กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 25 / Numbers 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อิสราเอลเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับและไหว้รูปเคารพ
25:1 และอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในเมืองชิทธิม และประชากรได้เริ่มเล่นชู้กับบุตรสาวทั้งหลายของคนโมอับ

Israel Commits Adultery with Moabite Women and Falls Into Idolatry
25:1 And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab.

25:2 และหญิงเหล่านี้ก็เชิญประชากรให้ไปยังที่มีการถวายบูชาต่อพระทั้งหลายของพวกนาง และประชากรได้รับประทานและกราบไหว้พระทั้งหลายของพวกนาง

25:2 And they called the people unto the sacrifices of their gods: and the people did eat, and bowed down to their gods.

25:3 และอิสราเอลก็ได้เข้าร่วมสัมพันธ์กับพระบาอัลเปโอร์ และพระเยโฮวาห์พระพิโรธต่ออิสราเอล

25:3 And Israel joined himself unto Baalpeor: and the anger of the LORD was kindled against Israel.

25:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนำหัวหน้าทั้งหลายของประชากร และให้แขวนพวกเขาตากแดดไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อว่าพระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของพระเยโฮวาห์จะหันไปเสียจากอิสราเอล”

25:4 And the LORD said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the LORD against the sun, that the fierce anger of the LORD may be turned away from Israel.

25:5 และโมเสสพูดกับพวกผู้พิพากษาของอิสราเอลว่า “ท่านทุกคนจงประหารบรรดาคนของท่านที่เข้าร่วมสัมพันธ์กับพระบาอัลเปโอร์เสีย”

25:5 And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his men that were joined unto Baalpeor.

25:6 และดูเถิด มีชายชนชาติอิสราเอลคนหนึ่ง พาหญิงคนมีเดียนคนหนึ่งเข้ามาในหมู่พี่น้องของเขาต่อสายตาของโมเสส และต่อสายตาของชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ผู้ซึ่งกำลังร้องไห้อยู่ตรงหน้าประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

25:6 And, behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation.

25:7 และเมื่อฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตเห็นดังนั้น เขาก็ลุกขึ้นไปจากท่ามกลางชุมนุมชน และถือทวนในมือของเขา

25:7 And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from among the congregation, and took a javelin in his hand;

25:8 และเขาติดตามชายอิสราเอลคนนั้นเข้าไปในเต็นท์ และแทงทะลุเขาทั้งคู่ ทั้งชายอิสราเอลและหญิงคนนั้น ทะลุท้องของนาง ดังนั้นโรคระบาดนั้นก็ถูกยับยั้งไว้จากชนชาติอิสราเอล

25:8 And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel.

25:9 และคนเหล่านั้นที่ตายด้วยโรคระบาดนั้น มีสองหมื่นสี่พันคน

25:9 And those that died in the plague were twenty and four thousand.

25:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

25:10 And the LORD spake unto Moses, saying,

25:11 “ฟีเนหัส บุตรชายของเอเลอาซาร์ บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ได้หันความกริ้วของเราไปเสียจากชนชาติอิสราเอล ในการที่เขามีความกระตือรือร้นเพราะเห็นแก่เราในท่ามกลางพวกเขา เราจึงไม่ได้เผาผลาญชนชาติอิสราเอลเสียด้วยความหึงหวงของเรา

25:11 Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy.

25:12 ดังนั้น จงกล่าวว่า ‘ดูเถิด เราให้พันธสัญญาแห่งสันติสุขของเราแก่เขา

25:12 Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace:

25:13 และพันธสัญญานั้นจะเป็นของเขา และของเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา คือเป็นพันธสัญญาแห่งตำแหน่งปุโรหิตเป็นนิตย์ เพราะเขามีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าของเขา และได้ทำการลบมลทินบาปให้ชนชาติอิสราเอล’”

25:13 And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel.

25:14 บัดนี้ ชื่อของคนอิสราเอลที่ถูกฆ่านั้น คือคนที่ถูกฆ่าพร้อมกับหญิงชาวมีเดียนคนนั้น คือศิมรี บุตรชายของสาลู ผู้เป็นประมุขของครอบครัวที่เป็นหัวหน้าท่ามกลางเผ่าสิเมโอน

25:14 Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief house among the Simeonites.

25:15 และชื่อของหญิงชาวมีเดียนที่ถูกฆ่า คือคสบี บุตรสาวของศูร์ ผู้เป็นหัวหน้าของประชาชน และครอบครัวที่เป็นผู้นำในมีเดียน

25:15 And the name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was head over a people, and of a chief house in Midian.

25:16 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

25:16 And the LORD spake unto Moses, saying,

25:17 “จงก่อกวนคนมีเดียน และทำลายพวกเขา

25:17 Vex the Midianites, and smite them:

25:18 เพราะเขาทั้งหลายก่อกวนพวกเจ้าด้วยอุบายทั้งหลายของพวกเขา ซึ่งเขาทั้งหลายได้ล่อลวงพวกเจ้าในเรื่องของเปโอร์ และในเรื่องของคสบี บุตรสาวของประมุขแห่งมีเดียน ผู้เป็นหญิงสาวของพวกเขา ผู้ที่ถูกฆ่าในวันที่บังเกิดโรคระบาดเพราะเห็นแก่เปโอร์”

25:18 For they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor's sake.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope