่อขอรับ” และท่านพูดว่า “พ่ออยู่นี่ ลูกของพ่อเอ๋ย เจ้าคือใคร”

27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son?

27:19 และยาโคบพูดกับบิดาของตนว่า “ลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของพ่อ ลูกทำตามที่พ่อสั่งลูกแล้ว ลูกขอเชิญพ่อลุกขึ้นนั่งและรับประทานเนื้อที่ลูกหามาเถิด เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะได้อวยพรแก่ลูก”

27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy firstborn; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me.

27:20 และอิสอัคพูดกับบุตรชายของตนว่า “ลูกของพ่อเอ๋ย เจ้าทำอย่างไรจึงพบมันเร็วนัก” และเขาพูดว่า “เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพ่อนำมันมาให้แก่ลูก”

27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the LORD thy God brought it to me.

27:21 และอิสอัคได้พูดกับยาโคบว่า “ลูกของพ่อเอ๋ย พ่อขอให้เจ้ามาใกล้ ๆ พ่อจะได้คลำดูเจ้า เพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอซาวลูกชายของพ่อแน่หรือไม่”

27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not.

27:22 และยาโคบได้เข้าไปใกล้อิสอัคบิดาของตน และอิสอัคคลำตัวเขา และพูดว่า “เสียงก็เป็นเสียงของยาโคบ แต่มือเป็นมือของเอซาว”

27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau.

27:23 และท่านก็ไม่ได้สังเกต เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือเอซาวพี่ชายของเขา ท่านจึงอวยพรแก่เขา

27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands: so he blessed him.

27:24 และท่านพูดว่า “เจ้าเป็นเอซาวลูกชายของพ่อจริงหรือ” และเขาพูดว่า “ลูกเป็น”

27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am.

27:25 และท่านพูดว่า “นำเนื้อมาให้พ่อ และพ่อจะได้กินเนื้อที่ลูกชายของพ่อหามา เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะอวยพรเจ้า” และยาโคบได้นำเนื้อมาใกล้ท่าน และท่านก็รับประทาน และเขานำน้ำองุ่นมาให้ท่านและท่านก็ดื่ม

27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine, and he drank.

อิสอัคอวยพรยาโคบ
27:26 และอิสอัคบิดาของเขาได้พูดกับเขาว่า “ลูกของพ่อเอ๋ย บัดนี้จงเข้ามาใกล้และจุบพ่อ”

God Gives Prophetic Blessing
27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son.

27:27 และเขาได้เข้ามาใกล้และจุบท่าน และท่านก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขา และอวยพรเขา พูดว่า “ดูซิ กลิ่นลูกชายของพ่อเหมือนกลิ่นท้องทุ่ง ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงอวยพร

27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the LORD hath blessed:

27:28 ดังนั้น ขอพระเจ้าประทานน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ และประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ทั้งข้าวและน้ำองุ่นมากมายแก่เจ้า

27:28 Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine:

27:29 ขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้า และให้บรรดาประชาชาติกราบไหว้เจ้า ขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องของเจ้า และให้บุตรชายทั้งหลายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้า ผู้ใดสาปแช่งเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง และผู้ใดอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นได้รับพร”

27:29 Let people serve thee, and nations bow down to thee: be lord over thy brethren, and let thy mother's sons bow down to thee: cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee.

27:30 และต่อมา ทันทีที่อิสอัคอวยพรยาโคบเสร็จแล้ว และยาโคบพึ่งออกไปจากหน้าอิสอัคบิดาของเขา เอซาวพี่ชายของเขาก็กลับจากการล่าเนื้อของเขา

27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting.

27:31 และเขาเตรียมอาหารอร่อย และนำมาให้บิดาของเขาด้วย และพูดกับบิดาของเขาว่า “ขอพ่อของลูกลุกขึ้น และรับประทานเนื้อที่ลูกชายของพ่อหามา เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะได้อวยพรลูก”

27:31 And he also had made savoury meat, and brought it unto his father, and said unto his father, Let my father arise, and eat of his son's venison, that thy soul may bless me.

27:32 และอิสอัคบิดาของเขาพูดกับเขาว่า “เจ้าคือใคร” และเขาพูดว่า “ลูกคือเอซาวลูกชายของพ่อ เป็นบุตรหัวปีของพ่อ”

27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau.

27:33 และอิสอัคก็ตัวสั่นมาก และพูดว่า “ใครเล่า คือผู้นั้นอยู่ที่ไหน ที่ไปล่าเนื้อและนำมาให้พ่อ และพ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึง และพ่ออวยพรเขาแล้ว ใช่แล้ว และผู้นั้นจะได้รับพร”

27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, and he shall be blessed.

เอซาวเป็นทุกข์และมีความโกรธ
27:34 และเมื่อเอซาวได้ยินคำกล่าวของบิดาของเขา เขาก็ร้องออกมาเสียงดังและด้วยความขมขื่น และพูดกับบิดาของเขาว่า “โอ คุณพ่อขอรับ ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกด้วยเถิด”

Esau's Grief and Anger
27:34 And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father.

27:35 และท่านพูดว่า “น้องชายของเจ้าเข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยม และเอาพรของเจ้าไปเสียแล้ว”

27:35 And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing.

27:36 และเขาพูดว่า “เขามีชื่อว่ายาโคบก็ถูกต้องแล้วมิใช่หรือ เพราะว่าเขาแกล้งให้ลูกเสียเปรียบสองครั้งแล้ว เขาเอาสิทธิ์บุตรหัวปีของลูกไป และดูเถิด คราวนี้เขาเอาพรของลูกไปอีก” และเขาพูดว่า “พ่อไม่ได้สงวนพรไว้ให้ลูกบ้างเลยหรือ”

27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me?

27:37 และอิสอัคตอบและพูดกับเอซาวว่า “ดูเถิด พ่อตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้า และมอบบรรดาพี่น้องของเขาให้เป็นคนใช้ของเขา ทั้งข้าวและน้ำองุ่นพ่อก็จัดให้เขา ลูกของพ่อเอ๋ย บัดนี้พ่อจะทำอะไรให้เจ้าได้อีกเล่า”

27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son?

27:38 และเอซาวพูดกับบิดาของเขาว่า “คุณพ่อขอรับ พ่อมีพรแต่เพียงพรเดียวเท่านั้นหรือ โอ คุณพ่อขอรับ ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกด้วยเถิด” และเอซาวก็ตะเบ็งเสียงของเขาและร้องไห้

27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept.

27:39 และอิสอัคบิดาของเขาได้ตอบและพูดกับเขาว่า “ดูเถิด เจ้าจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอันอุดมบริบูรณ์ และมีน้ำค้างลงมาจากฟ้าสวรรค์

27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above;

27:40 และเจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้า แต่จะเป็นไปอย่างนี้เมื่อเจ้ามีกำลังขึ้นเจ้าจะหักแอกของน้องชายเสียจากคอของตน”

27:40 And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck.

ยาโคบหนีไปจากเอซาว
27:41 และเอซาวก็เกลียดชังยาโคบเพราะเหตุพรที่บิดาของเขาได้ให้แก่เขานั้น และเอซาวพูดในใจของเขาว่า “วันไว้ทุกข์พ่อของข้าใกล้เข้ามาแล้ว หลังจากนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสีย”

Jacob to Flee from Esau
27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob.

27:42 และมีคนมาบอกคำเหล่านี้ของเอซาวบุตรชายคนโตของเรเบคาห์ให้นางฟัง และนางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมา และพูดกับเขาว่า “ดูเถิด เอซาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจของตนเองเกี่ยวกับเจ้าด้วยแผนการจะฆ่าเจ้า

27:42 And these words of Esau her elder son were told to Rebekah: and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee.

27:43 เพราะฉะนั้น บัดนี้ลูกชายของแม่เอ๋ย จงเชื่อฟังเสียงของแม่เถิด และเจ้าจงลุกขึ้นหนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ที่เมืองฮาราน

27:43 Now therefore, my son, obey my voice; and arise, flee thou to Laban my brother to Haran;

27:44 และอยู่กับเขาชั่วคราวจนกว่าความเกรี้ยวกราดของพี่ชายของเจ้าจะคลายลง

27:44 And tarry with him a few days, until thy brother's fury turn away;

27:45 จนกว่าความโกรธของพี่ชายเจ้าจะคลายลงจากเจ้า และเขาลืมสิ่งที่เจ้าได้ทำแก่เขา แล้วแม่จะส่งคนไปและพาเจ้ากลับมาจากที่นั่น แม่ต้องสูญเสียลูกทั้งสองคนในวันเดียวกันทำไมเล่า”

27:45 Until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be deprived also of you both in one day?

27:46 และเรเบคาห์พูดกับอิสอัคว่า “ข้าพเจ้าเบื่อชีวิตของข้าพเจ้าเหลือเกิน เพราะบุตรสาวของคนเฮท ถ้ายาโคบแต่งงานกับบุตรสาวของคนเฮท อย่างเช่นหญิงเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรสาวของแผ่นดินนี้ ชีวิตข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า”

27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope