กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 1 / Ezra 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

กษัตริย์ไซรัสทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าใหม่
1:1 บัดนี้ ในปีแรกแห่งรัชกาลของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย จนพระองค์ทรงมีการประกาศทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่า

Cyrus Decrees the Temple Is to Be Restored
1:1 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying,

1:2 “ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกแก่เราแล้ว และพระองค์ได้ทรงกำชับเราให้สร้างพระนิเวศน์หลังหนึ่งถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์

1:2 Thus saith Cyrus king of Persia, The LORD God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth; and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah.

1:3 มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าของเขาสถิตอยู่กับเขา และขอให้เขาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์ และสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล (พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า) ซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

1:3 Who is there among you of all his people? his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the LORD God of Israel, (he is the God,) which is in Jerusalem.

1:4 และคนใดก็ตามที่เหลืออยู่ในสถานที่ใด ๆ ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที่ใด ขอให้ผู้คนซึ่งอยู่ในสถานที่ของเขาช่วยเขาด้วยเงิน ด้วยทองคำ ด้วยข้าวของและสัตว์ นอกเหนือจากเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม’”

1:4 And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem.

ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังเยรูซาเล็ม
1:5 แล้วหัวหน้าของบรรพบุรุษแห่งยูดาห์และเบนยามินได้ลุกขึ้น ทั้งพวกปุโรหิตและคนเลวี พร้อมกับทุกคนที่พระเจ้าได้ทรงเร้าจิตใจของพวกเขา เพื่อขึ้นไปสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

Exiles Return to Jerusalem
1:5 Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests, and the Levites, with all them whose spirit God had raised, to go up to build the house of the LORD which is in Jerusalem.

1:6 และทุกคนที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายได้ทำให้มือของพวกเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยบรรดาภาชนะเงิน ด้วยทองคำ ด้วยข้าวของและด้วยสัตว์ และด้วยของมีค่า นอกเหนือจากทุกสิ่งที่ถูกถวายด้วยความสมัครใจ

1:6 And all they that were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, and with precious things, beside all that was willingly offered.

1:7 กษัตริย์ไซรัสก็ทรงนำบรรดาภาชนะแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ออกมาด้วย ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดมาจากกรุงเยรูซาเล็ม และได้ทรงเก็บไว้ในนิเวศน์ของพระทั้งหลายของพระองค์

1:7 Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the LORD, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put them in the house of his gods;

1:8 สิ่งเหล่านั้นเองไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนำออกมาโดยมือของมิทเรดาท สมุหพระคลัง และนับจำนวนส่งไปยังเชชบัสซาร์เจ้านายของยูดาห์

1:8 Even those did Cyrus king of Persia bring forth by the hand of Mithredath the treasurer, and numbered them unto Sheshbazzar, the prince of Judah.

1:9 และนี่เป็นจำนวนของสิ่งเหล่านั้นคือ อ่างทองคำสามสิบใบ อ่างเงินหนึ่งพันใบ มีดยี่สิบเก้าเล่ม

1:9 And this is the number of them: thirty chargers of gold, a thousand chargers of silver, nine and twenty knives,

1:10 ชามอ่างทองคำสามสิบใบ ชามอ่างเงินอีกชนิดหนึ่งมีสี่ร้อยสิบใบ และภาชนะอย่างอื่นหนึ่งพันใบ

1:10 Thirty basons of gold, silver basons of a second sort four hundred and ten, and other vessels a thousand.

1:11 ภาชนะที่ทำด้วยทองคำและทำด้วยเงินทั้งสิ้นรวมห้าพันสี่ร้อยใบ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเชชบัสซาร์ได้นำขึ้นมา พร้อมกับพวกเชลยที่ขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม

1:11 All the vessels of gold and of silver were five thousand and four hundred. All these did Sheshbazzar bring up with them of the captivity that were brought up from Babylon unto Jerusalem.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope