กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 6 / 1 Kings 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหาร (2 พศด 3:1-2)
6:1 และต่อมา ในปีที่สี่ร้อยแปดสิบหลังจากชนชาติอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ในปีที่สี่แห่งการครอบครองของซาโลมอนเหนืออิสราเอล ในเดือนศิฟ ซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริ่มสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

Solomon Builds the Temple (2 Chr. 3:1-2)
6:1 And it came to pass in the four hundred and eightieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign over Israel, in the month Zif, which is the second month, that he began to build the house of the LORD.

6:2 และพระนิเวศน์ซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างไว้สำหรับพระเยโฮวาห์นั้น ความยาวของพระนิเวศน์นั้นคือหกสิบศอก ความกว้างของพระนิเวศน์นั้นคือยี่สิบศอกและความสูงของพระนิเวศน์นั้นคือสามสิบศอก

6:2 And the house which king Solomon built for the LORD, the length thereof was threescore cubits, and the breadth thereof twenty cubits, and the height thereof thirty cubits.

6:3 และมุขหน้าห้องโถงของพระนิเวศน์นั้น มีความยาวยี่สิบศอก เท่ากับความกว้างของพระนิเวศน์ และความกว้างของมุขนั้นหน้าพระนิเวศน์คือสิบศอก

6:3 And the porch before the temple of the house, twenty cubits was the length thereof, according to the breadth of the house; and ten cubits was the breadth thereof before the house.

6:4 และพระองค์ทรงสร้างหน้าต่างเป็นช่องแสงสำหรับพระนิเวศน์

6:4 And for the house he made windows of narrow lights.

6:5 และพระองค์ทรงสร้างห้องติดผนังรอบพระนิเวศน์ คือติดผนังของพระนิเวศน์รอบทั้งห้องโถงและห้องหลังสุด และพระองค์ทรงสร้างห้องไว้โดยรอบ

6:5 And against the wall of the house he built chambers round about, against the walls of the house round about, both of the temple and of the oracle: and he made chambers round about:

6:6 ห้องชั้นล่างสุดกว้างห้าศอก ชั้นกลางกว้างหกศอก และชั้นที่สามกว้างเจ็ดศอก เพราะในแต่ละชั้นของผนังด้านนอกของพระนิเวศน์พระองค์ทรงสร้างหยักไว้เป็นบ่าวาง เพื่อว่าคานจะไม่ได้ทะลุเข้าไปในผนังของพระนิเวศน์

6:6 The nethermost chamber was five cubits broad, and the middle was six cubits broad, and the third was seven cubits broad: for without in the wall of the house he made narrowed rests round about, that the beams should not be fastened in the walls of the house.

6:7 และเมื่อกำลังก่อสร้างพระนิเวศน์นั้น ได้สร้างด้วยก้อนหินซึ่งเตรียมไว้ก่อนมาถึงที่นั่น ดังนั้นจึงไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือขวานหรือเครื่องมือเหล็กใด ๆ ในพระนิเวศน์ ขณะเมื่อกำลังก่อสร้างอยู่

6:7 And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither: so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building.

6:8 ประตูสำหรับห้องชั้นกลางอยู่ทางด้านขวาของพระนิเวศน์ และเขาทั้งหลายขึ้นไปยังห้องชั้นกลางทางบันไดเวียน และขึ้นจากชั้นกลางไปชั้นที่สาม

6:8 The door for the middle chamber was in the right side of the house: and they went up with winding stairs into the middle chamber, and out of the middle into the third.

6:9 ดังนั้น พระองค์ทรงสร้างพระนิเวศน์และทรงทำให้สำเร็จ และทรงสร้างเพดานของพระนิเวศน์เป็นคานและกระดานเป็นไม้สนซีดาร์

6:9 So he built the house, and finished it; and covered the house with beams and boards of cedar.

6:10 และจากนั้นพระองค์ทรงสร้างห้องรอบพระนิเวศน์ทั้งสิ้นสูงห้าศอก และห้องเหล่านั้นวางติดกับพระนิเวศน์ด้วยไม้สนซีดาร์

6:10 And then he built chambers against all the house, five cubits high: and they rested on the house with timber of cedar.

6:11 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงซาโลมอนว่า

6:11 And the word of the LORD came to Solomon, saying,

6:12 “เนื่องด้วยพระนิเวศน์นี้ซึ่งเจ้ากำลังก่อสร้างอยู่ ถ้าเจ้าจะดำเนินตามบรรดากฎเกณฑ์ของเรา และประพฤติตามคำตัดสินทั้งสิ้นของเรา และรักษาบัญญัติทั้งหลายของเราและดำเนินตามบัญญัติเหล่านั้น ดังนั้น เราจะกระทำถ้อยคำของเรากับเจ้าซึ่งเราได้พูดไว้กับดาวิดบิดาของเจ้านั้นให้สำเร็จ

6:12 Concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes, and execute my judgments, and keep all my commandments to walk in them; then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father:

6:13 และเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลประชากรของเราเลย”

6:13 And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel.

6:14 ดังนั้น ซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศน์และทรงทำให้สำเร็จ

6:14 So Solomon built the house, and finished it.

6:15 และพระองค์ทรงสร้างผนังด้านในพระนิเวศน์ด้วยกระดานไม้สนซีดาร์ ทั้งพื้นของพระนิเวศน์และไม้สำหรับเพดาน และพระองค์ทรงบุพื้นและเพดานด้านในด้วยไม้ และทรงบุพื้นของพระนิเวศน์ด้วยไม้สนสามใบ

6:15 And he built the walls of the house within with boards of cedar, both the floor of the house, and the walls of the cieling: and he covered them on the inside with wood, and covered the floor of the house with planks of fir.

6:16 และพระองค์ทรงสร้างอีกส่วนหนึ่งของพระนิเวศน์ยาวยี่สิบศอก ทั้งสร้างพื้นและผนังด้วยกระดานไม้สนซีดาร์ พระองค์ทรงสร้างพื้นและผนังภายในห้องนี้ ให้เป็นห้องหลังสุด คือที่บริสุทธิ์ที่สุด

6:16 And he built twenty cubits on the sides of the house, both the floor and the walls with boards of cedar: he even built them for it within, even for the oracle, even for the most holy place.

6:17 และพระนิเวศน์ คือห้องโถงซึ่งอยู่ส่วนหน้านั้น ยาวสี่สิบศอก

6:17 And the house, that is, the temple before it, was forty cubits long.

6:18 และไม้สนซีดาร์ที่อยู่ด้านในพระนิเวศน์แกะสลักลวดลายเป็นรูปดอกไม้ คือดอกตูมและดอกบาน เป็นไม้สนซีดาร์ทั้งสิ้น ในที่นั้นไม่เห็นก้อนหินเลย

6:18 And the cedar of the house within was carved with knops and open flowers: all was cedar; there was no stone seen.

6:19 และพระองค์ทรงจัดเตรียมห้องหลังสุดไว้ด้านในพระนิเวศน์ เพื่อจะวางหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ไว้ที่นั่น

6:19 And the oracle he prepared in the house within, to set there the ark of the covenant of the LORD.

6:20 และด้านหน้าของห้องหลังสุดนั้นยาวยี่สิบศอก กว้างยี่สิบศอก และสูงยี่สิบศอก และพระองค์ทรงบุภายในด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทรงหุ้มแท่นบูชาด้วยไม้สนซีดาร์

6:20 And the oracle in the forepart was twenty cubits in length, and twenty cubits in breadth, and twenty cubits in the height thereof: and he overlaid it with pure gold; and so covered the altar which was of cedar.

6:21 ดังนั้น ซาโลมอนทรงบุภายในของพระนิเวศน์ด้วยทองคำบริสุทธิ์ และพระองค์ทรงขึงโซ่ทองคำทำเป็นฉากกั้นด้านหน้าห้องหลังสุด และพระองค์ทรงหุ้มฉากกั้นนั้นด้วยทองคำ

6:21 So Solomon overlaid the house within with pure gold: and he made a partition by the chains of gold before the oracle; and he overlaid it with gold.

6:22 และพระองค์ทรงบุภายในของพระนิเวศน์ทั้งหลังด้วยทองคำ จนกระทั่งพระองค์ทรงทำให้พระนิเวศน์นั้นสำเร็จทั้งสิ้น แท่นบูชาทั้งหมดที่อยู่หน้าห้องหลังสุด พระองค์ก็ทรงหุ้มด้วยทองคำเหมือนกัน

6:22 And the whole house he overlaid with gold, until he had finished all the house: also the whole altar that was by the oracle he overlaid with gold.

6:23 และภายในห้องหลังสุดพระองค์ทรงสร้างเครูบสองตนด้วยไม้มะกอก สูงรูปละสิบศอก

6:23 And within the oracle he made two cherubims of olive tree, each ten cubits high.

6:24 และปีกข้างหนึ่งของเครูบยาวห้าศอก และปีกอีกข้างหนึ่งของเครูบยาวห้าศอก จากปลายปีกข้างหนึ่งไปถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาวสิบศอก

6:24 And five cubits was the one wing of the cherub, and five cubits the other wing of the cherub: from the uttermost part of the one wing unto the uttermost part of the other were ten cubits.

6:25 และเครูบอีกตนหนึ่งก็สูงสิบศอก เครูบทั้งสองมีขนาดเท่ากัน และรูปร่างอย่างเดียวกัน

6:25 And the other cherub was ten cubits: both the cherubims were of one measure and one size.

6:26 ความสูงของเครูบตนหนึ่งคือสิบศอก และเครูบอีกตนหนึ่งก็เหมือนกัน

6:26 The height of the one cherub was ten cubits, and so was it of the other cherub.

6:27 และพระองค์ทรงวางเครูบไว้ในส่วนชั้นในที่สุดของพระนิเวศน์ และปีกของเครูบตนหนึ่งกางออกเพื่อให้ปีกจดผนังด้านหนึ่ง และปีกของเครูบอีกตนหนึ่งจดผนังอีกด้านหนึ่ง และปีกของเครูบทั้งสองนั้นได้มาจดกันตรงกลางพระนิเวศน์

6:27 And he set the cherubims within the inner house: and they stretched forth the wings of the cherubims, so that the wing of the one touched the one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall; and their wings touched one another in the midst of the house.

6:28 และพระองค์ทรงหุ้มเครูบทั้งสองด้วยทองคำ

6:28 And he overlaid the cherubims with gold.

6:29 และพระองค์ทรงแกะสลักผนังทั้งสิ้นของพระนิเวศน์นั้นโดยรอบ โดยแกะสลักเป็นรูปเครูบและต้นอินทผลัม และรูปดอกไม้บานทั้งด้านในและด้านนอก

6:29 And he carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubims and palm trees and open flowers, within and without.

6:30 และพื้นของพระนิเวศน์นั้น พระองค์ทรงบุด้วยทองคำทั้งห้องด้านในและห้องด้านนอก

6:30 And the floor of the house he overlaid with gold, within and without.

6:31 และสำหรับทางเข้าห้องหลังสุด พระองค์ทรงสร้างประตูสองบานด้วยไม้มะกอก วงกบประตูด้านบนและด้านข้างเป็นขนาดหนึ่งในห้าส่วนของผนังห้อง

6:31 And for the entering of the oracle he made doors of olive tree: the lintel and side posts were a fifth part of the wall.

6:32 ประตูทั้งสองบานนั้นทำด้วยไม้มะกอก และพระองค์ทรงแกะสลักประตูนั้นเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัม และรูปดอกไม้บาน และทรงหุ้มประตูทั้งสองบานนั้นด้วยทองคำ และทรงแผ่ทองคำหุ้มรูปเครูบและต้นอินทผลัม

6:32 The two doors also were of olive tree; and he carved upon them carvings of cherubims and palm trees and open flowers, and overlaid them with gold, and spread gold upon the cherubims, and upon the palm trees.

6:33 ดังนั้น พระองค์ทรงสร้างวงกบสำหรับประตูพระวิหารด้วยไม้มะกอก เป็นขนาดหนึ่งในสี่ส่วนของผนังห้อง

6:33 So also made he for the door of the temple posts of olive tree, a fourth part of the wall.

6:34 และประตูทั้งสองทำด้วยไม้สนสามใบ ประตูหนึ่งมีสองบานซึ่งพับได้ และอีกประตูหนึ่งมีสองบานซึ่งพับได้

6:34 And the two doors were of fir tree: the two leaves of the one door were folding, and the two leaves of the other door were folding.

6:35 และพระองค์ทรงแกะรูปเครูบ ต้นอินทผลัมและรูปดอกไม้บานบนบานประตูนั้น และทรงหุ้มด้วยทองคำอย่างสม่ำเสมอกันบนงานแกะสลักนั้น

6:35 And he carved thereon cherubims and palm trees and open flowers: and covered them with gold fitted upon the carved work.

6:36 และพระองค์ทรงสร้างลานภายใน ด้วยหินสกัดทับกันเป็นสามชั้น และทับด้วยไม้สนซีดาร์อีกชั้นหนึ่ง

6:36 And he built the inner court with three rows of hewed stone, and a row of cedar beams.

6:37 ในเดือนศิฟของปีที่สี่ก็ได้วางรากฐานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ไว้

6:37 In the fourth year was the foundation of the house of the LORD laid, in the month Zif:

6:38 และในเดือนบูลซึ่งเป็นเดือนที่แปดของปีที่สิบเอ็ด ทุก ๆ ส่วนของพระนิเวศน์ก็เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และสำเร็จตามรายการทั้งสิ้นของพระนิเวศน์นั้น ดังนั้นพระองค์ทรงสร้างพระนิเวศน์นั้นเป็นเวลาเจ็ดปี

6:38 And in the eleventh year, in the month Bul, which is the eighth month, was the house finished throughout all the parts thereof, and according to all the fashion of it. So was he seven years in building it.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope