กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 1 / 2 Chronicles 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

กษัตริย์ซาโลมอนถวายเครื่องบูชาที่กิเบโอน (1 พกษ 3:4)
1:1 และซาโลมอนโอรสของดาวิดถูกเสริมกำลังให้เข้มแข็งในราชอาณาจักรของพระองค์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพระองค์ และทรงกระทำให้พระองค์ใหญ่โตอย่างยิ่ง

King Solomon Sacrifices at Gibeon (1 Kin. 3:4)
1:1 And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the LORD his God was with him, and magnified him exceedingly.

1:2 แล้วซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวง กับนายพันและนายร้อย ทั้งกับพวกผู้วินิจฉัยและกับเจ้าเมืองทุกคนในอิสราเอลทั้งสิ้น คือหัวหน้าของบรรพบุรุษ

1:2 Then Solomon spake unto all Israel, to the captains of thousands and of hundreds, and to the judges, and to every governor in all Israel, the chief of the fathers.

1:3 ดังนั้น ซาโลมอนกับชุมนุมชนทั้งปวงที่อยู่พร้อมกับพระองค์ได้ไปยังสถานบูชาบนที่สูงซึ่งอยู่ที่กิเบโอน เพราะว่าพลับพลาแห่งชุมนุมชนของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารนั้นอยู่ที่นั่น

1:3 So Solomon, and all the congregation with him, went to the high place that was at Gibeon; for there was the tabernacle of the congregation of God, which Moses the servant of the LORD had made in the wilderness.

1:4 แต่ดาวิดได้ทรงอัญเชิญหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากคีริยาทเยอาริมถึงสถานที่ซึ่งดาวิดได้ทรงเตรียมไว้สำหรับหีบนั้น เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งเต็นท์ไว้สำหรับหีบนั้นในกรุงเยรูซาเล็ม

1:4 But the ark of God had David brought up from Kirjathjearim to the place which David had prepared for it: for he had pitched a tent for it at Jerusalem.

1:5 ยิ่งกว่านั้น แท่นบูชาทองเหลือง ที่เบซาเลลบุตรชายของอุรีผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ได้สร้างไว้นั้น พระองค์ทรงตั้งแท่นบูชานั้นให้อยู่หน้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และซาโลมอนกับชุมนุมชนแสวงหาแท่นบูชานั้น

1:5 Moreover the brasen altar, that Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, had made, he put before the tabernacle of the LORD: and Solomon and the congregation sought unto it.

1:6 และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองเหลืองต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซึ่งอยู่ที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน และทรงถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันตัวบนแท่นบูชานั้น

1:6 And Solomon went up thither to the brasen altar before the LORD, which was at the tabernacle of the congregation, and offered a thousand burnt offerings upon it.

ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
1:7 ในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน และตรัสกับพระองค์ว่า “จงขอสิ่งที่เจ้าอยากได้จากเรา”

Solomon Asks for Wisdom (1 Kin. 3:5-15)
1:7 In that night did God appear unto Solomon, and said unto him, Ask what I shall give thee.

1:8 และซาโลมอนทูลพระเจ้าว่า “พระองค์ได้ทรงสำแดงความเมตตาอันใหญ่หลวงแก่ดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์ และทรงกระทำให้ข้าพระองค์ครอบครองแทนพระราชบิดา

1:8 And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead.

1:9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์เป็นจริง ณ บัดนี้ เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติที่มากเหมือนอย่างผงคลีดิน

1:9 Now, O LORD God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude.

1:10 บัดนี้ ขอประทานสติปัญญาและความรู้แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะสามารถเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี้ เพราะผู้ใดเล่าที่จะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ได้ ซึ่งใหญ่โตนัก”

1:10 Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people: for who can judge this thy people, that is so great?

1:11 และพระเจ้าตรัสกับซาโลมอนว่า “เพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในใจของเจ้า และเจ้ามิได้ขอทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งหรือเกียรติ หรือชีวิตของบรรดาศัตรูของเจ้า และทั้งมิได้ขอชีวิตยืนยาว แต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะวินิจฉัยประชากรของเรา ผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลายนั้น

1:11 And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honour, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life; but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king:

1:12 เราประทานสติปัญญาและความรู้ให้แก่เจ้า และเราจะให้ทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งและเกียรติแก่เจ้า อย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าเคยมี ทั้งไม่มีผู้ใดภายหลังเจ้าจะมีเหมือน”

1:12 Wisdom and knowledge is granted unto thee; and I will give thee riches, and wealth, and honour, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like.

1:13 แล้วซาโลมอนจึงเสด็จจากการเดินทางของพระองค์ไปยังสถานบูชาบนที่สูงที่กิเบโอนกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม จากต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนืออิสราเอล

1:13 Then Solomon came from his journey to the high place that was at Gibeon to Jerusalem, from before the tabernacle of the congregation, and reigned over Israel.

1:14 และซาโลมอนทรงสะสมรถม้าศึกและทหารม้า และพระองค์ทรงมีรถม้าศึกหนึ่งพันสี่ร้อยคัน และทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่นครทั้งหลายสำหรับรถม้าศึก และอยู่กับกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม

1:14 And Solomon gathered chariots and horsemen: and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand horsemen, which he placed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.

1:15 และกษัตริย์ทรงกระทำให้มีเงินและทองคำมากมายในกรุงเยรูซาเล็มจนเป็นเหมือนก้อนหิน และพระองค์ทรงกระทำให้มีไม้สนซีดาร์มากมายเหมือนอย่างไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา

1:15 And the king made silver and gold at Jerusalem as plenteous as stones, and cedar trees made he as the sycomore trees that are in the vale for abundance.

1:16 และซาโลมอนทรงให้ส่งม้ามาจากอียิปต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสำหรับผ้าป่าน บรรดาพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้นด้ายสำหรับทำผ้าป่านนั้นมาตามราคา

1:16 And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn: the king's merchants received the linen yarn at a price.

1:17 และเขาทั้งหลายนำเข้ารถม้าศึกมาจากอียิปต์คันหนึ่งเป็นเงินราคาหกร้อยเชเขล และม้าตัวหนึ่งเป็นเงินราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเชเขล ดังนั้นพวกเขาจึงส่งออกม้าทั้งหลายให้แก่บรรดากษัตริย์ของคนฮิตไทต์และให้แก่บรรดากษัตริย์ของคนซีเรียผ่านทางพวกพ่อค้าของตน

1:17 And they fetched up, and brought forth out of Egypt a chariot for six hundred shekels of silver, and an horse for an hundred and fifty: and so brought they out horses for all the kings of the Hittites, and for the kings of Syria, by their means.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope