กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 24 / Genesis 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อับราฮัมส่งเอลีเอเซอร์ไปหาเจ้าสาวสำหรับอิสอัค
24:1 และอับราฮัมก็ชราแล้ว และมีอายุมากทีเดียว และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรอับราฮัมในทุกประการ

Eliezer Sent East for Bride for Isaac
24:1 And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things.

24:2 และอับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่มีอาวุโสที่สุดในบ้านของท่าน ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทุกอย่างของท่านว่า “เราขอร้องเจ้า เอามือของเจ้าวางไว้ใต้ต้นขาของเรา

24:2 And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:

24:3 และเราจะให้เจ้าปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์และพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกว่า เจ้าจะไม่หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางเขานี้

24:3 And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:

24:4 แต่เจ้าจะไปยังประเทศของเราและญาติพี่น้องของเรา และหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่อิสอัคบุตรชายของเรา”

24:4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac.

24:5 และคนใช้ก็พูดกับท่านว่า “หากว่าหญิงนั้นจะไม่เต็มใจมากับข้าพเจ้ายังแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้ามิต้องนำบุตรชายของท่านกลับไปยังแผ่นดินซึ่งท่านจากมานั้นหรือ”

24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest?

24:6 และอับราฮัมพูดกับเขาว่า “ระวังเจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นอีก

24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again.

24:7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้ซึ่งทรงนำเรามาจากบ้านบิดาของเรา และจากแผ่นดินแห่งญาติพี่น้องของเรา ผู้ซึ่งตรัสกับเราและทรงปฏิญาณกับเราว่า ‘เราจะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้า’ พระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้า และเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่น

24:7 The LORD God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence.

24:8 และถ้าหญิงนั้นไม่เต็มใจมากับเจ้า แล้วเจ้าก็จะพ้นจากคำปฏิญาณของเรานี้ เพียงแต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นอีก”

24:8 And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again.

24:9 และคนใช้ได้เอามือของเขาวางใต้ต้นขาของอับราฮัมนายของตน และปฏิญาณต่อท่านเกี่ยวกับเรื่องนั้น

24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter.

24:10 และคนใช้นำอูฐสิบตัวจากฝูงอูฐของนายมา และออกเดินทางไป ด้วยว่าข้าวของทั้งสิ้นของนายของเขาอยู่ในอำนาจของเขา และเขาลุกขึ้นไปยังเมโสโปเตเมีย ถึงนครของนาโฮร์

24:10 And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.

24:11 และเขาให้ฝูงอูฐของเขาคุกเข่าลงข้างบ่อน้ำข้างนอกนครเวลาเย็น คือเป็นเวลาที่ผู้หญิงออกมาตักน้ำ

24:11 And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water.

24:12 และเขาอธิษฐานว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานทูลต่อพระองค์ ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงสำแดงความเมตตาแก่อับราฮัมนายของข้าพระองค์

24:12 And he said, O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.

24:13 ดูเถิด ข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ข้างบ่อน้ำ และบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองนี้กำลังออกมาตักน้ำ

24:13 Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water:

24:14 และขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์จะพูดกับนางว่า ‘ข้าพเจ้าขอนางโปรดลดเหยือกของนางลงให้ข้าพเจ้าดื่ม’ และนางนั้นจะพูดว่า ‘เชิญดื่มเถิดและข้าพเจ้าจะให้ฝูงอูฐของท่านกินด้วย’ ให้คนนั้นเองเป็นคนที่พระองค์ทรงกำหนดสำหรับอิสอัคผู้รับใช้ของพระองค์ และอย่างนี้ข้าพระองค์จะทราบได้ว่า พระองค์ทรงสำแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์”

24:14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master.

พระเจ้าทรงนำเอลีเอเซอร์ให้พบกับเรเบคาห์
24:15 และต่อมาก่อนเขาอธิษฐานเสร็จ ดูเถิด เรเบคาห์ ผู้ที่เกิดแก่เบธูเอลบุตรชายของมิลคาห์ภรรยาของนาโฮร์น้องชายของอับราฮัม ก็แบกเหยือกของนางเดินออกมา

God Leads Eliezer to Rebekah
24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder.

24:16 และหญิงสาวนั้นงามมาก เป็นหญิงพรหมจารียังไม่มีชายใดร่วมรู้กับนาง และนางก็ลงไปที่บ่อน้ำเติมน้ำเต็มเหยือก และก็ขึ้นมา

24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.

24:17 และคนใช้นั้นก็วิ่งไปพบนาง และพูดว่า “ข้าพเจ้าขอนางโปรดให้น้ำจากเหยือกของนางให้ข้าพเจ้าดื่มสักหน่อย”

24:17 And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher.

24:18 และนางพูดว่า “นายของข้าพเจ้า เชิญดื่มเถิด” และนางก็รีบลดเหยือกของนางลงมาถือไว้ และให้เขาดื่ม

24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.

24:19 และเมื่อให้เขาดื่มเสร็จแล้ว นางพูดว่า “ข้าพเจ้าจะตักน้ำให้ฝูงอูฐของท่านกินจนอิ่มด้วย”

24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking.

24:20 และนางรีบเทน้ำในเหยือกของนางใส่ราง และวิ่งไปตักน้ำที่บ่อน้ำอีก และตักน้ำให้อูฐทั้งหมดของเขา

24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels.

24:21 และชายคนนั้นก็อัศจรรย์ใจในตัวนางอยู่เงียบ ๆ เพื่อตรึกตรองดูว่าพระเยโฮวาห์ทรงให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่

24:21 And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not.

24:22 และต่อมาเมื่อฝูงอูฐกินเสร็จแล้ว ชายนั้นก็ให้ห่วงจมูกทองคำหนักครึ่งเชเขล และกำไลสำหรับข้อมือของนางคู่หนึ่งเป็นทองคำหนักสิบเชเขล

24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold;

24:23 และพูดว่า “ข้าพเจ้าขอนางโปรดบอกข้าพเจ้าว่านางเป็นบุตรสาวของใคร ในบ้านบิดาของนางนั้นมีที่ให้พวกเราพักอาศัยบ้างไหม”

24:23 And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father's house for us to lodge in?

24:24 และนางพูดกับเขาว่า “ข้าพเจ้าเป็นบุตรสาวของเบธูเอลบุตรชายของมิลคาห์ซึ่งนางบังเกิดให้กับนาโฮร์”

24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor.

24:25 ยิ่งกว่านั้นนางพูดกับเขาว่า “เรามีทั้งฟางและเสบียงพอ และมีที่ให้พัก”

24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.

24:26 และชายนั้นก็ก้มศีรษะของตนลงและนมัสการพระเยโฮวาห์

24:26 And the man bowed down his head, and worshipped the LORD.

24:27 และเขาอธิษฐานว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ผู้ไม่ได้ทรงทอดทิ้งความเมตตา และความจริงของพระองค์ต่อนายของข้าพระองค์ ส่วนข้าพระองค์นั้นพระเยโฮวาห์ทรงนำข้าพระองค์มาตามทางจนถึงบ้านหมู่ญาตินายของข้าพระองค์”

24:27 And he said, Blessed be the LORD God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the LORD led me to the house of my master's brethren.

24:28 และหญิงสาวนั้นก็วิ่งไปและบอกคนในครอบครัวมารดาของนางถึงสิ่งเหล่านี้

24:28 And the damsel ran, and told them of her mother's house these things.

24:29 และเรเบคาห์มีพี่ชายคนหนึ่ง และชื่อของเขาคือ ลาบัน และลาบันวิ่งไปหาชายคนนั้นที่บ่อน้ำ

24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well.

24:30 และต่อมาเมื่อเขาเห็นห่วงจมูกและกำไลที่ข้อมือของน้องสาว และเมื่อเขาได้ยินคำของเรเบคาห์น้องสาวของเขา พูดว่า “ชายนั้นพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้” เขาก็ไปหาชายนั้น และดูเถิด เขากำลังยืนอยู่กับฝูงอูฐที่บ่อน้ำ

24:30 And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well.

24:31 และเขาพูดว่า “ท่านผู้รับพระพรของพระเยโฮวาห์ เชิญเข้ามาเถิด ท่านยืนอยู่ข้างนอกทำไม เพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สำหรับฝูงอูฐแล้ว”

24:31 And he said, Come in, thou blessed of the LORD; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels.

24:32 และชายนั้นได้เข้าไปในบ้าน และเขาก็แก้ฝูงอูฐของเขา และให้ฟางและอาหารสำหรับฝูงอูฐ และให้น้ำล้างเท้าของเขาและเท้าของคนทั้งหลายที่มากับเขา

24:32 And the man came into the house: and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men's feet that were with him.

24:33 และจัดอาหารไว้ต่อหน้าเขาเพื่อให้รับประทาน แต่เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไม่รับประทาน จนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมานั้น” และเขาก็พูดว่า “เชิญพูดเถิด”

24:33 And there was set meat before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on.

เอลีเอเซอร์เล่าถึงงานรับใช้เพื่ออิสอัค
24:34 และเขาได้พูดว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัม

Servant Pleads Isaac's Cause
24:34 And he said, I am Abraham's servant.

24:35 และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่นายของข้าพเจ้าอย่างมากมาย และท่านก็ยิ่งใหญ่ขึ้น และพระองค์ประทานฝูงแพะแกะ และฝูงวัว เงินและทองคำ คนใช้ชายหญิง อูฐและลา

24:35 And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold, and menservants, and maidservants, and camels, and asses.

24:36 และซาราห์ภรรยานายของข้าพเจ้าได้บังเกิดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่นายของข้าพเจ้าเมื่อนางแก่แล้ว และนายก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้บุตรชาย

24:36 And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath.

24:37 และนายของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปฏิญาณ พูดว่า ‘เจ้าอย่าหาภรรยาให้แก่บุตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ซึ่งเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขานี้

24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell:

24:38 แต่เจ้าจงไปยังบ้านบิดาของเราและไปยังญาติพี่น้องของเรา และหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่บุตรชายของเรา’

24:38 But thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife unto my son.

24:39 และข้าพเจ้าพูดกับนายของข้าพเจ้าว่า ‘หากว่าหญิงนั้นจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้า’

24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me.

24:40 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้ซึ่งเราดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปกับเจ้า และให้ทางของเจ้าบังเกิดผล และเจ้าจะหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากญาติพี่น้องของเรา และจากบ้านบิดาของเรา

24:40 And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house:

24:41 แล้วเจ้าจะพ้นจากคำปฏิญาณนี้ของเรา เมื่อเจ้ามาถึงญาติพี่น้องของเราแล้ว และถ้าพวกเขาไม่ยอมให้หญิงคนหนึ่งแก่เจ้า เจ้าก็จะพ้นจากคำปฏิญาณของเรา’

24:41 Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath.

24:42 และวันนี้ข้าพเจ้ามาถึงบ่อน้ำและทูลว่า ‘โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ถ้าบัดนี้พระองค์โปรดให้ทางของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไปนั้นเกิดผล

24:42 And I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go:

24:43 ดูเถิด ข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ข้างบ่อน้ำ และจะเป็นไปอย่างนี้ว่าเมื่อสาวพรหมจารีออกมาตักน้ำ และข้าพระองค์พูดกับนางว่า “ข้าพเจ้าขอนางโปรดให้น้ำข้าพเจ้าดื่มจากเหยือกของนางสักหน่อย”

24:43 Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink;

24:44 และนางจะพูดกับข้าพระองค์ว่า “เชิญท่านดื่มเถิด และข้าพเจ้าจะตักน้ำให้ฝูงอูฐของท่านด้วยเหมือนกัน” ให้ผู้นั้นเป็นหญิงที่พระเยโฮวาห์ทรงกำหนดตัวไว้สำหรับบุตรชายนายของข้าพระองค์’

24:44 And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master's son.

24:45 และก่อนข้าพเจ้าอธิษฐานในใจเสร็จ ดูเถิด เรเบคาห์แบกเหยือกของนางเดินออกมา นางลงไปที่บ่อน้ำและตักน้ำ และข้าพเจ้าพูดกับนางว่า ‘ข้าพเจ้าขอนางโปรดให้น้ำข้าพเจ้าดื่ม’

24:45 And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew water: and I said unto her, Let me drink, I pray thee.

24:46 และนางก็รีบลดเหยือกจากบ่าของนางและพูดว่า ‘เชิญดื่มเถิด และข้าพเจ้าจะให้ฝูงอูฐของท่านกินด้วย’ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงดื่ม และนางก็ตักน้ำให้ฝูงอูฐกินด้วย

24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also.

24:47 และข้าพเจ้าถามนาง และพูดว่า ‘นางเป็นบุตรสาวของใคร’ และนางพูดว่า ‘เป็นบุตรสาวของเบธูเอลบุตรชายของนาโฮร์ ซึ่งมิลคาห์กำเนิดให้แก่ท่าน’ และข้าพเจ้าได้ใส่ห่วงจมูกที่หน้าของนาง และสวมกำไลที่ข้อมือของนาง

24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands.

24:48 และข้าพเจ้าก็ก้มศีรษะของตนลง และนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพเจ้า ผู้ทรงนำข้าพเจ้ามาตามทางที่ถูก เพื่อหาบุตรสาวของน้องชายนายให้บุตรชายของนาย

24:48 And I bowed down my head, and worshipped the LORD, and blessed the LORD God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son.

24:49 และบัดนี้ ถ้าท่านทั้งหลายยอมแสดงความเมตตาและจริงใจต่อนายของข้าพเจ้าแล้ว ขอบอกข้าพเจ้า และถ้าไม่ ก็ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย”

24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left.

เรเบคาห์ไปจากลาบันกับเบธูเอล
24:50 แล้วลาบันและเบธูเอลจึงตอบ และพูดว่า “สิ่งนี้มาจากพระเยโฮวาห์ พวกเราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็ไม่ได้

Rebekah Leaves Laban and Bethuel
24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the LORD: we cannot speak unto thee bad or good.

24:51 ดูเถิด เรเบคาห์ก็อยู่ต่อหน้าท่าน พานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่านตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสแล้ว”

24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as the LORD hath spoken.

24:52 และต่อมาเมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยินถ้อยคำของเขาทั้งสอง เขาก็กราบลงถึงดินนมัสการพระเยโฮวาห์

24:52 And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he worshipped the LORD, bowing himself to the earth.

24:53 และคนใช้ก็นำเอาเครื่องเงินที่ประดับด้วยเพชรพลอยและเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอย พร้อมกับเสื้อผ้า และมอบให้แก่เรเบคาห์ เขายังมอบของอันมีค่าให้แก่พี่ชายของนางและมารดาของนางด้วย

24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things.

24:54 และพวกเขาก็รับประทานและดื่ม คือเขากับคนทั้งหลายที่มากับเขา และค้างคืนที่นั่น และพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเช้า และคนใช้นั้นก็กล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปหานายของข้าพเจ้าเถิด”

24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master.

24:55 และพี่ชายของนางและมารดาของนางพูดว่า “ขอให้หญิงสาวอยู่กับพวกเราสักสองสามวัน อย่างน้อยสักสิบวัน หลังจากนั้นนางจะไปก็ได้”

24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall go.

24:56 และคนใช้นั้นพูดกับพวกเขาว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวข้าพเจ้าไว้เลย ด้วยเห็นแล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงให้ทางของข้าพเจ้าเกิดผล ขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปหานายของข้าพเจ้า”

24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master.

24:57 และพวกเขาพูดว่า “เราจะเรียกหญิงสาวมาและถามดูจากปากของนาง”

24:57 And they said, We will call the damsel, and enquire at her mouth.

24:58 และพวกเขาก็เรียกเรเบคาห์ และพูดกับนางว่า “เจ้าจะไปกับชายคนนี้หรือไม่” และนางพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไป”

24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.

24:59 และพวกเขาได้ส่งเรเบคาห์น้องสาวของพวกเขากับพี่เลี้ยงของนางไปพร้อมกับคนใช้ของอับราฮัม และคนทั้งหลายของเขา

24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men.

24:60 และพวกเขาอวยพรเรเบคาห์ และกล่าวแก่นางว่า “เจ้าเป็นน้องสาวของพวกเรา ขอให้เจ้าเป็นมารดาของคนนับแสนนับล้าน และขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของพวกเขาที่เกลียดชังพวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์”

24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them.

อิสอัคพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
24:61 และเรเบคาห์ลุกขึ้นพร้อมกับเหล่าสาวใช้ของนาง และพวกเขาก็ขึ้นอูฐและไปกับชายนั้น คนใช้ก็พาเรเบคาห์ไปตามทางของเขา

Isaac Meets and Weds Rebekah
24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way.

24:62 และอิสอัคมาจากทางแห่งบ่อน้ำลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัยอยู่ทางทิศใต้

24:62 And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south country.

24:63 และเวลาเย็นอิสอัคออกไปตรึกตรองที่ทุ่งนา และท่านก็แหงนตาของท่านขึ้นและมองไป และดูเถิด มีฝูงอูฐกำลังเดินมา

24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming.

24:64 และเรเบคาห์แหงนตาของนางขึ้น และเมื่อนางเห็นอิสอัคแล้ว นางก็ลงจากอูฐ

24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel.

24:65 เพราะนางได้พูดกับคนใช้นั้นว่า “ชายคนโน้นที่กำลังเดินผ่านทุ่งนามาหาพวกเรานั้นคือใคร” และคนใช้นั้นได้พูดว่า “นายของข้าพเจ้า” ฉะนั้นนางจึงหยิบผ้าคลุมหน้ามาและคลุมตัวไว้

24:65 For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself.

24:66 และคนใช้บอกให้อิสอัคทราบทุกอย่างที่เขาได้กระทำไป

24:66 And the servant told Isaac all things that he had done.

24:67 และอิสอัคก็พานางเข้ามาในเต็นท์ของซาราห์มารดาของท่านและรับเรเบคาห์ไว้ และนางก็เป็นภรรยาของท่าน และท่านก็รักนาง และอิสอัคก็ได้รับความปลอบประโลมภายหลังที่มารดาของท่านสิ้นชีวิตแล้ว

24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope