กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 3 / 2 Chronicles 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การเริ่มสร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์ (1 พกษ 6:1)
3:1 แล้วซาโลมอนทรงเริ่มสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ที่กรุงเยรูซาเล็มในภูเขาโมริยาห์ ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ดาวิดราชบิดาของพระองค์ ในสถานที่ซึ่งดาวิดได้ทรงจัดเตรียมไว้ในลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส

Temple Begun on Mount Moriah (1 Kin. 6:1)
3:1 Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem in mount Moriah, where the LORD appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshingfloor of Ornan the Jebusite.

3:2 และพระองค์ทรงเริ่มสร้างในวันที่สองเดือนที่สองของปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์

3:2 And he began to build in the second day of the second month, in the fourth year of his reign.

ขนาดและวัสดุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-38)
3:3 บัดนี้ เหล่านี้คือสิ่งต่าง ๆ ซึ่งซาโลมอนได้รับคำสั่งสอนไว้สำหรับการสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า ความยาวตามศอกโบราณคือหกสิบศอก และความกว้างคือยี่สิบศอก

Size and Materials of the Temple (1 Kin. 6:2-38)
3:3 Now these are the things wherein Solomon was instructed for the building of the house of God. The length by cubits after the first measure was threescore cubits, and the breadth twenty cubits.

3:4 และมุขซึ่งอยู่ด้านหน้าของพระนิเวศน์นั้น ความยาวของมุขนั้นเท่ากับความกว้างของพระนิเวศน์ คือยี่สิบศอก และความสูงเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบศอก และพระองค์ทรงบุด้านในด้วยทองคำบริสุทธิ์

3:4 And the porch that was in the front of the house, the length of it was according to the breadth of the house, twenty cubits, and the height was an hundred and twenty: and he overlaid it within with pure gold.

3:5 และห้องโถงพระองค์ทรงบุด้วยไม้สนสามใบ ซึ่งพระองค์ทรงบุด้วยทองคำเนื้อดี และทรงตั้งต้นอินทผลัมและลูกโซ่ประดับไว้บนนั้น

3:5 And the greater house he cieled with fir tree, which he overlaid with fine gold, and set thereon palm trees and chains.

3:6 และพระองค์ทรงตกแต่งพระนิเวศน์ด้วยเพชรพลอยต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม และทองคำนั้นเป็นทองคำแห่งเมืองพารวายิม

3:6 And he garnished the house with precious stones for beauty: and the gold was gold of Parvaim.

3:7 พระองค์ทรงบุพระนิเวศน์นั้น คือที่คาน วงกบประตู ผนัง และประตูของพระนิเวศน์นั้นด้วยทองคำเช่นกัน และแกะสลักบรรดารูปเครูบไว้บนผนัง

3:7 He overlaid also the house, the beams, the posts, and the walls thereof, and the doors thereof, with gold; and graved cherubims on the walls.

3:8 และพระองค์ทรงสร้างที่บริสุทธิ์ที่สุด ความยาวของที่นั้นตามความกว้างของพระนิเวศน์ เป็นยี่สิบศอก และความกว้างของที่นั้นเป็นยี่สิบศอก และพระองค์ทรงบุที่นั้นด้วยทองคำเนื้อดี น้ำหนักคือหกร้อยตะลันต์

3:8 And he made the most holy house, the length whereof was according to the breadth of the house, twenty cubits, and the breadth thereof twenty cubits: and he overlaid it with fine gold, amounting to six hundred talents.

3:9 และน้ำหนักของตะปูเป็นห้าสิบเชเขลทองคำ และพระองค์ทรงบุห้องชั้นบนด้วยทองคำ

3:9 And the weight of the nails was fifty shekels of gold. And he overlaid the upper chambers with gold.

3:10 และในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น พระองค์ทรงสร้างเครูบไว้สองตนด้วยไม้ และบุเครูบเหล่านั้นด้วยทองคำ

3:10 And in the most holy house he made two cherubims of image work, and overlaid them with gold.

3:11 และปีกของเหล่าเครูบนั้นกางออกเป็นยี่สิบศอก ปีกข้างหนึ่งของเครูบตนหนึ่งยาวห้าศอกจดผนังของพระนิเวศน์ และอีกปีกหนึ่งยาวห้าศอกเช่นกันจดปีกของเครูบอีกตนหนึ่ง

3:11 And the wings of the cherubims were twenty cubits long: one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.

3:12 และปีกของเครูบอีกตนหนึ่งยาวห้าศอกจดผนังของพระนิเวศน์ และอีกปีกหนึ่งยาวห้าศอกด้วยติดต่อกับปีกของเครูบอีกตนหนึ่ง

3:12 And one wing of the other cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was five cubits also, joining to the wing of the other cherub.

3:13 แต่ละปีกของเครูบเหล่านี้กางออกเป็นยี่สิบศอก และพวกเครูบนั้นยืนและหันหน้าเข้าด้านใน

3:13 The wings of these cherubims spread themselves forth twenty cubits: and they stood on their feet, and their faces were inward.

3:14 และพระองค์ทรงสร้างม่าน ด้วยผ้าสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด และปักเหล่ารูปเครูบไว้บนนั้น

3:14 And he made the vail of blue, and purple, and crimson, and fine linen, and wrought cherubims thereon.

3:15 และข้างหน้าพระนิเวศน์พระองค์ทรงสร้างเสาหานสองต้นด้วย สูงสามสิบห้าศอก และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาแต่ละต้นนั้นสูงห้าศอก

3:15 Also he made before the house two pillars of thirty and five cubits high, and the chapiter that was on the top of each of them was five cubits.

3:16 พระองค์ทรงทำลูกโซ่เหมือนอย่างในห้องหลังสุด และติดลูกโซ่เหล่านั้นไว้บนยอดเสาหาน และทรงทำลูกทับทิมหนึ่งร้อยลูก และแขวนลูกทับทิมไว้ที่ลูกโซ่

3:16 And he made chains, as in the oracle, and put them on the heads of the pillars; and made an hundred pomegranates, and put them on the chains.

3:17 และพระองค์ทรงตั้งเสาหานไว้หน้าพระวิหาร ข้างขวามือต้นหนึ่ง และข้างซ้ายอีกต้นหนึ่ง และทรงเรียกชื่อของเสาที่อยู่ข้างขวามือนั้นว่า ยาคีน และเรียกชื่อของเสาที่อยู่ข้างซ้ายว่า โบอาส

3:17 And he reared up the pillars before the temple, one on the right hand, and the other on the left; and called the name of that on the right hand Jachin, and the name of that on the left Boaz.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope