กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 18 / Numbers 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คำสั่งสอนและคำกำชับสำหรับอาโรนและคนเลวี
18:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเจ้า และวงศ์วานบิดาของเจ้าพร้อมกับเจ้า จะต้องรับผิดชอบเพราะความชั่วช้าต่อสถานบริสุทธิ์ ทั้งตัวเจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้า จะต้องรับผิดชอบเพราะความชั่วช้าต่อตำแหน่งปุโรหิตของเจ้าทั้งหลาย

Instructions and Charges Given Aaron and Levites
18:1 And the LORD said unto Aaron, Thou and thy sons and thy father's house with thee shall bear the iniquity of the sanctuary: and thou and thy sons with thee shall bear the iniquity of your priesthood.

18:2 และจงนำพี่น้องของเจ้ามาพร้อมกับเจ้าด้วย ซึ่งเป็นเผ่าเลวี เผ่าบิดาของเจ้า เพื่อพวกเขาจะเข้าร่วมกับเจ้า และปรนนิบัติกับเจ้า แต่ตัวเจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้าจะต้องปรนนิบัติอยู่ต่อหน้าพลับพลาแห่งพระโอวาท

18:2 And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee: but thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness.

18:3 และเขาทั้งหลายจะดูแลรักษางานปรนนิบัติของเจ้า และดูแลรักษาบรรดาหน้าที่ต่าง ๆ ของพลับพลา เพียงแต่อย่าให้พวกเขาเข้าใกล้ภาชนะต่าง ๆ ของสถานบริสุทธิ์และแท่นบูชา เกรงว่าพวกเขาและพวกเจ้าจะต้องตาย

18:3 And they shall keep thy charge, and the charge of all the tabernacle: only they shall not come nigh the vessels of the sanctuary and the altar, that neither they, nor ye also, die.

18:4 และเขาทั้งหลายจะเข้าร่วมกับเจ้า และดูแลรักษาบรรดาหน้าที่ต่าง ๆ ของพลับพลาแห่งชุมนุมชน ในงานปรนนิบัติทั้งสิ้นของพลับพลา และอย่าให้คนภายนอกเข้ามาใกล้เจ้า

18:4 And they shall be joined unto thee, and keep the charge of the tabernacle of the congregation, for all the service of the tabernacle: and a stranger shall not come nigh unto you.

18:5 พวกเจ้าจะต้องดูแลรักษาบรรดาหน้าที่ต่าง ๆ ของสถานบริสุทธิ์ และหน้าที่ของแท่นบูชา เพื่อพระพิโรธจะไม่เกิดขึ้นแก่ชนชาติอิสราเอลอีก

18:5 And ye shall keep the charge of the sanctuary, and the charge of the altar: that there be no wrath any more upon the children of Israel.

18:6 และดูเถิด คือเราเอง เราได้แยกคนเลวีพี่น้องของเจ้าทั้งหลายออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล มอบพวกเขาไว้เป็นของประทานแก่พวกเจ้าเพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อทำงานปรนนิบัติที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน

18:6 And I, behold, I have taken your brethren the Levites from among the children of Israel: to you they are given as a gift for the LORD, to do the service of the tabernacle of the congregation.

18:7 เพราะฉะนั้น ตัวเจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้าจงดูแลรักษาตำแหน่งปุโรหิตของพวกเจ้าไว้ เพื่อของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแท่นบูชาและที่อยู่ภายในม่าน และเจ้าทั้งหลายจะต้องทำงานปรนนิบัติ เราให้ตำแหน่งปุโรหิตแก่พวกเจ้าเป็นของประทานสำหรับงานปรนนิบัติ และผู้อื่นใดที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต”

18:7 Therefore thou and thy sons with thee shall keep your priest's office for every thing of the altar, and within the vail; and ye shall serve: I have given your priest's office unto you as a service of gift: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

18:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “ดูเถิด เราได้ให้เจ้าดูแลเครื่องบูชายกขึ้นลงทั้งหลายของเราด้วย คือบรรดาของถวายของชนชาติอิสราเอล เราให้ของถวายเหล่านั้นแก่เจ้าและแก่บุตรชายทั้งหลายของเจ้าเป็นกฎเนืองนิตย์เพราะเหตุการเจิมไว้

18:8 And the LORD spake unto Aaron, Behold, I also have given thee the charge of mine heave offerings of all the hallowed things of the children of Israel; unto thee have I given them by reason of the anointing, and to thy sons, by an ordinance for ever.

18:9 ในบรรดาของบริสุทธิ์ที่สุดส่วนซึ่งไม่ได้เผาไฟที่เป็นของของเจ้ามีดังนี้ คือบรรดาเครื่องบูชาของพวกเขา บรรดาเครื่องธัญญบูชาของพวกเขา และบรรดาเครื่องบูชาไถ่บาปของพวกเขา และบรรดาเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของพวกเขา ซึ่งเขาทั้งหลายถวายแก่เรา จะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแก่เจ้าและแก่บุตรชายทั้งหลายของเจ้า

18:9 This shall be thine of the most holy things, reserved from the fire: every oblation of theirs, every meat offering of theirs, and every sin offering of theirs, and every trespass offering of theirs, which they shall render unto me, shall be most holy for thee and for thy sons.

18:10 เจ้าจงรับประทานสิ่งเหล่านี้ในที่บริสุทธิ์ที่สุด ผู้ชายทุกคนก็รับประทานได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นของบริสุทธิ์แก่เจ้า

18:10 In the most holy place shalt thou eat it; every male shall eat it: it shall be holy unto thee.

18:11 และสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเจ้า คือเครื่องบูชายกขึ้นลงจากของถวายของพวกเขา พร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาโบกพัดของชนชาติอิสราเอล เราได้ให้สิ่งเหล่านี้ไว้แก่เจ้าและแก่บุตรชายหญิงทั้งหลายซึ่งอยู่กับเจ้า เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ทุกคนที่สะอาดในครอบครัวของเจ้าก็รับประทานสิ่งเหล่านี้ได้

18:11 And this is thine; the heave offering of their gift, with all the wave offerings of the children of Israel: I have given them unto thee, and to thy sons and to thy daughters with thee, by a statute for ever: every one that is clean in thy house shall eat of it.

18:12 น้ำมันที่ดีที่สุดทั้งหมด และน้ำองุ่นที่ดีที่สุดทั้งหมด และข้าวสาลี และผลแรกของเขาทั้งหลายที่พวกเขาจะถวายแด่พระเยโฮวาห์ สิ่งเหล่านี้เราให้แก่เจ้า

18:12 All the best of the oil, and all the best of the wine, and of the wheat, the firstfruits of them which they shall offer unto the LORD, them have I given thee.

18:13 และผลสุกรุ่นแรกทุกอย่างในแผ่นดิน ซึ่งพวกเขาจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ จะเป็นของเจ้า ทุกคนที่สะอาดในครอบครัวของเจ้าก็รับประทานสิ่งเหล่านี้ได้

18:13 And whatsoever is first ripe in the land, which they shall bring unto the LORD, shall be thine; every one that is clean in thine house shall eat of it.

18:14 บรรดาสิ่งของที่มอบถวายในอิสราเอลจะเป็นของเจ้า

18:14 Every thing devoted in Israel shall be thine.

18:15 บรรดาเนื้อหนังที่ออกจากครรภ์ครั้งแรก ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งพวกเขานำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์จะเป็นของเจ้า แต่อย่างไรก็ตาม บุตรหัวปีของมนุษย์เจ้าจะต้องไถ่ไว้อย่างแน่นอน และลูกหัวปีของสัตว์ทั้งปวงที่เป็นมลทินเจ้าจะต้องไถ่ไว้

18:15 Every thing that openeth the matrix in all flesh, which they bring unto the LORD, whether it be of men or beasts, shall be thine: nevertheless the firstborn of man shalt thou surely redeem, and the firstling of unclean beasts shalt thou redeem.

18:16 และคนเหล่านั้นที่จะไถ่ไว้ พออายุได้หนึ่งเดือนเจ้าจะต้องไถ่ไว้ ตามราคาที่เจ้าประเมินไว้ เป็นเงินห้าเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นยี่สิบเกราห์

18:16 And those that are to be redeemed from a month old shalt thou redeem, according to thine estimation, for the money of five shekels, after the shekel of the sanctuary, which is twenty gerahs.

18:17 แต่ลูกหัวปีของวัว หรือลูกหัวปีของแกะ หรือลูกหัวปีของแพะ เจ้าไม่ต้องไถ่เพราะมันเป็นของบริสุทธิ์ เจ้าจงเอาเลือดของมันประพรมบนแท่นบูชา และจงเอาไขมันของมันเผาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

18:17 But the firstling of a cow, or the firstling of a sheep, or the firstling of a goat, thou shalt not redeem; they are holy: thou shalt sprinkle their blood upon the altar, and shalt burn their fat for an offering made by fire, for a sweet savour unto the LORD.

18:18 และเนื้อของมันจะเป็นของเจ้า เช่นเดียวกับเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมาและเนื้อโคนขาข้างขวาซึ่งเป็นของเจ้า

18:18 And the flesh of them shall be thine, as the wave breast and as the right shoulder are thine.

18:19 บรรดาเครื่องบูชายกขึ้นลงจากของบริสุทธิ์ที่ชนชาติอิสราเอลถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราให้แก่เจ้าและแก่บุตรชายหญิงทั้งหลายซึ่งอยู่กับเจ้า เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ เป็นพันธสัญญาแห่งเกลือเป็นนิตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์สำหรับเจ้า และเชื้อสายของเจ้าพร้อมกับเจ้า”

18:19 All the heave offerings of the holy things, which the children of Israel offer unto the LORD, have I given thee, and thy sons and thy daughters with thee, by a statute for ever: it is a covenant of salt for ever before the LORD unto thee and to thy seed with thee.

18:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของเขาทั้งหลาย ทั้งเจ้าจะไม่มีส่วนอันใดท่ามกลางพวกเขาเลย เราเป็นส่วนของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางชนชาติอิสราเอล

18:20 And the LORD spake unto Aaron, Thou shalt have no inheritance in their land, neither shalt thou have any part among them: I am thy part and thine inheritance among the children of Israel.

18:21 และดูเถิด เราให้บรรดาสิบชักหนึ่งในอิสราเอลแก่ลูกหลานของเลวีเป็นมรดก เป็นค่าตอบแทนงานที่พวกเขาปรนนิบัติ คืองานปรนนิบัติที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน

18:21 And, behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation.

18:22 และจากนี้ไป ชนชาติอิสราเอลจะไม่ได้เข้ามาใกล้พลับพลาแห่งชุมนุมชน เกรงว่าพวกเขาจะต้องรับโทษบาปและจะต้องตาย

18:22 Neither must the children of Israel henceforth come nigh the tabernacle of the congregation, lest they bear sin, and die.

18:23 แต่คนเลวีจะต้องปรนนิบัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุมชน และเขาทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบต่อความชั่วช้าของพวกเขา จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า เขาทั้งหลายจะไม่มีมรดกท่ามกลางชนชาติอิสราเอล

18:23 But the Levites shall do the service of the tabernacle of the congregation, and they shall bear their iniquity: it shall be a statute for ever throughout your generations, that among the children of Israel they have no inheritance.

18:24 แต่บรรดาสิบชักหนึ่งของชนชาติอิสราเอล ซึ่งพวกเขานำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง เราได้ให้แก่คนเลวีเป็นมรดก เพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกเขาทั้งหลายว่า ‘พวกเขาจะไม่มีมรดกท่ามกลางชนชาติอิสราเอล’”

18:24 But the tithes of the children of Israel, which they offer as an heave offering unto the LORD, I have given to the Levites to inherit: therefore I have said unto them, Among the children of Israel they shall have no inheritance.

18:25 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

18:25 And the LORD spake unto Moses, saying,

18:26 “ดังนั้น เจ้าจงพูดกับคนเลวี และกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘เมื่อพวกเจ้ารับสิบชักหนึ่งจากชนชาติอิสราเอล ซึ่งเราให้แก่เจ้าทั้งหลายทางพวกเขาเพื่อเป็นมรดกของพวกเจ้านั้น ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงนำสิบชักหนึ่งของสิบชักหนึ่งนั้นถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง

18:26 Thus speak unto the Levites, and say unto them, When ye take of the children of Israel the tithes which I have given you from them for your inheritance, then ye shall offer up an heave offering of it for the LORD, even a tenth part of the tithe.

18:27 และเครื่องบูชายกขึ้นลงของเจ้าทั้งหลายนั้นจะนับว่ามาจากพวกเจ้า เหมือนหนึ่งเป็นพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าว และเหมือนส่วนที่เต็มบริบูรณ์จากบ่อย่ำองุ่น

18:27 And this your heave offering shall be reckoned unto you, as though it were the corn of the threshingfloor, and as the fulness of the winepress.

18:28 ดังนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิบชักหนึ่งทั้งสิ้นของพวกเจ้ามาเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งพวกเจ้าได้รับจากชนชาติอิสราเอลนั้น และพวกเจ้าจงเอาเครื่องบูชายกขึ้นลงที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ส่วนนี้นั้นมอบให้แก่อาโรนผู้เป็นปุโรหิต

18:28 Thus ye also shall offer an heave offering unto the LORD of all your tithes, which ye receive of the children of Israel; and ye shall give thereof the LORD'S heave offering to Aaron the priest.

18:29 จากบรรดาของประทานที่พวกเจ้าได้รับ เจ้าทั้งหลายจงนำเครื่องบูชายกขึ้นลงทั้งสิ้นถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากบรรดาของดีที่สุดนั้น คือส่วนที่บริสุทธิ์จากของประทานนั้น’

18:29 Out of all your gifts ye shall offer every heave offering of the LORD, of all the best thereof, even the hallowed part thereof out of it.

18:30 ฉะนั้น เจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘เมื่อพวกเจ้าได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงแล้ว ดังนั้นจงให้คนเลวีนับส่วนนั้นเป็นเหมือนพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าว และเป็นเหมือนผลผลิตที่ได้จากบ่อย่ำองุ่น

18:30 Therefore thou shalt say unto them, When ye have heaved the best thereof from it, then it shall be counted unto the Levites as the increase of the threshingfloor, and as the increase of the winepress.

18:31 และเจ้าทั้งหลายจะรับประทานส่วนนั้น ณ ที่ใด ๆ ก็ได้ ทั้งพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้า เพราะว่าเป็นบำเหน็จตอบแทนงานปรนนิบัติของเจ้าทั้งหลายในพลับพลาแห่งชุมนุมชน

18:31 And ye shall eat it in every place, ye and your households: for it is your reward for your service in the tabernacle of the congregation.

18:32 และเมื่อเจ้าทั้งหลายได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงแล้ว พวกเจ้าจะไม่ต้องรับโทษบาปเพราะเหตุส่วนนั้น ทั้งเจ้าทั้งหลายอย่าทำของบริสุทธิ์ของชนชาติอิสราเอลให้เป็นมลทิน เกรงว่าพวกเจ้าจะตาย’”

18:32 And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have heaved from it the best of it: neither shall ye pollute the holy things of the children of Israel, lest ye die.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope