กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 31 / Numbers 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การแก้แค้นคนมีเดียน
31:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Vengeance on Midianites
31:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

31:2 “จงแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อชนชาติอิสราเอล ภายหลังเจ้าจะถูกรวบรวมให้ไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า”

31:2 Avenge the children of Israel of the Midianites: afterward shalt thou be gathered unto thy people.

31:3 และโมเสสพูดกับประชากรว่า “จงเตรียมคนบางส่วนในพวกท่านให้พร้อมด้วยอาวุธเพื่อทำสงคราม และให้พวกเขายกไปต่อสู้คนมีเดียน และแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อพระเยโฮวาห์

31:3 And Moses spake unto the people, saying, Arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Midianites, and avenge the LORD of Midian.

31:4 ท่านทั้งหลายจงส่งคนจากเผ่าของอิสราเอลทั้งหมดเผ่าละหนึ่งพันคนเข้าทำสงคราม”

31:4 Of every tribe a thousand, throughout all the tribes of Israel, shall ye send to the war.

31:5 ดังนั้น จึงจัดคนจากคนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ นั้น เผ่าละหนึ่งพันคน เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันคนพร้อมด้วยอาวุธเพื่อทำสงคราม

31:5 So there were delivered out of the thousands of Israel, a thousand of every tribe, twelve thousand armed for war.

31:6 และโมเสสส่งพวกเขาออกไปทำสงคราม คือจากทุกเผ่า ๆ ละหนึ่งพันคน ทั้งคนเหล่านั้นกับฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตไปทำสงคราม พร้อมกับบรรดาเครื่องใช้อันบริสุทธิ์ และบรรดาแตรปลุกก็อยู่ในมือของเขา

31:6 And Moses sent them to the war, a thousand of every tribe, them and Phinehas the son of Eleazar the priest, to the war, with the holy instruments, and the trumpets to blow in his hand.

31:7 และเขาทั้งหลายทำสงครามต่อสู้คนมีเดียน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส และพวกเขาได้ฆ่าผู้ชายเสียทุกคน

31:7 And they warred against the Midianites, as the LORD commanded Moses; and they slew all the males.

31:8 และเขาทั้งหลายได้ประหารชีวิตบรรดากษัตริย์แห่งคนมีเดียน นอกเหนือไปจากคนอื่น ๆ ที่ถูกฆ่าแล้ว คือเอวี เรเคม ศูร์ เฮอร์ และเรบา กษัตริย์ทั้งห้าองค์แห่งมีเดียน เขาทั้งหลายได้ประหารชีวิตบาลาอัมบุตรชายของเบโอร์เสียด้วยดาบเช่นกัน

31:8 And they slew the kings of Midian, beside the rest of them that were slain; namely, Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, five kings of Midian: Balaam also the son of Beor they slew with the sword.

31:9 และชนชาติอิสราเอลได้เอาสตรีชาวมีเดียนทั้งหมดมาเป็นเชลย พร้อมกับพวกเด็กเล็กทั้งหลายของพวกเขา และเอาของที่ริบได้ คือฝูงสัตว์ ฝูงแพะแกะและข้าวของทั้งปวงของพวกเขาไปหมดสิ้น

31:9 And the children of Israel took all the women of Midian captives, and their little ones, and took the spoil of all their cattle, and all their flocks, and all their goods.

31:10 และเขาทั้งหลายได้เผาบรรดานครที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น และเผาปราสาททั้งสิ้นของพวกเขาเสียด้วยไฟ

31:10 And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles, with fire.

31:11 และเขาทั้งหลายได้เอาบรรดาของที่ริบได้ และของที่ยึดได้ทั้งคนและสัตว์ไปเสียสิ้น

31:11 And they took all the spoil, and all the prey, both of men and of beasts.

31:12 และเขาทั้งหลายได้นำบรรดาเชลยและของที่ยึดได้ และของที่ริบได้มายังโมเสสและเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลที่ค่าย ณ ที่ราบแห่งโมอับ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค

31:12 And they brought the captives, and the prey, and the spoil, unto Moses, and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp at the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho.

31:13 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตกับบรรดาประมุขแห่งชุมนุมชนออกไปพบพวกเขาข้างนอกค่าย

31:13 And Moses, and Eleazar the priest, and all the princes of the congregation, went forth to meet them without the camp.

31:14 และโมเสสโกรธพวกนายทหารแห่งพลโยธา คือนายพันและนายร้อยผู้กลับจากการทำสงคราม

31:14 And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over thousands, and captains over hundreds, which came from the battle.

31:15 และโมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายได้ไว้ชีวิตพวกผู้หญิงทั้งหมดหรือ

31:15 And Moses said unto them, Have ye saved all the women alive?

31:16 ดูเถิด โดยคำแนะนำของบาลาอัม หญิงเหล่านี้ได้กระทำให้ชนชาติอิสราเอลหลงกระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ในเรื่องของเปโอร์ และโรคระบาดจึงได้เกิดขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์

31:16 Behold, these caused the children of Israel, through the counsel of Balaam, to commit trespass against the LORD in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the LORD.

31:17 ฉะนั้นบัดนี้ จงประหารชีวิตเด็กผู้ชายเสียทุกคน และประหารชีวิตผู้หญิงซึ่งได้เคยนอนร่วมกับชายเสียทุกคน

31:17 Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him.

31:18 แต่เด็กผู้หญิงทุกคนที่ยังไม่เคยนอนร่วมกับชาย ให้ไว้ชีวิตสำหรับตัวท่านทั้งหลายเอง

31:18 But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves.

31:19 และท่านทั้งหลายจงอยู่ข้างนอกค่ายเจ็ดวัน ผู้ใดก็ตามที่ได้ฆ่าคนใด ๆ และผู้ใดก็ตามที่ได้แตะต้องผู้ที่ถูกฆ่าใด ๆ จงชำระทั้งตัวท่านทั้งหลายเองและบรรดาเชลยของพวกท่านในวันที่สามและวันที่เจ็ด

31:19 And do ye abide without the camp seven days: whosoever hath killed any person, and whosoever hath touched any slain, purify both yourselves and your captives on the third day, and on the seventh day.

31:20 และจงชำระเครื่องแต่งกายของพวกท่านทุกชิ้น และเครื่องหนังสัตว์ทุกชิ้น และเครื่องขนแพะทั้งหมด และเครื่องที่ทำด้วยไม้ทุกชิ้น”

31:20 And purify all your raiment, and all that is made of skins, and all work of goats' hair, and all things made of wood.

31:21 และเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้พูดกับพวกทหารที่ออกไปทำสงครามว่า “นี่เป็นกฎแห่งพระราชบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้

31:21 And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;

31:22 เฉพาะทองคำ เงิน ทองเหลือง เหล็ก ดีบุก และตะกั่ว

31:22 Only the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead,

31:23 ทุกสิ่งที่ทนไฟได้ ท่านทั้งหลายจงลนไฟเสีย และสิ่งเหล่านั้นจะสะอาด แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะต้องชำระล้างให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำแห่งการแยกตั้งไว้ และทุกสิ่งที่ทนไฟไม่ได้ท่านทั้งหลายจะต้องให้ผ่านน้ำนั้น

31:23 Every thing that may abide the fire, ye shall make it go through the fire, and it shall be clean: nevertheless it shall be purified with the water of separation: and all that abideth not the fire ye shall make go through the water.

31:24 และท่านทั้งหลายจะต้องซักเสื้อผ้าของพวกท่านในวันที่เจ็ด และท่านทั้งหลายจะสะอาด และภายหลังพวกท่านจะเข้ามาในค่ายได้”

31:24 And ye shall wash your clothes on the seventh day, and ye shall be clean, and afterward ye shall come into the camp.

31:25 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

31:25 And the LORD spake unto Moses, saying,

31:26 “เจ้าและเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตกับบรรดาหัวหน้าของชุมนุมชน จงนับจำนวนของที่ยึดได้นั้น ทั้งคนและสัตว์

31:26 Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast, thou, and Eleazar the priest, and the chief fathers of the congregation:

31:27 และแบ่งของที่ยึดได้นั้นออกเป็นสองส่วน ระหว่างพวกทหารที่ออกไปทำสงครามเองส่วนหนึ่ง และระหว่างบรรดาชุมนุมชนอีกส่วนหนึ่ง

31:27 And divide the prey into two parts; between them that took the war upon them, who went out to battle, and between all the congregation:

31:28 และจงจัดเก็บเครื่องบรรณาการจากพวกทหารที่ออกไปทำสงครามเป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากสิ่งที่มีชีวิตห้าร้อยชักหนึ่ง ทั้งคนและฝูงวัว ฝูงลาและฝูงแกะ

31:28 And levy a tribute unto the LORD of the men of war which went out to battle: one soul of five hundred, both of the persons, and of the beeves, and of the asses, and of the sheep:

31:29 จงเอาของถวายที่แยกจากส่วนของเขาทั้งหลายนั้น และมอบของถวายนั้นให้แก่เอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์

31:29 Take it of their half, and give it unto Eleazar the priest, for an heave offering of the LORD.

31:30 และจากส่วนของชนชาติอิสราเอลนั้น เจ้าจงจัดเก็บห้าสิบชักหนึ่งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูงแพะแกะ และสัตว์นานาชนิด และมอบของถวายนั้นให้แก่คนเลวีผู้ดูแลรักษาพลับพลาของพระเยโฮวาห์”

31:30 And of the children of Israel's half, thou shalt take one portion of fifty, of the persons, of the beeves, of the asses, and of the flocks, of all manner of beasts, and give them unto the Levites, which keep the charge of the tabernacle of the LORD.

31:31 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

31:31 And Moses and Eleazar the priest did as the LORD commanded Moses.

31:32 และของที่ปล้นได้ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากที่พวกทหารยึดได้ทั้งหมดนั้น คือ แกะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตัว

31:32 And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught, was six hundred thousand and seventy thousand and five thousand sheep,

31:33 และวัวเจ็ดหมื่นสองพันตัว

31:33 And threescore and twelve thousand beeves,

31:34 และลาหกหมื่นหนึ่งพันตัว

31:34 And threescore and one thousand asses,

31:35 และคนทั้งหมด คือผู้หญิงที่ยังไม่เคยนอนร่วมรู้กับชาย มีสามหมื่นสองพันคน

31:35 And thirty and two thousand persons in all, of women that had not known man by lying with him.

31:36 และส่วนนั้น ซึ่งเป็นส่วนของคนที่ออกไปทำสงคราม มีแกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว

31:36 And the half, which was the portion of them that went out to war, was in number three hundred thousand and seven and thirty thousand and five hundred sheep:

31:37 และเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ มีแกะหกร้อยเจ็ดสิบห้าตัว

31:37 And the LORD'S tribute of the sheep was six hundred and threescore and fifteen.

31:38 และมีวัวสามหมื่นหกพันตัว ส่วนเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ มีวัวเจ็ดสิบสองตัว

31:38 And the beeves were thirty and six thousand; of which the LORD'S tribute was threescore and twelve.

31:39 และมีลาสามหมื่นห้าร้อยตัว ส่วนเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ มีลาหกสิบเอ็ดตัว

31:39 And the asses were thirty thousand and five hundred; of which the LORD'S tribute was threescore and one.

31:40 และมีคนหนึ่งหมื่นหกพันคน ส่วนเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ มีคนสามสิบสองคน

31:40 And the persons were sixteen thousand; of which the LORD'S tribute was thirty and two persons.

31:41 และโมเสสได้มอบเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวาย ซึ่งเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้น แก่เอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส

31:41 And Moses gave the tribute, which was the LORD'S heave offering, unto Eleazar the priest, as the LORD commanded Moses.

31:42 และจากส่วนของชนชาติอิสราเอล ซึ่งโมเสสได้แบ่งมาจากคนที่ออกไปทำสงครามนั้น

31:42 And of the children of Israel's half, which Moses divided from the men that warred,

31:43 (ต่อไปนี้ คือส่วนซึ่งเป็นของชุมนุมชน ก็มีแกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว

31:43 (Now the half that pertained unto the congregation was three hundred thousand and thirty thousand and seven thousand and five hundred sheep,

31:44 และมีวัวสามหมื่นหกพันตัว

31:44 And thirty and six thousand beeves,

31:45 และมีลาสามหมื่นห้าร้อยตัว

31:45 And thirty thousand asses and five hundred,

31:46 และมีคนหนึ่งหมื่นหกพันคน)

31:46 And sixteen thousand persons;)

31:47 จากส่วนของชนชาติอิสราเอลนั้นเอง โมเสสได้เอาส่วนห้าสิบชักหนึ่ง ทั้งคนและสัตว์ และมอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่คนเลวีผู้ดูแลรักษาพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

31:47 Even of the children of Israel's half, Moses took one portion of fifty, both of man and of beast, and gave them unto the Levites, which kept the charge of the tabernacle of the LORD; as the LORD commanded Moses.

31:48 และนายทหารผู้บังคับกองพันทั้งปวง คือนายพันและนายร้อย ได้เข้ามาใกล้โมเสส

31:48 And the officers which were over thousands of the host, the captains of thousands, and captains of hundreds, came near unto Moses:

31:49 และพวกเขาได้พูดกับโมเสสว่า “คนรับใช้ทั้งหลายของท่านได้นับจำนวนทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าทั้งหลาย และไม่มีคนหายไปสักคนเดียวในพวกข้าพเจ้า

31:49 And they said unto Moses, Thy servants have taken the sum of the men of war which are under our charge, and there lacketh not one man of us.

31:50 ฉะนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำเครื่องบูชาที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากสิ่งต่าง ๆ ที่ทุกคนได้มา คือเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอย มีสร้อยคอและกำไลมือ แหวน ตุ้มหู และลูกปัด เพื่อทำการลบมลทินบาปแห่งจิตใจของพวกเราทั้งหลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์”

31:50 We have therefore brought an oblation for the LORD, what every man hath gotten, of jewels of gold, chains, and bracelets, rings, earrings, and tablets, to make an atonement for our souls before the LORD.

31:51 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้รับทองคำจากพวกเขา คือบรรดาเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอยนั้น

31:51 And Moses and Eleazar the priest took the gold of them, even all wrought jewels.

31:52 และทองคำทั้งสิ้นจากเครื่องถวายซึ่งเขาทั้งหลายได้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากนายพันและนายร้อย มีน้ำหนักหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเชเขล

31:52 And all the gold of the offering that they offered up to the LORD, of the captains of thousands, and of the captains of hundreds, was sixteen thousand seven hundred and fifty shekels.

31:53 (ส่วนทหารเหล่านั้นเก็บสิ่งของที่ริบได้ คือทุกคนได้เก็บไว้สำหรับตัวเอง)

31:53 (For the men of war had taken spoil, every man for himself.)

31:54 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้รับทองคำจากนายพันและนายร้อย และนำทองคำนั้นเข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุมชน เป็นที่ระลึกถึงสำหรับชนชาติอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

31:54 And Moses and Eleazar the priest took the gold of the captains of thousands and of hundreds, and brought it into the tabernacle of the congregation, for a memorial for the children of Israel before the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope