กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 5 / 1 Kings 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ซาโลมอนเตรียมวัสดุสำหรับสร้างพระวิหาร (2 พศด 2:1-16)
5:1 และฮีรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระได้ส่งพวกผู้รับใช้ของท่านมาเฝ้าซาโลมอน เพราะท่านได้ยินว่าเขาทั้งหลายได้เจิมตั้งพระองค์ไว้เป็นกษัตริย์แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮีรามเคยรักดาวิดอยู่ตลอดมา

Solomon Prepares for the Temple (2 Chr. 2:1-16)
5:1 And Hiram king of Tyre sent his servants unto Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father: for Hiram was ever a lover of David.

5:2 และซาโลมอนได้ส่งพระดำรัสไปยังฮีรามว่า

5:2 And Solomon sent to Hiram, saying,

5:3 “ท่านทราบอยู่แล้วว่าดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ไม่ได้ เพราะเหตุการสงครามทั้งหลายซึ่งอยู่ล้อมรอบพระองค์ทุกด้าน จนกว่าพระเยโฮวาห์จะทรงปราบพวกเขาเสียให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์

5:3 Thou knowest how that David my father could not build an house unto the name of the LORD his God for the wars which were about him on every side, until the LORD put them under the soles of his feet.

5:4 แต่บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าประทานให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักสงบอยู่ทุก ๆ ด้าน ดังนั้นไม่มีปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายต่าง ๆ เลย

5:4 But now the LORD my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent.

5:5 และดูเถิด ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘บุตรชายของเจ้า ผู้ซึ่งเราจะตั้งไว้บนบัลลังก์แทนเจ้า เขาจะสร้างพระนิเวศน์สำหรับนามของเรา’

5:5 And, behold, I purpose to build an house unto the name of the LORD my God, as the LORD spake unto David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build an house unto my name.

5:6 เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอท่านสั่งเขาทั้งหลายให้ตัดไม้สนซีดาร์แห่งเลบานอนเพื่อข้าพเจ้า และพวกผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะร่วมมือกับพวกผู้รับใช้ของท่าน และข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างสำหรับพวกผู้รับใช้ของท่านให้แก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้ เพราะท่านคงทราบแล้วว่า ในท่ามกลางเราทั้งหลายไม่มีผู้ใดมีฝีมือในการตัดไม้เหมือนชาวไซดอน”

5:6 Now therefore command thou that they hew me cedar trees out of Lebanon; and my servants shall be with thy servants: and unto thee will I give hire for thy servants according to all that thou shalt appoint: for thou knowest that there is not among us any that can skill to hew timber like unto the Sidonians.

5:7 และต่อมา เมื่อฮีรามได้ยินถ้อยคำของซาโลมอน ท่านก็ปีติยินดียิ่งนัก และกล่าวว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ในวันนี้ ผู้ประทานบุตรชายที่ฉลาดองค์หนึ่งแก่ดาวิด ให้อยู่เหนือชนชาติใหญ่นี้”

5:7 And it came to pass, when Hiram heard the words of Solomon, that he rejoiced greatly, and said, Blessed be the LORD this day, which hath given unto David a wise son over this great people.

5:8 และฮีรามได้ส่งคนให้มายังซาโลมอนทูลว่า “ข้าพเจ้าได้พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งท่านส่งไปยังข้าพเจ้าแล้ว และข้าพเจ้าพร้อมที่จะกระทำสิ่งสารพัดตามที่ท่านปรารถนาในเรื่องไม้สนซีดาร์ และในเรื่องไม้สนสามใบ

5:8 And Hiram sent to Solomon, saying, I have considered the things which thou sentest to me for: and I will do all thy desire concerning timber of cedar, and concerning timber of fir.

5:9 พวกผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะนำไม้เหล่านั้นลงมาจากเลบานอนถึงทะเล และข้าพเจ้าจะส่งไม้เหล่านั้นทางทะเลโดยใช้แพไปถึงสถานที่ที่ท่านจะกำหนดให้ข้าพเจ้า และจะให้ปล่อยไม้ออกที่นั่น และท่านจะมารับเอาไม้เหล่านั้น แล้วท่านจะทำให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จ คือส่งเสบียงอาหารให้แก่ราชสำนักของข้าพเจ้า”

5:9 My servants shall bring them down from Lebanon unto the sea: and I will convey them by sea in floats unto the place that thou shalt appoint me, and will cause them to be discharged there, and thou shalt receive them: and thou shalt accomplish my desire, in giving food for my household.

5:10 ดังนั้น ฮีรามได้จัดส่งไม้สนซีดาร์และไม้สนสามใบให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์ทุกประการ

5:10 So Hiram gave Solomon cedar trees and fir trees according to all his desire.

5:11 และซาโลมอนประทานข้าวสาลีให้เป็นอาหารแก่ราชสำนักของฮีรามสองหมื่นโคระและน้ำมันบริสุทธิ์ยี่สิบโคระ ซาโลมอนประทานอย่างนี้ให้แก่ฮีรามทุก ๆ ปี

5:11 And Solomon gave Hiram twenty thousand measures of wheat for food to his household, and twenty measures of pure oil: thus gave Solomon to Hiram year by year.

5:12 และพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ซาโลมอน และมีสันติภาพระหว่างฮีรามกับซาโลมอน และทั้งสองก็ทรงกระทำสนธิสัญญากัน

5:12 And the LORD gave Solomon wisdom, as he promised him: and there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league together.

คนงานสำหรับสร้างพระวิหาร
5:13 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานจากคนอิสราเอลทั้งปวง และคนที่ถูกเกณฑ์แรงงานนั้นนับได้สามหมื่นคน

Laborers Provided to Build Temple
5:13 And king Solomon raised a levy out of all Israel; and the levy was thirty thousand men.

5:14 และพระองค์ทรงส่งเขาทั้งหลายไปยังเลบานอน ผลัดละหนึ่งหมื่นคนต่อเดือน พวกเขาอยู่ที่เลบานอนหนึ่งเดือน และอยู่ที่บ้านสองเดือน และอาโดนีรัมเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ที่ถูกเกณฑ์แรงงานนั้น

5:14 And he sent them to Lebanon, ten thousand a month by courses: a month they were in Lebanon, and two months at home: and Adoniram was over the levy.

5:15 และซาโลมอนมีคนงานยกของหนักเจ็ดหมื่นคน และคนสกัดหินในถิ่นเทือกเขาแปดหมื่นคน

5:15 And Solomon had threescore and ten thousand that bare burdens, and fourscore thousand hewers in the mountains;

5:16 นอกจากพวกข้าหลวงใหญ่ของซาโลมอนซึ่งเป็นผู้ดูแลงานนี้ ก็มีอีกสามพันสามร้อยคนซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลกรรมกรผู้ใช้แรงงาน

5:16 Beside the chief of Solomon's officers which were over the work, three thousand and three hundred, which ruled over the people that wrought in the work.

5:17 กษัตริย์ทรงบัญชาและเขาทั้งหลายก็นำก้อนหินใหญ่มา ทั้งก้อนหินมีค่า และก้อนหินที่สกัดแล้ว เพื่อวางรากฐานของพระนิเวศน์

5:17 And the king commanded, and they brought great stones, costly stones, and hewed stones, to lay the foundation of the house.

5:18 และพนักงานก่อสร้างทั้งหลายของซาโลมอน และพวกพนักงานก่อสร้างของฮีราม และช่างสลักหินได้สกัดหินเหล่านั้น ดังนั้นเขาทั้งหลายได้เตรียมไม้และก้อนหินไว้เพื่อสร้างพระนิเวศน์

5:18 And Solomon's builders and Hiram's builders did hew them, and the stonesquarers: so they prepared timber and stones to build the house.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope