กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 21 / 2 Chronicles 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เยโฮรัมครอบครองเหนือยูดาห์
21:1 บัดนี้ เยโฮชาฟัททรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และเยโฮรัมราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

Jehoram Reigns over Judah
21:1 Now Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David. And Jehoram his son reigned in his stead.

21:2 และพระองค์ทรงมีพี่น้อง ผู้เป็นบรรดาโอรสของเยโฮชาฟัทคือ อาซาริยาห์ เยฮีเอล เศคาริยาห์ อาซาริยาห์ มีคาเอล และเชฟาทิยาห์ คนเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นบรรดาโอรสของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งอิสราเอล

21:2 And he had brethren the sons of Jehoshaphat, Azariah, and Jehiel, and Zechariah, and Azariah, and Michael, and Shephatiah: all these were the sons of Jehoshaphat king of Israel.

21:3 และพระราชบิดาของเขาทั้งหลายประทานของประทานที่ดีมากแก่พวกเขาคือ เงิน ทองคำ และของอันมีค่ามากมาย พร้อมกับนครต่าง ๆ ที่มีป้อมในยูดาห์ แต่พระองค์ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรัม เพราะว่าท่านเป็นโอรสหัวปี

21:3 And their father gave them great gifts of silver, and of gold, and of precious things, with fenced cities in Judah: but the kingdom gave he to Jehoram; because he was the firstborn.

21:4 บัดนี้ เมื่อเยโฮรัมได้ขึ้นครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้ตนเองเข้มแข็ง และทรงประหารพี่น้องของพระองค์เสียหมดด้วยดาบ ทั้งเจ้านายแห่งอิสราเอลบางคนด้วย

21:4 Now when Jehoram was risen up to the kingdom of his father, he strengthened himself, and slew all his brethren with the sword, and divers also of the princes of Israel.

21:5 เยโฮรัมมีพระชนมายุสามสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาแปดปีในกรุงเยรูซาเล็ม

21:5 Jehoram was thirty and two years old when he began to reign, and he reigned eight years in Jerusalem.

21:6 และพระองค์ดำเนินในทางของกษัตริย์ทั้งหลายแห่งอิสราเอล เหมือนอย่างที่ราชวงศ์ของอาหับได้ทรงกระทำ เพราะว่าพระองค์ได้ธิดาของอาหับเป็นมเหสี และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์

21:6 And he walked in the way of the kings of Israel, like as did the house of Ahab: for he had the daughter of Ahab to wife: and he wrought that which was evil in the eyes of the LORD.

21:7 อย่างไรก็ตาม พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทำลายราชวงศ์ของดาวิด เพราะเหตุพันธสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับดาวิด และเหตุที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่ลูกหลานของพระองค์เป็นนิตย์

21:7 Howbeit the LORD would not destroy the house of David, because of the covenant that he had made with David, and as he promised to give a light to him and to his sons for ever.

คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
21:8 ในรัชกาลของพระองค์ คนเอโดมได้กบฏจากการอยู่ใต้การครอบครองของยูดาห์ และตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งขึ้นเหนือพวกเขา

Revolt of Edom (2 Kin. 8:20-22)
21:8 In his days the Edomites revolted from under the dominion of Judah, and made themselves a king.

21:9 แล้วเยโฮรัมเสด็จออกไปพร้อมกับบรรดาเจ้านายของพระองค์และรถม้าศึกทั้งสิ้นของพระองค์ และพระองค์ทรงลุกขึ้นในกลางคืน และโจมตีคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์และบรรดาผู้บัญชาการรถม้าศึกไว้

21:9 Then Jehoram went forth with his princes, and all his chariots with him: and he rose up by night, and smote the Edomites which compassed him in, and the captains of the chariots.

21:10 ดังนั้น คนเอโดมจึงได้กบฏจากการอยู่ใต้มือของยูดาห์จนถึงทุกวันนี้ ในคราวเดียวกันลิบนาห์ได้กบฏจากการอยู่ใต้มือของพระองค์ด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์

21:10 So the Edomites revolted from under the hand of Judah unto this day. The same time also did Libnah revolt from under his hand; because he had forsaken the LORD God of his fathers.

21:11 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงสร้างบรรดาสถานบูชาบนที่สูงในภูเขาทั้งหลายของยูดาห์ และทรงเป็นเหตุให้ชาวกรุงเยรูซาเล็มทำการล่วงประเวณี และทรงบังคับยูดาห์ให้ทำเช่นนั้น

21:11 Moreover he made high places in the mountains of Judah, and caused the inhabitants of Jerusalem to commit fornication, and compelled Judah thereto.

ก่อนเอลียาห์ขึ้นสวรรค์ท่านได้เขียนคำพยากรณ์ถึงเยโฮรัม
21:12 และมีจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงพระองค์จากเอลียาห์ผู้พยากรณ์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ ตรัสดังนี้ว่า ‘เพราะเจ้าไม่ได้ดำเนินในทางเหล่านั้นของเยโฮชาฟัทบิดาของเจ้า หรือในบรรดาทางของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์

Prophetic Message from Elijah Written Before His Translation
21:12 And there came a writing to him from Elijah the prophet, saying, Thus saith the LORD God of David thy father, Because thou hast not walked in the ways of Jehoshaphat thy father, nor in the ways of Asa king of Judah,

21:13 แต่ได้ดำเนินในทางของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และได้นำยูดาห์กับชาวกรุงเยรูซาเล็มในการแพศยา เหมือนอย่างการแพศยาแห่งราชวงศ์ของอาหับ และได้ฆ่าพวกน้องชายของเจ้าเสียด้วย ผู้เป็นราชวงศ์บิดาของเจ้า ซึ่งพวกเขาดีกว่าเจ้าเอง

21:13 But hast walked in the way of the kings of Israel, and hast made Judah and the inhabitants of Jerusalem to go a whoring, like to the whoredoms of the house of Ahab, and also hast slain thy brethren of thy father's house, which were better than thyself:

21:14 ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะทรงนำภัยพิบัติใหญ่โตมาเหนือประชาชนของเจ้า ลูกหลานของเจ้า ภรรยาทั้งหลายของเจ้า และข้าวของทั้งสิ้นของเจ้า

21:14 Behold, with a great plague will the LORD smite thy people, and thy children, and thy wives, and all thy goods:

21:15 และตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บป่วยอย่างสาหัสด้วยโรคลำไส้ของเจ้า จนกว่าลำไส้ของเจ้าจะหลุดออกมาเพราะเหตุโรคนั้นวันแล้ววันเล่า’”

21:15 And thou shalt have great sickness by disease of thy bowels, until thy bowels fall out by reason of the sickness day by day.

21:16 ยิ่งกว่านั้น พระเยโฮวาห์ทรงเร้าให้ความโกรธของคนฟีลิสเตีย และของคนอาระเบีย ผู้อยู่ใกล้กับคนเอธิโอเปีย มีต่อเยโฮรัม

21:16 Moreover the LORD stirred up against Jehoram the spirit of the Philistines, and of the Arabians, that were near the Ethiopians:

21:17 และเขาทั้งหลายยกขึ้นมาถึงยูดาห์ และบุกรุกเข้าไปในนั้น และขนข้าวของทั้งสิ้นซึ่งมีในพระราชวังของกษัตริย์ ทั้งบรรดาโอรสและมเหสีของพระองค์ไป จนไม่มีโอรสเหลือไว้ให้แก่พระองค์นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์สุดท้องของพระองค์

21:17 And they came up into Judah, and brake into it, and carried away all the substance that was found in the king's house, and his sons also, and his wives; so that there was never a son left him, save Jehoahaz, the youngest of his sons.

เยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
21:18 และภายหลังเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้น พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ลำไส้ของเยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้

Jehoram's Incurable Disease
21:18 And after all this the LORD smote him in his bowels with an incurable disease.

21:19 และต่อมา เป็นเวลาสิ้นสองปี ลำไส้ของพระองค์ก็หลุดออกมาเพราะเหตุโรคนั้น แล้วพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุรนทุรายอย่างยิ่ง และประชากรของพระองค์ไม่ได้ก่อเพลิงให้พระองค์ เหมือนอย่างก่อเพลิงให้กับบรรพบุรุษของพระองค์

21:19 And it came to pass, that in process of time, after the end of two years, his bowels fell out by reason of his sickness: so he died of sore diseases. And his people made no burning for him, like the burning of his fathers.

21:20 พระองค์มีพระชนมายุสามสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาแปดปี และทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัย ถึงกระนั้นเขาทั้งหลายก็ฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด แต่ไม่ใช่ในอุโมงค์เหล่านั้นของบรรดากษัตริย์

21:20 Thirty and two years old was he when he began to reign, and he reigned in Jerusalem eight years, and departed without being desired. Howbeit they buried him in the city of David, but not in the sepulchres of the kings.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope