กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 2 / 2 Chronicles 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)
2:1 และซาโลมอนทรงตั้งพระทัยที่จะสร้างพระนิเวศน์เพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ และสร้างราชวังเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์

Preparation for Building the Temple (1 Kin. 5:1-18)
2:1 And Solomon determined to build an house for the name of the LORD, and an house for his kingdom.

2:2 และซาโลมอนทรงกำหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นคนยกของหนัก และให้แปดหมื่นคนสกัดหินในถิ่นเทือกเขา และให้สามพันหกร้อยคนดูแลเขาทั้งหลาย

2:2 And Solomon told out threescore and ten thousand men to bear burdens, and fourscore thousand to hew in the mountain, and three thousand and six hundred to oversee them.

2:3 และซาโลมอนทรงส่งไปยังหุรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระว่า “ท่านได้กระทำกิจกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า และได้ส่งไม้สนซีดาร์ให้พระองค์ เพื่อสร้างวังให้พระองค์อาศัยอยู่อย่างไร ขอท่านได้กระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนั้น

2:3 And Solomon sent to Huram the king of Tyre, saying, As thou didst deal with David my father, and didst send him cedars to build him an house to dwell therein, even so deal with me.

2:4 ดูเถิด ข้าพเจ้ากำลังจะสร้างพระนิเวศน์เพื่อพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และมอบถวายแด่พระองค์ และเพื่อเผาเครื่องหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และเพื่อขนมปังหน้าพระพักตร์ที่ตั้งอยู่เสมอ และเพื่อบรรดาเครื่องเผาบูชาทั้งเช้าและเย็น ในวันสะบาโต และในวันขึ้นหนึ่งค่ำ และวันเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา นี่เป็นกฎเนืองนิตย์สำหรับอิสราเอล

2:4 Behold, I build an house to the name of the LORD my God, to dedicate it to him, and to burn before him sweet incense, and for the continual shewbread, and for the burnt offerings morning and evening, on the sabbaths, and on the new moons, and on the solemn feasts of the LORD our God. This is an ordinance for ever to Israel.

2:5 และพระนิเวศน์ซึ่งข้าพเจ้าจะสร้างนั้นใหญ่โต เพราะว่าพระเจ้าของพวกเราใหญ่ยิ่งกว่าพระทั้งปวง

2:5 And the house which I build is great: for great is our God above all gods.

2:6 แต่ผู้ใดเล่าที่จะสามารถสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระองค์ได้ ในเมื่อฟ้าสวรรค์และสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวงรองรับพระองค์ไว้ไม่ได้ แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่ข้าพเจ้าจะสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระองค์ นอกจากให้เป็นที่เผาเครื่องบูชาต่อพระพักตร์พระองค์เท่านั้น

2:6 But who is able to build him an house, seeing the heaven and heaven of heavens cannot contain him? who am I then, that I should build him an house, save only to burn sacrifice before him?

2:7 เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอส่งชายคนหนึ่งผู้ชำนาญการช่างทองคำ เงิน ทองเหลืองและเหล็ก และชำนาญในเรื่องผ้าสีม่วง สีแดงเข้มและสีฟ้า ทั้งเป็นผู้ชำนาญในการแกะสลัก เพื่อจะอยู่กับช่างฝีมือผู้อยู่กับข้าพเจ้าในยูดาห์และในกรุงเยรูซาเล็ม ผู้ซึ่งดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าได้จัดหาไว้

2:7 Send me now therefore a man cunning to work in gold, and in silver, and in brass, and in iron, and in purple, and crimson, and blue, and that can skill to grave with the cunning men that are with me in Judah and in Jerusalem, whom David my father did provide.

2:8 ขอท่านส่งไม้สนซีดาร์ ไม้สนสามใบและไม้ประดู่จากเลบานอนให้ข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าทราบว่า พวกผู้รับใช้ของท่านมีฝีมือในการตัดไม้ในเลบานอน และดูเถิด พวกผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะอยู่กับพวกผู้รับใช้ของท่าน

2:8 Send me also cedar trees, fir trees, and algum trees, out of Lebanon: for I know that thy servants can skill to cut timber in Lebanon; and, behold, my servants shall be with thy servants,

2:9 คือเพื่อจัดเตรียมไม้ให้แก่ข้าพเจ้าอย่างมากมาย เพราะว่าพระนิเวศน์ที่ข้าพเจ้าจะสร้างนี้จะใหญ่โตและแปลกประหลาด

2:9 Even to prepare me timber in abundance: for the house which I am about to build shall be wonderful great.

2:10 และดูเถิด ข้าพเจ้าจะให้แก่พวกผู้รับใช้ของท่าน คือบรรดาคนที่โค่นตัดไม้นั้น ข้าวสาลีนวดแล้วสองหมื่นโคระ ข้าวบาร์เลย์สองหมื่นโคระ น้ำองุ่นสองหมื่นบัท และน้ำมันสองหมื่นบัท”

2:10 And, behold, I will give to thy servants, the hewers that cut timber, twenty thousand measures of beaten wheat, and twenty thousand measures of barley, and twenty thousand baths of wine, and twenty thousand baths of oil.

2:11 แล้วหุรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระทรงตอบเป็นพระอักษร ซึ่งพระองค์ทรงส่งไปยังซาโลมอนว่า “เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงรักประชากรของพระองค์ พระองค์จึงทรงกระทำให้ท่านเป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลายแล้ว”

2:11 Then Huram the king of Tyre answered in writing, which he sent to Solomon, Because the LORD hath loved his people, he hath made thee king over them.

2:12 ยิ่งกว่านั้นหุรามตรัสว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ได้ประทานโอรสที่ฉลาดคนหนึ่งแก่กษัตริย์ดาวิดประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ เพื่อที่จะสร้างพระนิเวศน์ถวายพระเยโฮวาห์ และสร้างพระราชวังเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์

2:12 Huram said moreover, Blessed be the LORD God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, that might build an house for the LORD, and an house for his kingdom.

2:13 และบัดนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งช่างฝีมือคนหนึ่ง ประกอบด้วยความเข้าใจ คือหุรามที่ปรึกษาอาวุโส

2:13 And now I have sent a cunning man, endued with understanding, of Huram my father's,

2:14 บุตรชายของหญิงคนดาน และบิดาของเขาเป็นชาวเมืองไทระ คือชำนาญงานช่างทองคำ เงิน ทองเหลือง เหล็ก หินและไม้ และทำงานช่างผ้าสีม่วง สีฟ้า ผ้าป่านเนื้อละเอียดและผ้าสีแดงเข้ม และทำการแกะสลักทุกชนิดด้วย และสร้างตามแบบลวดลายใด ๆ ที่จะกำหนดให้แก่เขา พร้อมกับพวกช่างฝีมือของท่าน และพร้อมกับพวกช่างฝีมือของดาวิดราชบิดาของท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า

2:14 The son of a woman of the daughters of Dan, and his father was a man of Tyre, skilful to work in gold, and in silver, in brass, in iron, in stone, and in timber, in purple, in blue, and in fine linen, and in crimson; also to grave any manner of graving, and to find out every device which shall be put to him, with thy cunning men, and with the cunning men of my lord David thy father.

2:15 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เรื่องข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ น้ำมัน และน้ำองุ่น ซึ่งเจ้านายของข้าพเจ้าได้กล่าวถึงนั้น ขอท่านส่งไปยังพวกผู้รับใช้ของท่านเถิด

2:15 Now therefore the wheat, and the barley, the oil, and the wine, which my lord hath spoken of, let him send unto his servants:

2:16 และพวกเราจะตัดไม้จากเลบานอนมากเท่ากับที่ท่านจะต้องการ และพวกเราจะนำมาให้ท่านโดยใช้แพทางทะเลไปถึงเมืองยัฟฟา และท่านจะได้นำไม้เหล่านั้นขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”

2:16 And we will cut wood out of Lebanon, as much as thou shalt need: and we will bring it to thee in floats by sea to Joppa; and thou shalt carry it up to Jerusalem.

2:17 และซาโลมอนทรงนับจำนวนคนต่างชาติทั้งสิ้นที่อยู่ในแผ่นดินแห่งอิสราเอล ภายหลังการนับจำนวนคนซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงนับนั้น และได้พบว่ามีจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยคน

2:17 And Solomon numbered all the strangers that were in the land of Israel, after the numbering wherewith David his father had numbered them; and they were found an hundred and fifty thousand and three thousand and six hundred.

2:18 และพระองค์ทรงกำหนดให้เจ็ดหมื่นคนในคนเหล่านี้เป็นคนยกของหนัก และให้แปดหมื่นคนเป็นคนสกัดหินในถิ่นเทือกเขา และให้สามพันหกร้อยคนเป็นผู้ดูแลกรรมกรผู้ใช้แรงงาน

2:18 And he set threescore and ten thousand of them to be bearers of burdens, and fourscore thousand to be hewers in the mountain, and three thousand and six hundred overseers to set the people a work.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope