กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 43 / Genesis 43

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พวกพี่น้องของโยเซฟกลับไปอียิปต์ ยูดาห์ปฏิญาณว่าจะรับประกันเบนยามิน
43:1 และการกันดารอาหารในแผ่นดินก็ร้ายแรงยิ่งนัก

Joseph's Brothers Return to Egypt; Judah Vows Surety for Benjamin
43:1 And the famine was sore in the land.

43:2 และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายกินข้าวที่พวกเขาได้มาจากประเทศอียิปต์หมดแล้ว บิดาของพวกเขาจึงพูดกับพวกเขาว่า “ไปซื้ออาหารมาให้พวกเราอีกหน่อย”

43:2 And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food.

43:3 และยูดาห์พูดกับบิดาว่า “ท่านผู้นั้นกำชับพวกลูกอย่างเด็ดขาดว่า ‘พวกเจ้าจะไม่ได้เห็นหน้าเราอีก นอกจากว่าน้องชายของพวกเจ้ามาพร้อมกับเจ้า’

43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you.

43:4 ถ้าพ่อจะให้น้องชายไปพร้อมกับพวกเราแล้ว พวกลูกก็จะลงไปซื้ออาหารให้พ่อ

43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food:

43:5 แต่ถ้าแม้พ่อไม่ให้น้องชายไป พวกลูกก็จะไม่ลงไป เพราะท่านพูดกับพวกเราว่า ‘พวกเจ้าจะไม่ได้เห็นหน้าเราอีก นอกจากว่าน้องชายของพวกเจ้ามาพร้อมกับเจ้า’”

43:5 But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.

43:6 และอิสราเอลได้พูดว่า “เหตุไฉนพวกเจ้าทำให้เราได้รับความช้ำใจเช่นนี้ คือได้บอกท่านว่าพวกเจ้ามีน้องชายอีกคนหนึ่ง”

43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother?

43:7 และพวกเขาได้พูดว่า “ท่านซักไซ้ไต่ถามถึงความเป็นอยู่ของพวกลูก และถึงญาติพี่น้องของพวกเราว่า ‘บิดาของเจ้าทั้งหลายยังอยู่หรือ พวกเจ้ามีน้องชายอีกหรือเปล่า’ และพวกลูกก็บอกท่านตามคำถามเหล่านี้ พวกลูกจะล่วงรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะพูดว่า ‘พาน้องชายของพวกเจ้ามา’”

43:7 And they said, The man asked us straitly of our state, and of our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye another brother? and we told him according to the tenor of these words: could we certainly know that he would say, Bring your brother down?

43:8 และยูดาห์ได้พูดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่า “ขอให้เด็กหนุ่มนั้นไปกับลูก และพวกเราจะได้ลุกขึ้นออกเดินทางไป เพื่อจะได้มีชีวิตและไม่ตาย ทั้งพวกลูกและพ่อกับลูกอ่อนทั้งหลายของพวกเราด้วย

43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones.

43:9 ลูกจะรับประกันน้องชายคนนี้ พ่อจะเรียกร้องให้ลูกรับผิดชอบน้องชายก็ได้ ถ้าลูกไม่นำเขากลับมาหาพ่อและส่งเขาต่อหน้าพ่อ ก็ขอให้ลูกรับผิดตลอดไปเป็นนิตย์

43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever:

43:10 ด้วยว่าถ้าพวกลูกไม่รีรออยู่อย่างนี้ พวกลูกก็จะได้กลับมาเป็นครั้งที่สองแล้วเป็นแน่”

43:10 For except we had lingered, surely now we had returned this second time.

43:11 และอิสราเอลบิดาของพวกเขาได้พูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าอย่างนั้นให้ทำดังนี้ คือเอาผลิตผลอย่างดีที่สุดที่มีในแผ่นดินนี้ คือพิมเสนบ้าง และน้ำผึ้งบ้าง ยางไม้และมดยอบ ลูกนัทและลูกอัลมันด์ ใส่ภาชนะของพวกเจ้าไปเป็นของกำนัลแก่ท่าน

43:11 And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this; take of the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds:

43:12 และเอาเงินใส่มือของพวกเจ้าไปสองเท่า และเงินที่ติดมาในปากกระสอบของพวกเจ้านั้นก็ให้ใส่มือของเจ้าทั้งหลายกลับไปด้วย บางทีอาจเป็นความพลั้งเผลอ

43:12 And take double money in your hand; and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand; peradventure it was an oversight:

43:13 ทั้งจงพาน้องชายของพวกเจ้าด้วย และลุกขึ้นกลับไปหาท่านนั้นอีก

43:13 Take also your brother, and arise, go again unto the man:

43:14 และขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โปรดเมตตาพวกเจ้าต่อหน้าท่านนั้น เพื่อท่านจะปล่อยพี่ชายคนอื่น ๆ ของพวกเจ้ากับเบนยามินกลับมา หากว่าพ่อจะต้องสูญเสียลูก ๆ ของพ่อไป พ่อก็ยอมสูญเสีย”

43:14 And God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your other brother, and Benjamin. If I be bereaved of my children, I am bereaved.

43:15 และคนเหล่านั้นก็เอาของกำนัลและเงินสองเท่าใส่มือของพวกเขาไปพร้อมกับเบนยามิน และลุกขึ้น และพากันเดินทางลงไปยังประเทศอียิปต์ และเข้าเฝ้าต่อหน้าโยเซฟ

43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph.

โยเซฟพบเบนยามินน้องชาย
43:16 และเมื่อโยเซฟเห็นเบนยามินมากับพวกพี่ชาย ท่านจึงพูดกับคนต้นเรือนของท่านว่า “จงพาคนเหล่านี้เข้าไปในบ้าน และให้ฆ่าสัตว์และจัดเตรียมไว้ให้พร้อม เพราะคนเหล่านี้จะมารับประทานด้วยกันกับเราในเวลาเที่ยง”

Joseph Sees Brother Benjamin
43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, Bring these men home, and slay, and make ready; for these men shall dine with me at noon.

43:17 และคนต้นเรือนก็ทำตามคำสั่งของโยเซฟ และพาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟ

43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men into Joseph's house.

43:18 และคนเหล่านั้นก็กลัวเพราะพวกเขาถูกพาเข้าไปในบ้านของโยเซฟ และพวกเขาได้พูดว่า “เพราะเหตุเงินที่ติดมาในกระสอบของพวกเราครั้งก่อนนั้น เขาจึงพาพวกเรามาที่นี่ เพื่อท่านจะหาเหตุใส่พวกเรา และจับกุมพวกเรา และจับพวกเราเป็นทาส ทั้งริบเอาลาของพวกเรา”

43:18 And the men were afraid, because they were brought into Joseph's house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses.

43:19 และพวกเขาเข้าไปใกล้คนต้นเรือนของโยเซฟ และพวกเขาพูดกับเขาที่ประตูบ้าน

43:19 And they came near to the steward of Joseph's house, and they communed with him at the door of the house,

43:20 และพูดว่า “โอ นายเจ้าข้า แท้จริงข้าพเจ้าทั้งหลายลงมาครั้งก่อนเพื่อซื้ออาหาร

43:20 And said, O sir, we came indeed down at the first time to buy food:

43:21 และต่อมาครั้นข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงที่พักแรม พวกข้าพเจ้าเปิดกระสอบของพวกข้าพเจ้าออก และดูเถิด เงินของแต่ละคนก็อยู่ในปากกระสอบของตน เงินของพวกข้าพเจ้านั้นยังอยู่ครบน้ำหนัก และพวกข้าพเจ้าจึงได้นำเงินนั้นใส่มือของพวกข้าพเจ้ากลับมาอีก

43:21 And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks, and, behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand.

43:22 และพวกข้าพเจ้าเอาเงินอีกส่วนหนึ่งใส่มือของพวกข้าพเจ้ามาเพื่อจะซื้ออาหาร เงินที่อยู่ในกระสอบของพวกข้าพเจ้านั้นผู้ใดใส่ไว้พวกข้าพเจ้าไม่ทราบเลย”

43:22 And other money have we brought down in our hands to buy food: we cannot tell who put our money in our sacks.

43:23 และคนต้นเรือนได้พูดว่า “พวกท่านจงเป็นสุขเถิด อย่ากลัวเลย พระเจ้าของท่านและพระเจ้าของบิดาท่านบันดาลให้พวกท่านมีทรัพย์อยู่ในกระสอบของพวกท่าน เงินของพวกท่านนั้นเราได้รับแล้ว” และคนต้นเรือนก็พาสิเมโอนออกมาหาพวกเขา

43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them.

43:24 และคนต้นเรือนพาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟ และเอาน้ำให้พวกเขา และพวกเขาก็ล้างเท้า และคนต้นเรือนจัดหญ้าฟางให้ลาของพวกเขากิน

43:24 And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender.

43:25 และพวกเขาก็จัดเตรียมของกำนัลไว้คอยท่าโยเซฟซึ่งจะมาในเวลาเที่ยง เพราะเขาทั้งหลายได้ยินว่าพวกเขาจะรับประทานอาหารกันที่นั่น

43:25 And they made ready the present against Joseph came at noon: for they heard that they should eat bread there.

43:26 และเมื่อโยเซฟกลับมาบ้าน พวกเขาก็ยกของกำนัลซึ่งอยู่ในมือของพวกเขานั้นมาให้ท่านในบ้าน และน้อมตัวลงถึงดินต่อหน้าท่าน

43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves to him to the earth.

43:27 และท่านถามคนเหล่านั้นถึงทุกข์สุขของพวกเขาและพูดว่า “บิดาของพวกเจ้าผู้ชราที่พวกเจ้ากล่าวถึงครั้งก่อนนั้นสบายดีหรือ บิดายังมีชีวิตอยู่หรือ”

43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive?

43:28 และพวกเขาตอบว่า “บิดาของพวกข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่สบายดี ท่านยังมีชีวิตอยู่” และพวกเขาก็น้อมคำนับและกราบไหว้ท่าน

43:28 And they answered, Thy servant our father is in good health, he is yet alive. And they bowed down their heads, and made obeisance.

43:29 และท่านแหงนตาของท่านขึ้นและเห็นเบนยามินน้องชายของตน คือบุตรชายของมารดาของตน และพูดว่า “คนนี้เป็นน้องชายสุดท้องที่พวกเจ้าบอกแก่เราครั้งก่อนหรือ” และท่านพูดว่า “ลูกของเราเอ๋ย ขอให้พระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้าเถิด”

43:29 And he lifted up his eyes, and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your younger brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son.

43:30 และโยเซฟก็รีบไป เพราะรักน้องชายของตนจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ และท่านก็หาที่ที่จะร้องไห้ และท่านได้เข้าไปในห้องของตนและร้องไห้อยู่ที่นั่น

43:30 And Joseph made haste; for his bowels did yearn upon his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there.

43:31 และท่านล้างหน้า และกลับออกมา แข็งใจกลั้นน้ำตาของตน และพูดว่า “ยกอาหารมาเถิด”

43:31 And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set on bread.

43:32 และพวกคนใช้ก็ยกส่วนของท่านมาตั้งไว้เฉพาะท่าน และส่วนของพี่น้องก็เฉพาะพี่น้อง และส่วนของคนอียิปต์ที่จะมารับประทานด้วยกันกับท่านนั้นก็เฉพาะเขา เพราะคนอียิปต์จะไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนฮีบรู ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับคนอียิปต์

43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, which did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians.

43:33 และพวกพี่น้องก็นั่งตรงหน้าท่าน เรียงตั้งแต่พี่ใหญ่ผู้มีสิทธิ์บุตรหัวปี และลงมาจนถึงน้องสุดท้องตามวัย และพี่น้องทั้งหลายก็ประหลาดใจต่อกันและกัน

43:33 And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one at another.

43:34 และท่านก็ส่งของรับประทานให้พี่น้องเหล่านั้นต่อหน้าท่าน แต่ของที่ส่งให้เบนยามินนั้นมากกว่าของพวกพี่ชายถึงห้าเท่า และพวกเขาก็ดื่มอย่างสำราญใจกับท่าน

43:34 And he took and sent messes unto them from before him: but Benjamin's mess was five times so much as any of theirs. And they drank, and were merry with him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope