กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 17 / 2 Chronicles 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)
17:1 และเยโฮชาฟัทราชโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์ และทรงเสริมกำลังพลของพระองค์เพื่อต่อสู้กับอิสราเอล

Jehoshaphat Succeeds Asa (1 Kin. 15:24)
17:1 And Jehoshaphat his son reigned in his stead, and strengthened himself against Israel.

17:2 และพระองค์ทรงวางบรรดาพลโยธาไว้ในนครที่มีป้อมทั้งปวงของยูดาห์ และทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ทั้งหลายในแผ่นดินแห่งยูดาห์ และในนครต่าง ๆ แห่งเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์ได้ยึดไว้

17:2 And he placed forces in all the fenced cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah, and in the cities of Ephraim, which Asa his father had taken.

17:3 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ดำเนินในทางเบื้องต้นเหล่านั้นของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และไม่ได้ทรงแสวงหาพระบาอัล

17:3 And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim;

17:4 แต่ได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระราชบิดาของพระองค์ และดำเนินในพระบัญญัติของพระองค์ และไม่ได้ดำเนินตามการกระทำทั้งหลายของอิสราเอล

17:4 But sought to the LORD God of his father, and walked in his commandments, and not after the doings of Israel.

17:5 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงสถาปนาราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และยูดาห์ทั้งสิ้นก็นำเครื่องบรรณาการมาถวายแด่เยโฮชาฟัท และพระองค์ทรงมีทรัพย์มั่งคั่งและมีเกียรติอย่างมาก

17:5 Therefore the LORD stablished the kingdom in his hand; and all Judah brought to Jehoshaphat presents; and he had riches and honour in abundance.

การฟื้นฟูกันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท
17:6 และพระทัยของพระองค์เข้มแข็งขึ้นในบรรดาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงกำจัดบรรดาสถานบูชาบนที่สูงและเสารูปเคารพทั้งหลายเสียออกไปจากยูดาห์

Revival under Jehoshaphat
17:6 And his heart was lifted up in the ways of the LORD: moreover he took away the high places and groves out of Judah.

17:7 ในปีที่สามแห่งรัชกาลของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงส่งบรรดาเจ้านายของพระองค์คือ เบนฮาอิล โอบาดีห์ เศคาริยาห์ เนธันเอล และมีคายาห์ไปสั่งสอนในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์

17:7 Also in the third year of his reign he sent to his princes, even to Benhail, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nethaneel, and to Michaiah, to teach in the cities of Judah.

17:8 และคนเลวีไปกับพวกเขาด้วยคือ เชไมอาห์ เนธานิยาห์ เศบาดิยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เยโฮนาธัน อาโดนียาห์ โทบียาห์ และโทบาโดนิยาห์ คนเลวี และพร้อมกับคนเหล่านี้มี เอลีชามาและเยโฮรัม ผู้เป็นปุโรหิต

17:8 And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nethaniah, and Zebadiah, and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan, and Adonijah, and Tobijah, and Tobadonijah, Levites; and with them Elishama and Jehoram, priests.

17:9 และเขาทั้งหลายได้สั่งสอนในยูดาห์ และมีหนังสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ไปกับพวกเขา และเที่ยวไปทั่วนครทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ และได้สั่งสอนประชากร

17:9 And they taught in Judah, and had the book of the law of the LORD with them, and went about throughout all the cities of Judah, and taught the people.

พระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เยโฮชาฟัท
17:10 และความหวาดกลัวอันมาจากพระเยโฮวาห์ตกอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินต่าง ๆ ที่อยู่รอบยูดาห์ ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่ได้ทำสงครามกับเยโฮชาฟัท

God Strengthens Jehoshaphat
17:10 And the fear of the LORD fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat.

17:11 คนฟีลิสเตียบางพวกได้นำของกำนัลมาถวายเยโฮชาฟัทด้วย และนำเงินมาเป็นบรรณาการ และพวกอาระเบียได้นำฝูงแพะแกะ คือแกะตัวผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัว และแพะตัวผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวมาถวายพระองค์

17:11 Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents, and tribute silver; and the Arabians brought him flocks, seven thousand and seven hundred rams, and seven thousand and seven hundred he goats.

17:12 และเยโฮชาฟัททรงเจริญใหญ่โตยิ่งนัก และในยูดาห์พระองค์ทรงสร้างป้อมและนครต่าง ๆ ที่ใช้เป็นคลังเสบียง

17:12 And Jehoshaphat waxed great exceedingly; and he built in Judah castles, and cities of store.

17:13 และพระองค์ทรงมีพระราชกิจมากมายในนครต่าง ๆ ของยูดาห์ และบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

17:13 And he had much business in the cities of Judah: and the men of war, mighty men of valour, were in Jerusalem.

17:14 และเหล่านี้เป็นจำนวนของเขาทั้งหลายตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาคือ ของยูดาห์ ผู้บังคับบัญชากองพันมี อัดนาห์ผู้เป็นหัวหน้า และพร้อมกับเขามีชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญจำนวนสามแสนคน

17:14 And these are the numbers of them according to the house of their fathers: Of Judah, the captains of thousands; Adnah the chief, and with him mighty men of valour three hundred thousand.

17:15 และถัดเขาไปคือ เยโฮฮานัน ผู้บังคับบัญชา และพร้อมกับเขามีจำนวนสองแสนแปดหมื่นคน

17:15 And next to him was Jehohanan the captain, and with him two hundred and fourscore thousand.

17:16 และถัดเขาไปคือ อามัสยาห์ บุตรชายของศิครี ผู้ถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ด้วยความเต็มใจ และพร้อมกับเขามีชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญจำนวนสองแสนคน

17:16 And next him was Amasiah the son of Zichri, who willingly offered himself unto the LORD; and with him two hundred thousand mighty men of valour.

17:17 และของเบนยามินคือ เอลียาดา ชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ และพร้อมกับเขามีคนพร้อมสรรพด้วยธนูและโล่จำนวนสองแสนคน

17:17 And of Benjamin; Eliada a mighty man of valour, and with him armed men with bow and shield two hundred thousand.

17:18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซาบาด และพร้อมกับเขามีคนที่เตรียมพร้อมสำหรับทำสงครามจำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นคน

17:18 And next him was Jehozabad, and with him an hundred and fourscore thousand ready prepared for the war.

17:19 คนเหล่านี้เป็นข้าราชการทหารของกษัตริย์ นอกเหนือจากผู้ที่กษัตริย์ทรงตั้งไว้ในนครต่าง ๆ ที่มีป้อมทั่วตลอดแผ่นดินยูดาห์

17:19 These waited on the king, beside those whom the king put in the fenced cities throughout all Judah.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope