กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 24 / 2 Kings 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เยโฮยาคิมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)
24:1 ในรัชกาลของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนยกขึ้นมา และเยโฮยาคิมกลายเป็นคนใช้ของพระองค์เป็นเวลาสามปี แล้วเยโฮยาคิมก็หันกลับและกบฏต่อพระองค์

Jehoiakim Serves under Nebuchadnezzar (2 Chr 36:6-7)
24:1 In his days Nebuchadnezzar king of Babylon came up, and Jehoiakim became his servant three years: then he turned and rebelled against him.

24:2 และพระเยโฮวาห์ทรงส่งกองทัพของคนเคลเดีย กองทัพของคนซีเรีย กองทัพของคนโมอับ และกองทัพของคนอัมโมนมาต่อสู้กับเยโฮยาคิม และทรงส่งเขาทั้งหลายมาต่อสู้กับยูดาห์เพื่อจะทำลายยูดาห์เสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสโดยบรรดาผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์

24:2 And the LORD sent against him bands of the Chaldees, and bands of the Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the LORD, which he spake by his servants the prophets.

24:3 แท้จริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับยูดาห์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์เพื่อจะให้เขาทั้งหลายออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ เพราะเหตุบาปเหล่านั้นของมนัสเสห์ ตามทุกอย่างซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ

24:3 Surely at the commandment of the LORD came this upon Judah, to remove them out of his sight, for the sins of Manasseh, according to all that he did;

24:4 และเพราะเหตุโลหิตที่ไร้ความผิดซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้หลั่งนั้นด้วย เพราะพระองค์ได้ทรงให้กรุงเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยโลหิตที่ไร้ความผิด ซึ่งพระเยโฮวาห์จะไม่ทรงให้อภัย

24:4 And also for the innocent blood that he shed: for he filled Jerusalem with innocent blood; which the LORD would not pardon.

24:5 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโฮยาคิม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

24:5 Now the rest of the acts of Jehoiakim, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

เยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์ รัชสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด 36:8-9)
24:6 ดังนั้น เยโฮยาคิมจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

Jehoiakim Dies; Reign of Jehoiachin (2 Chr. 36:8-9)
24:6 So Jehoiakim slept with his fathers: and Jehoiachin his son reigned in his stead.

24:7 และกษัตริย์แห่งอียิปต์ไม่ได้ทรงยกออกมาจากแผ่นดินของพระองค์อีก เพราะกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ยึดดินแดนทั้งสิ้นซึ่งเป็นของกษัตริย์แห่งอียิปต์ ตั้งแต่แม่น้ำแห่งอียิปต์จนถึงแม่น้ำยูเฟรติส

24:7 And the king of Egypt came not again any more out of his land: for the king of Babylon had taken from the river of Egypt unto the river Euphrates all that pertained to the king of Egypt.

24:8 เยโฮยาคีนมีพระชนมายุสิบแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามเดือน และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เนหุชทาบุตรสาวของเอลนาธันชาวกรุงเยรูซาเล็ม

24:8 Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem.

24:9 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งซึ่งราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ

24:9 And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to all that his father had done.

24:10 ในเวลานั้น บรรดาข้าราชการของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนยกขึ้นมาต่อสู้กรุงเยรูซาเล็ม และนครนั้นถูกล้อมไว้

24:10 At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up against Jerusalem, and the city was besieged.

เนบูคัดเนสซาร์ส่งชาวกรุงเยรูซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย
24:11 และเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนเสด็จยกขึ้นมาต่อสู้นครนั้น และพวกข้าราชการของพระองค์ยังล้อมกรุงอยู่

Nebuchadnezzar Deports Many from Jerusalem
24:11 And Nebuchadnezzar king of Babylon came against the city, and his servants did besiege it.

24:12 และเยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงมอบพระองค์ไว้แด่กษัตริย์แห่งบาบิโลน ตัวพระองค์เอง และพระราชมารดาของพระองค์ และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ เจ้านายของพระองค์ และข้าราชสำนักของพระองค์ และกษัตริย์แห่งบาบิโลนจับพระองค์ไว้ในปีที่แปดแห่งรัชกาลของพระองค์

24:12 And Jehoiachin the king of Judah went out to the king of Babylon, he, and his mother, and his servants, and his princes, and his officers: and the king of Babylon took him in the eighth year of his reign.

24:13 และจากที่นั่นเนบูคัดเนสซาร์ได้ขนเอาบรรดาทรัพย์สินในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สินในพระราชวังของกษัตริย์ และตัดบรรดาภาชนะทองคำเป็นชิ้น ๆ ซึ่งซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว

24:13 And he carried out thence all the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king's house, and cut in pieces all the vessels of gold which Solomon king of Israel had made in the temple of the LORD, as the LORD had said.

24:14 และพระองค์ทรงกวาดชาวกรุงเยรูซาเล็มไปหมด ทั้งเจ้านายทั้งปวง และชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญทั้งหมด เป็นเชลยหนึ่งหมื่นคน และช่างฝีมือและช่างเหล็กทั้งหมด ไม่มีผู้ใดเหลืออยู่นอกจากประชากรที่ยากจนที่สุดแห่งแผ่นดินนั้น

24:14 And he carried away all Jerusalem, and all the princes, and all the mighty men of valour, even ten thousand captives, and all the craftsmen and smiths: none remained, save the poorest sort of the people of the land.

24:15 และพระองค์ทรงนำเยโฮยาคีนไปยังกรุงบาบิโลน ทั้งพระราชมารดาและบรรดาพระมเหสีของกษัตริย์ และข้าราชสำนักของพระองค์ และบุคคลชั้นหัวหน้าของแผ่นดิน พระองค์จับคนเหล่านี้ไปเป็นเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกรุงบาบิโลน

24:15 And he carried away Jehoiachin to Babylon, and the king's mother, and the king's wives, and his officers, and the mighty of the land, those carried he into captivity from Jerusalem to Babylon.

24:16 และชายฉกรรจ์ทั้งหมด คือเจ็ดพันคน และช่างฝีมือและช่างเหล็กหนึ่งพันคน ทุกคนที่แข็งแรงและเหมาะสำหรับการสงคราม คือคนเหล่านี้กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงนำให้เป็นเชลยมายังกรุงบาบิโลน

24:16 And all the men of might, even seven thousand, and craftsmen and smiths a thousand, all that were strong and apt for war, even them the king of Babylon brought captive to Babylon.

เศเดคียาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)
24:17 และกษัตริย์แห่งบาบิโลนตั้งมัทธานิยาห์ปิตุลาของเยโฮยาคีนเป็นกษัตริย์แทนพระองค์ และเปลี่ยนพระนามของพระองค์เป็นเศเดคียาห์

Zedekiah Reigns over Judah (2 Chr. 36:10-18)
24:17 And the king of Babylon made Mattaniah his father's brother king in his stead, and changed his name to Zedekiah.

24:18 เศเดคียาห์มีพระชนมายุยี่สิบเอ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า ฮามุทาลบุตรสาวของเยเรมีย์คนลิบนาห์

24:18 Zedekiah was twenty and one years old when he began to reign, and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah.

24:19 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งซึ่งเยโฮยาคิมได้ทรงกระทำ

24:19 And he did that which was evil in the sight of the LORD, according to all that Jehoiakim had done.

เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน
24:20 เพราะว่าโดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์นั้นเหตุการณ์สำหรับกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์เป็นไปอย่างนี้ จนกระทั่งพระองค์ได้ทรงเหวี่ยงเขาเหล่านั้นไปให้พ้นจากพระพักตร์พระองค์ คือเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษัตริย์แห่งบาบิโลน

Zedekiah Rebels against Babylon
24:20 For through the anger of the LORD it came to pass in Jerusalem and Judah, until he had cast them out from his presence, that Zedekiah rebelled against the king of Babylon.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope