กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 8 / 2 Kings 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เอลีชาพยากรณ์ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี
8:1 แล้วเอลีชาพูดกับหญิงคนที่ท่านได้ให้บุตรชายของนางกลับคืนชีวิตมาว่า “จงลุกขึ้น ทั้งตัวเจ้าและครัวเรือนของเจ้า และออกไปอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามซึ่งเจ้าจะอาศัยอยู่ได้ เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหารขึ้นแล้ว และมันจะเกิดกับแผ่นดินนี้เป็นเวลาเจ็ดปีด้วย”

Elisha Predicts Seven Year Famine
8:1 Then spake Elisha unto the woman, whose son he had restored to life, saying, Arise, and go thou and thine household, and sojourn wheresoever thou canst sojourn: for the LORD hath called for a famine; and it shall also come upon the land seven years.

8:2 และหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นและกระทำตามถ้อยคำของคนของพระเจ้า และนางออกไปพร้อมกับครัวเรือนของนาง และไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนฟีลิสเตียเป็นเวลาเจ็ดปี

8:2 And the woman arose, and did after the saying of the man of God: and she went with her household, and sojourned in the land of the Philistines seven years.

8:3 และต่อมาเมื่อสิ้นเจ็ดปีแล้ว หญิงคนนั้นกลับมาจากแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และนางออกไปทูลอุทธรณ์ต่อกษัตริย์เพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืน

8:3 And it came to pass at the seven years' end, that the woman returned out of the land of the Philistines: and she went forth to cry unto the king for her house and for her land.

8:4 และกษัตริย์ตรัสกับเกหะซีคนใช้ของคนของพระเจ้าว่า “เราขอร้องเจ้า จงบอกเราถึงบรรดามหกิจที่เอลีชาได้กระทำ”

8:4 And the king talked with Gehazi the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha hath done.

8:5 และต่อมา ขณะเมื่อเขากำลังทูลกษัตริย์ถึงเรื่องที่เอลีชาได้ให้ชีวิตของศพคนหนึ่งกลับคืนมา ดูเถิด ผู้หญิงคนที่ท่านได้ให้บุตรชายของนางกลับคืนชีวิตมาได้อุทธรณ์ต่อกษัตริย์เพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืน และเกหะซีทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ นี่แหละคือผู้หญิงคนนั้น และนี่คือบุตรชายของนาง ซึ่งเอลีชาได้ให้กลับคืนชีวิตมา”

8:5 And it came to pass, as he was telling the king how he had restored a dead body to life, that, behold, the woman, whose son he had restored to life, cried to the king for her house and for her land. And Gehazi said, My lord, O king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life.

8:6 และเมื่อกษัตริย์ตรัสถามหญิงคนนั้น นางก็ทูลเรื่องถวายพระองค์ ดังนั้นกษัตริย์จึงทรงตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้แก่นางตรัสว่า “จงจัดการคืนทุกสิ่งที่เป็นของของนาง พร้อมทั้งบรรดาพืชผลของนานั้น ตั้งแต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้”

8:6 And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed unto her a certain officer, saying, Restore all that was hers, and all the fruits of the field since the day that she left the land, even until now.

เอลีชาพยากรณ์ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนือซีเรีย
8:7 และเอลีชามายังเมืองดามัสกัส และเบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียประชวร และมีคนทูลพระองค์ว่า “คนของพระเจ้ามาที่นี่”

Elisha Predicts Hazael's Reign over Syria
8:7 And Elisha came to Damascus; and Benhadad the king of Syria was sick; and it was told him, saying, The man of God is come hither.

8:8 และกษัตริย์ตรัสกับฮาซาเอลว่า “จงเอาของกำนัลในมือของเจ้า และไปพบคนของพระเจ้า และให้ทูลถามพระเยโฮวาห์โดยท่านว่า ‘ข้าพเจ้าจะหายป่วยจากโรคนี้ไหม’”

8:8 And the king said unto Hazael, Take a present in thine hand, and go, meet the man of God, and enquire of the LORD by him, saying, Shall I recover of this disease?

8:9 ดังนั้น ฮาซาเอลจึงไปพบท่านและนำของกำนัลไป คือสินค้าอย่างดีทุกอย่างของเมืองดามัสกัสจำนวนเท่าอูฐสี่สิบตัวบรรทุกได้ และเขามายืนอยู่ต่อหน้าท่าน และกล่าวว่า “บุตรชายของท่านคือเบนฮาดัด กษัตริย์แห่งซีเรีย ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน ตรัสว่า ‘ข้าพเจ้าจะหายป่วยจากโรคนี้หรือ’”

8:9 So Hazael went to meet him, and took a present with him, even of every good thing of Damascus, forty camels' burden, and came and stood before him, and said, Thy son Benhadad king of Syria hath sent me to thee, saying, Shall I recover of this disease?

8:10 และเอลีชาพูดกับเขาว่า “จงไปทูลพระองค์ว่า ‘พระองค์จะทรงหายประชวรแน่’ แต่พระเยโฮวาห์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า พระองค์จะสิ้นพระชนม์เป็นแน่”

8:10 And Elisha said unto him, Go, say unto him, Thou mayest certainly recover: howbeit the LORD hath shewed me that he shall surely die.

8:11 และท่านก็เพ่งหน้าจ้องมองแน่นิ่งจนเขาอาย และคนของพระเจ้าก็ร้องไห้

8:11 And he settled his countenance stedfastly, until he was ashamed: and the man of God wept.

8:12 และฮาซาเอลพูดว่า “เหตุใดเจ้านายของข้าพเจ้าจึงร้องไห้” และท่านตอบว่า “เพราะข้าพเจ้าทราบถึงเหตุร้ายซึ่งท่านจะกระทำต่อชนชาติอิสราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขาทั้งหลายเสีย และท่านจะสังหารคนหนุ่ม ๆ ของพวกเขาเสียด้วยดาบ และจะจับเด็ก ๆ ของพวกเขาฟาดจนแหลก และผ่าท้องบรรดาผู้หญิงของพวกเขาที่มีเด็กในครรภ์เสีย”

8:12 And Hazael said, Why weepeth my lord? And he answered, Because I know the evil that thou wilt do unto the children of Israel: their strong holds wilt thou set on fire, and their young men wilt thou slay with the sword, and wilt dash their children, and rip up their women with child.

8:13 และฮาซาเอลพูดว่า “แต่ว่าผู้รับใช้ของท่านเป็นอะไร คือสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้น เขาจะกระทำสิ่งใหญ่โตนี้ได้” และเอลีชาตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า ท่านจะเป็นกษัตริย์ครอบครองเหนือประเทศซีเรีย”

8:13 And Hazael said, But what, is thy servant a dog, that he should do this great thing? And Elisha answered, The LORD hath shewed me that thou shalt be king over Syria.

8:14 แล้วเขาก็ไปจากเอลีชาและมายังนายของตน ผู้ซึ่งตรัสกับเขาว่า “เอลีชาว่าอย่างไรกับเจ้าบ้าง” และเขาทูลตอบว่า “ท่านบอกว่าพระองค์จะหายประชวรแน่”

8:14 So he departed from Elisha, and came to his master; who said to him, What said Elisha to thee? And he answered, He told me that thou shouldest surely recover.

8:15 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น เขาก็เอาผ้าหนาผืนหนึ่งและจุ่มผ้านั้นในน้ำ และคลุมพระพักตร์พระองค์ไว้ จนพระองค์สิ้นพระชนม์ และฮาซาเอลก็ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

8:15 And it came to pass on the morrow, that he took a thick cloth, and dipped it in water, and spread it on his face, so that he died: and Hazael reigned in his stead.

เยโฮรัมกับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนือยูดาห์พร้อมกัน (2 พศด 21:5)
8:16 และในปีที่ห้าแห่งโยรัมโอรสของอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอล ซึ่งขณะนั้นเยโฮชาฟัทยังเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์อยู่ เยโฮรัมโอรสของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเริ่มครอบครอง

Jehoram Reigns with Jehoshaphat over Judah (2 Chr. 21:5)
8:16 And in the fifth year of Joram the son of Ahab king of Israel, Jehoshaphat being then king of Judah, Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah began to reign.

8:17 พระองค์ทรงมีพระชนมายุสามสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาแปดปีในกรุงเยรูซาเล็ม

8:17 Thirty and two years old was he when he began to reign; and he reigned eight years in Jerusalem.

8:18 และพระองค์ดำเนินในทางของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล เหมือนอย่างที่ราชวงศ์ของอาหับได้กระทำ เพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

8:18 And he walked in the way of the kings of Israel, as did the house of Ahab: for the daughter of Ahab was his wife: and he did evil in the sight of the LORD.

8:19 ถึงกระนั้น พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทำลายยูดาห์ เพราะทรงเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ตามที่พระองค์ได้ตรัสสัญญากับดาวิดว่า จะประทานประทีปแก่ดาวิด และแก่บรรดาราชโอรสของพระองค์เสมอไป

8:19 Yet the LORD would not destroy Judah for David his servant's sake, as he promised him to give him alway a light, and to his children.

8:20 ในรัชกาลของพระองค์ เอโดมได้กบฏจากการอยู่ใต้มือของยูดาห์ และตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งขึ้นเหนือพวกเขาเอง

8:20 In his days Edom revolted from under the hand of Judah, and made a king over themselves.

8:21 ดังนั้น โยรัมจึงเสด็จผ่านไปถึงศาอีร์ พร้อมกับบรรดารถม้าศึกของพระองค์ และพระองค์ทรงลุกขึ้นในเวลากลางคืนและโจมตีคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์นั้น พร้อมกับบรรดาผู้บัญชาการรถม้าศึก และคนเหล่านั้นก็หนีกลับเข้าไปอยู่ในเต็นท์ของตนเสีย

8:21 So Joram went over to Zair, and all the chariots with him: and he rose by night, and smote the Edomites which compassed him about, and the captains of the chariots: and the people fled into their tents.

8:22 ถึงกระนั้น เอโดมได้กบฏจากการอยู่ใต้มือของยูดาห์จนถึงทุกวันนี้ แล้วลิบนาห์ได้กบฏในคราวเดียวกัน

8:22 Yet Edom revolted from under the hand of Judah unto this day. Then Libnah revolted at the same time.

8:23 และพระราชกิจนอกนั้นของโยรัม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

8:23 And the rest of the acts of Joram, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

เยโฮรัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)
8:24 และโยรัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และอาหัสยาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

Jehoram Dies (2 Chr. 21:19-20)
8:24 And Joram slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David: and Ahaziah his son reigned in his stead.

8:25 ในปีที่สิบสองแห่งรัชกาลของโยรัมโอรสของอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอล อาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเริ่มครอบครอง

8:25 In the twelfth year of Joram the son of Ahab king of Israel did Ahaziah the son of Jehoram king of Judah begin to reign.

8:26 อาหัสยาห์มีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาหนึ่งปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า อาธาลิยาห์ ธิดาของอมรีกษัตริย์แห่งอิสราเอล

8:26 Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.

8:27 และพระองค์ดำเนินในทางแห่งราชวงศ์ของอาหับ และทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามที่ราชวงศ์ของอาหับได้กระทำ เพราะพระองค์ทรงเป็นราชบุตรเขยแห่งราชวงศ์ของอาหับ

8:27 And he walked in the way of the house of Ahab, and did evil in the sight of the LORD, as did the house of Ahab: for he was the son in law of the house of Ahab.

อาหัสยาห์รวมมือกับเยโฮรัมในการสู้รบที่ราโมทกิเลอาด (2 พศด 22:5)
8:28 และพระองค์เสด็จพร้อมกับโยรัมโอรสของอาหับไปทำสงครามกับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียที่เมืองราโมทกิเลอาด และคนซีเรียได้กระทำให้โยรัมบาดเจ็บ

Ahaziah Joins Jehoram at Ramoth-gilead Battle (2 Chr. 22:5)
8:28 And he went with Joram the son of Ahab to the war against Hazael king of Syria in Ramothgilead; and the Syrians wounded Joram.

อาหัสยาห์เสด็จไปเยี่ยมเยโฮรัมที่ยิสเรเอล (2 พศด 22:6)
8:29 และกษัตริย์โยรัมทรงกลับมารักษาพระองค์ที่ยิสเรเอลเพราะเหตุบาดแผลเหล่านั้นที่คนซีเรียได้ฝากไว้กับพระองค์ที่รามาห์ เมื่อพระองค์ทรงต่อสู้กับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย และอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาโยรัมโอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ประชวร

Ahaziah Visits Jehoram at Jezreel (2 Chr. 22:6)
8:29 And king Joram went back to be healed in Jezreel of the wounds which the Syrians had given him at Ramah, when he fought against Hazael king of Syria. And Ahaziah the son of Jehoram king of Judah went down to see Joram the son of Ahab in Jezreel, because he was sick.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope