กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 36 / 2 Chronicles 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เยโฮอาหาสครอบครอง แต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติ (2 พกษ 23:30-37)
36:1 ดังนั้น ประชากรแห่งแผ่นดินจึงเอาเยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาห์ และตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แทนราชบิดาของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม

Jehoahaz Reigns, But Is Dethroned (2 Kin. 23:30-37)
36:1 Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and made him king in his father's stead in Jerusalem.

36:2 เยโฮอาหาสมีพระชนมายุยี่สิบสามพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสามเดือนในกรุงเยรูซาเล็ม

36:2 Jehoahaz was twenty and three years old when he began to reign, and he reigned three months in Jerusalem.

36:3 และกษัตริย์แห่งอียิปต์ทรงถอดพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม และกำหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั้นเป็นเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ และทองคำหนึ่งตะลันต์

36:3 And the king of Egypt put him down at Jerusalem, and condemned the land in an hundred talents of silver and a talent of gold.

36:4 และกษัตริย์แห่งอียิปต์ตั้งเอลียาคิมน้องชายของท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม และทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์เป็นเยโฮยาคิม และเนโคทรงจับเยโฮอาหาสพี่ชายของพระองค์และนำท่านไปยังอียิปต์

36:4 And the king of Egypt made Eliakim his brother king over Judah and Jerusalem, and turned his name to Jehoiakim. And Necho took Jehoahaz his brother, and carried him to Egypt.

36:5 เยโฮยาคิมมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์

36:5 Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned eleven years in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the LORD his God.

36:6 เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และจองจำพระองค์ด้วยตรวนเพื่อพาพระองค์ไปยังบาบิโลน

36:6 Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon, and bound him in fetters, to carry him to Babylon.

36:7 เนบูคัดเนสซาร์ทรงนำภาชนะบางส่วนแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ไปยังบาบิโลนด้วย และทรงเก็บภาชนะเหล่านั้นไว้ในวิหารของพระองค์ที่บาบิโลน

36:7 Nebuchadnezzar also carried of the vessels of the house of the LORD to Babylon, and put them in his temple at Babylon.

เยโฮยาคีนครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ 24:5-17)
36:8 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโฮยาคิม และบรรดาสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และสิ่งอื่น ๆ ที่พบในพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

Jehoiachin Takes Throne for Three Months (2 Kin. 24:5-17)
36:8 Now the rest of the acts of Jehoiakim, and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah: and Jehoiachin his son reigned in his stead.

36:9 เยโฮยาคีนมีพระชนมายุแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสามเดือนกับสิบวันในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

36:9 Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the LORD.

36:10 และเมื่อถึงสิ้นปีแล้ว กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงส่งไปและให้นำพระองค์มายังบาบิโลน พร้อมกับบรรดาภาชนะอันประเสริฐแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และตั้งเศเดคียาห์ปิตุลาของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม

36:10 And when the year was expired, king Nebuchadnezzar sent, and brought him to Babylon, with the goodly vessels of the house of the LORD, and made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.

เศเดคียาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 24:18-20)
36:11 เศเดคียาห์มีพระชนมายุยี่สิบเอ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลาสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม

Zedekiah Reigns over Judah (2 Kin. 24:18-20)
36:11 Zedekiah was one and twenty years old when he began to reign, and reigned eleven years in Jerusalem.

36:12 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และไม่ได้ถ่อมพระองค์ลงต่อหน้าเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ผู้กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์

36:12 And he did that which was evil in the sight of the LORD his God, and humbled not himself before Jeremiah the prophet speaking from the mouth of the LORD.

36:13 และพระองค์ทรงกบฏต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ด้วย ผู้ได้ทรงให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงทำคอของพระองค์ให้แข็งดื้อรั้น และทำพระทัยของพระองค์ให้แข็งกระด้าง ไม่หันไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

36:13 And he also rebelled against king Nebuchadnezzar, who had made him swear by God: but he stiffened his neck, and hardened his heart from turning unto the LORD God of Israel.

36:14 ยิ่งกว่านั้น บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และประชากรก็ทำการละเมิดมากมายยิ่งนักตามอย่างบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของพวกต่างชาติ และกระทำให้พระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ได้ทรงชำระให้บริสุทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นมลทินไป

36:14 Moreover all the chief of the priests, and the people, transgressed very much after all the abominations of the heathen; and polluted the house of the LORD which he had hallowed in Jerusalem.

คนยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
36:15 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายทรงส่งพวกทูตของพระองค์มายังพวกเขา อย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชากรของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์

Captivity of Judah (2 Kin. 25:1-17)
36:15 And the LORD God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes, and sending; because he had compassion on his people, and on his dwelling place:

36:16 แต่เขาทั้งหลายเยาะเย้ยพวกทูตของพระเจ้า และดูหมิ่นพระวจนะทั้งหลายของพระองค์ และกระทำต่อพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์ในทางที่ผิด จนพระพิโรธของพระเยโฮวาห์พลุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์ จนไม่มีทางแก้

36:16 But they mocked the messengers of God, and despised his words, and misused his prophets, until the wrath of the LORD arose against his people, till there was no remedy.

36:17 เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงนำกษัตริย์ของคนเคลเดียมาต่อสู้เขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งฆ่าชายหนุ่มทั้งหลายของพวกเขาด้วยดาบในพระนิเวศน์แห่งสถานบริสุทธิ์ของพวกเขา และไม่มีความกรุณาต่อบรรดาชายหนุ่มหรือหญิงพรหมจารี คนชราหรือคนที่ค้อมลงเพราะชรา พระองค์ทรงมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ในมือของพระองค์

36:17 Therefore he brought upon them the king of the Chaldees, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion upon young man or maiden, old man, or him that stooped for age: he gave them all into his hand.

36:18 และภาชนะทั้งสิ้นแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า ทั้งใหญ่และเล็ก และทรัพย์สมบัติทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติทั้งหลายของกษัตริย์และของพวกเจ้านายของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ทรงนำมายังบาบิโลน

36:18 And all the vessels of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king, and of his princes; all these he brought to Babylon.

36:19 และเขาทั้งหลายเผาพระนิเวศน์ของพระเจ้า และทลายกำแพงเยรูซาเล็มลง และเผาพระราชวังทั้งหลายของเมืองนั้นด้วยไฟ และทำลายภาชนะอันประเสริฐทั้งปวงในนั้น

36:19 And they burnt the house of God, and brake down the wall of Jerusalem, and burnt all the palaces thereof with fire, and destroyed all the goodly vessels thereof.

36:20 และบรรดาผู้ที่ได้หนีรอดจากดาบนั้นพระองค์ทรงนำไปยังบาบิโลน ที่นั่นเขาทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และแก่ราชวงศ์ของพระองค์ จนถึงการครอบครองของราชอาณาจักรแห่งเปอร์เซีย

36:20 And them that had escaped from the sword carried he away to Babylon; where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia:

36:21 เพื่อทำให้พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์สำเร็จ จนกว่าแผ่นดินนั้นได้ชื่นชมกับสะบาโตทั้งหลายของมันแล้ว เพราะตราบเท่าที่มันยังว่างเปล่าอยู่ มันก็รักษาสะบาโต เพื่อให้ครบเจ็ดสิบปี

36:21 To fulfil the word of the LORD by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her sabbaths: for as long as she lay desolate she kept sabbath, to fulfil threescore and ten years.

กษัตริย์ไซรัสทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ (อสร 1:1-2)
36:22 บัดนี้ ในปีแรกแห่งรัชกาลของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่พูดทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย จนพระองค์ทรงมีการประกาศทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่า

Emperor Cyrus Decrees Rebuilding of Temple (Ezr 1:1-2)
36:22 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD spoken by the mouth of Jeremiah might be accomplished, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying,

36:23 “ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘บรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลก พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานแก่เราแล้ว และพระองค์ได้ทรงกำชับเราให้สร้างพระนิเวศน์หลังหนึ่งถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์ มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตอยู่กับเขา และขอให้เขาขึ้นไปเถิด’”

36:23 Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath the LORD God of heaven given me; and he hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope