กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 5 / Numbers 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คนที่เป็นมลทินต้องออกไปอยู่นอกค่าย
5:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Lepers Put Outside the Camp
5:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

5:2 “จงบัญชาชนชาติอิสราเอล ให้พวกเขาส่งบรรดาคนโรคเรื้อน และทุกคนที่มีสิ่งไหลออก และคนใดก็ตามที่เป็นมลทินเพราะการถูกซากศพ ให้ออกไปอยู่นอกค่าย

5:2 Command the children of Israel, that they put out of the camp every leper, and every one that hath an issue, and whosoever is defiled by the dead:

5:3 เจ้าจงส่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงออกไป คือเจ้าจงส่งเขาทั้งหลายให้ออกไปอยู่ข้างนอกค่าย เพื่อไม่ให้พวกเขากระทำให้ค่ายทั้งหลายของพวกเขาซึ่งเราสถิตอยู่ท่ามกลางนั้นเป็นมลทิน”

5:3 Both male and female shall ye put out, without the camp shall ye put them; that they defile not their camps, in the midst whereof I dwell.

5:4 และชนชาติอิสราเอลก็กระทำดังนั้น และส่งคนเหล่านั้นให้ออกไปอยู่ข้างนอกค่าย พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสไว้ประการใด ชนชาติอิสราเอลก็กระทำตามอย่างนั้น

5:4 And the children of Israel did so, and put them out without the camp: as the LORD spake unto Moses, so did the children of Israel.

5:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

5:5 And the LORD spake unto Moses, saying,

5:6 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า เมื่อผู้ชายหรือผู้หญิงจะกระทำบาปใด ๆ อย่างที่มนุษย์กระทำ คือได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นก็มีความผิดแล้ว

5:6 Speak unto the children of Israel, When a man or woman shall commit any sin that men commit, to do a trespass against the LORD, and that person be guilty;

5:7 ดังนั้นจงให้เขาเหล่านั้นสารภาพบาปของตนที่พวกเขาได้กระทำ และจงให้เขาชดใช้การละเมิดของตนซึ่งเขาได้กระทำมานั้นเต็มตามจำนวน ทั้งเพิ่มอีกหนึ่งในห้าส่วน และให้แก่ผู้ที่เขาได้กระทำการละเมิดนั้น

5:7 Then they shall confess their sin which they have done: and he shall recompense his trespass with the principal thereof, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him against whom he hath trespassed.

5:8 แต่ถ้าผู้นั้นไม่มีญาติพี่น้องที่จะรับค่าชดใช้สำหรับการละเมิดนั้น ก็ให้ถวายค่าชดใช้สำหรับการละเมิดนั้นแด่พระเยโฮวาห์ คือถวายทางปุโรหิต พร้อมกับแกะตัวผู้สำหรับการลบมลทินบาป ซึ่งด้วยวิธีนี้จะเป็นการลบมลทินบาปให้เขา

5:8 But if the man have no kinsman to recompense the trespass unto, let the trespass be recompensed unto the LORD, even to the priest; beside the ram of the atonement, whereby an atonement shall be made for him.

5:9 และเครื่องถวายทุกอย่างจากบรรดาของบริสุทธิ์ของชนชาติอิสราเอล ซึ่งพวกเขานำมาถวายให้แก่ปุโรหิต ก็จะเป็นของปุโรหิต

5:9 And every offering of all the holy things of the children of Israel, which they bring unto the priest, shall be his.

5:10 และของบริสุทธิ์ของทุกคนจะเป็นของปุโรหิต สิ่งใดก็ตามที่คนใด ๆ นำมาถวายให้แก่ปุโรหิต ก็จะเป็นของเขา”

5:10 And every man's hallowed things shall be his: whatsoever any man giveth the priest, it shall be his.

การพิจารณาคดีผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเล่นชู้
5:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Trial of Woman Accused of Possible Adultery
5:11 And the LORD spake unto Moses, saying,

5:12 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า ถ้าภรรยาของชายคนใดหลงไปและประพฤตินอกใจสามี

5:12 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man's wife go aside, and commit a trespass against him,

5:13 และมีชายคนอื่นมานอนร่วมรู้กับนาง และสิ่งนี้อยู่พ้นจากสายตาสามีของนาง ไม่มีใครรู้เห็นและไม่มีพยานต่อต้านนาง ทั้งยังจับนางไม่ได้คาที่ นางก็เป็นมลทินแล้ว

5:13 And a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner;

5:14 และจิตใจแห่งความหึงหวงก็มาครอบงำสามี แล้วเขาหึงหวงภรรยาของเขา และนางได้เป็นมลทินแล้ว หรือถ้าจิตใจแห่งความหึงหวงมาครอบงำสามี แล้วเขาหึงหวงภรรยาของเขา และนางไม่ได้เป็นมลทิน

5:14 And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled: or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled:

5:15 ดังนั้น จงให้ชายผู้นั้นพาภรรยาของตนไปหาปุโรหิต และเขาจงนำเครื่องบูชาสำหรับนางไปด้วย คือแป้งข้าวบาร์เลย์หนึ่งในสิบเอฟาห์ อย่าให้เขาเทน้ำมันหรือใส่กำยานบนแป้งนั้น เพราะเป็นเครื่องธัญญบูชาแห่งความหึงหวง เป็นเครื่องธัญญบูชาแห่งความระลึกถึง คือให้ระลึกถึงการกระทำความชั่วช้า

5:15 Then shall the man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her, the tenth part of an ephah of barley meal; he shall pour no oil upon it, nor put frankincense thereon; for it is an offering of jealousy, an offering of memorial, bringing iniquity to remembrance.

5:16 และปุโรหิตจะนำนางเข้ามาใกล้ และให้นางยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

5:16 And the priest shall bring her near, and set her before the LORD:

5:17 และปุโรหิตจะเอาน้ำบริสุทธิ์ใส่ในภาชนะดินเผา และปุโรหิตจะเอาผงคลีที่พื้นพลับพลา แล้วใส่ผงคลีในน้ำนั้น

5:17 And the priest shall take holy water in an earthen vessel; and of the dust that is in the floor of the tabernacle the priest shall take, and put it into the water:

5:18 และปุโรหิตจะให้นางยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และสยายผมบนศีรษะของนางออก และใส่เครื่องธัญญบูชาแห่งความระลึกถึงไว้ในมือของนาง ซึ่งเป็นเครื่องธัญญบูชาแห่งความหึงหวง และปุโรหิตจะถือน้ำแห่งความขมขื่นที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนั้นไว้ในมือของเขาเอง

5:18 And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering: and the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse:

5:19 แล้วปุโรหิตจะกล่าวคำสาบานแก่นาง และพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่า ‘ถ้าไม่มีชายคนใดมานอนร่วมรู้กับเจ้า และถ้าเจ้าไม่หลงไปกระทำสิ่งที่เป็นมลทินกับชายคนอื่นนอกใจสามีของเจ้า ก็ให้เจ้าพ้นเสียจากน้ำแห่งความขมขื่นที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนั้น

5:19 And the priest shall charge her by an oath, and say unto the woman, If no man have lain with thee, and if thou hast not gone aside to uncleanness with another instead of thy husband, be thou free from this bitter water that causeth the curse:

5:20 แต่ถ้าเจ้าได้หลงไปกับชายคนอื่นนอกใจสามีของเจ้า และถ้าเจ้าเป็นมลทินและชายคนอื่นได้เข้านอนร่วมรู้กับเจ้านอกจากสามีของเจ้าแล้ว’

5:20 But if thou hast gone aside to another instead of thy husband, and if thou be defiled, and some man have lain with thee beside thine husband:

5:21 ดังนั้น จงให้ปุโรหิตกล่าวคำสาบานแห่งการสาปแช่งแก่ผู้หญิงคนนั้น และปุโรหิตจงพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่า ‘ขอให้พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้เจ้าเป็นคำสาปแช่ง และเป็นคำสาบานท่ามกลางชนชาติของเจ้า ในเมื่อพระเยโฮวาห์กระทำให้ต้นขาของเจ้าเปื่อยเน่าและกระทำให้ท้องของเจ้าบวม

5:21 Then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the priest shall say unto the woman, The LORD make thee a curse and an oath among thy people, when the LORD doth make thy thigh to rot, and thy belly to swell;

5:22 และขอให้น้ำที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนี้จงเข้าไปในลำไส้ของเจ้า เพื่อกระทำให้ท้องของเจ้าบวม และกระทำให้ต้นขาของเจ้าเปื่อยเน่า’ และผู้หญิงคนนั้นจะต้องพูดว่า ‘เอเมน เอเมน’

5:22 And this water that causeth the curse shall go into thy bowels, to make thy belly to swell, and thy thigh to rot: And the woman shall say, Amen, amen.

5:23 และปุโรหิตจะเขียนคำสาปแช่งเหล่านี้ลงไปในหนังสือ และเขาจะลบข้อความเหล่านั้นออกเสียด้วยน้ำแห่งความขมขื่น

5:23 And the priest shall write these curses in a book, and he shall blot them out with the bitter water:

5:24 และเขาจะให้ผู้หญิงคนนั้นดื่มน้ำแห่งความขมขื่นที่ก่อให้เกิดการสาปแช่ง และน้ำที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนั้นจะเข้าไปในตัวนาง และกลายเป็นความขมขื่น

5:24 And he shall cause the woman to drink the bitter water that causeth the curse: and the water that causeth the curse shall enter into her, and become bitter.

5:25 ดังนั้นปุโรหิตจะเอาเครื่องธัญญบูชาแห่งความหึงหวงออกจากมือของผู้หญิงคนนั้น และจะเอาเครื่องธัญญบูชานั้นโบกพัดไปมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนำเครื่องธัญญบูชานั้นไปถวายบนแท่นบูชา

5:25 Then the priest shall take the jealousy offering out of the woman's hand, and shall wave the offering before the LORD, and offer it upon the altar:

5:26 และปุโรหิตจะเอาเครื่องธัญญบูชานั้นมาหนึ่งกำมือ คือเป็นส่วนที่ระลึกถึงแห่งเครื่องธัญญบูชานั้น และเผาส่วนนั้นเสียบนแท่นบูชา และภายหลังจึงจะให้ผู้หญิงคนนั้นดื่มน้ำนี้

5:26 And the priest shall take an handful of the offering, even the memorial thereof, and burn it upon the altar, and afterward shall cause the woman to drink the water.

5:27 และเมื่อเขาให้นางดื่มน้ำนั้นแล้ว จะเป็นไปอย่างนี้ ถ้านางเป็นมลทินและได้ประพฤตินอกใจสามีของนาง น้ำที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนั้นจะเข้าในตัวนาง และกลายเป็นความขมขื่น และท้องของนางจะบวม และต้นขาของนางจะเปื่อยเน่า และผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคำสาปแช่งท่ามกลางชนชาติของนาง

5:27 And when he hath made her to drink the water, then it shall come to pass, that, if she be defiled, and have done trespass against her husband, that the water that causeth the curse shall enter into her, and become bitter, and her belly shall swell, and her thigh shall rot: and the woman shall be a curse among her people.

5:28 และถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นมลทิน แต่บริสุทธิ์ ดังนั้นนางจะพ้นจากความผิดและจะตั้งครรภ์

5:28 And if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed.

5:29 นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องความหึงหวง เมื่อภรรยาหลงไปกับชายคนอื่นนอกใจสามีของนาง และเป็นมลทิน

5:29 This is the law of jealousies, when a wife goeth aside to another instead of her husband, and is defiled;

5:30 หรือเมื่อจิตใจแห่งความหึงหวงครอบงำผู้ชาย และเขาหึงหวงภรรยาของเขา และจะต้องให้นางยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ปุโรหิตจะต้องปฏิบัติต่อนางตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ

5:30 Or when the spirit of jealousy cometh upon him, and he be jealous over his wife, and shall set the woman before the LORD, and the priest shall execute upon her all this law.

5:31 ดังนั้น ผู้ชายจะพ้นจากความชั่วช้า และผู้หญิงคนนี้จะต้องรับโทษความชั่วช้าของนาง”

5:31 Then shall the man be guiltless from iniquity, and this woman shall bear her iniquity.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope