กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 36 / Exodus 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ประชากรถวายมากมาย งานสร้างพลับพลาก้าวหน้า
36:1 ดังนั้น เบซาเลลและโอโฮลีอับ กับบรรดาคนทั้งหลายที่เฉลียวฉลาดก็ทำการงาน ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญาและความเข้าใจให้ ที่จะทำการงานทุกอย่างในการสร้างสถานบริสุทธิ์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้แล้วทุกประการ

Offerings Abundant; Work Proceeds
36:1 Then wrought Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whom the LORD put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the LORD had commanded.

36:2 และโมเสสเรียกเบซาเลลและโอโฮลีอับ กับบรรดาคนทั้งหลายที่เฉลียวฉลาดซึ่งพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญาให้แก่จิตใจของเขา คือทุกคนที่มีใจปรารถนามาทำการงาน

36:2 And Moses called Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whose heart the LORD had put wisdom, even every one whose heart stirred him up to come unto the work to do it:

36:3 และคนเหล่านี้ได้รับของถวายทั้งหมดนั้นจากโมเสส ซึ่งชนชาติอิสราเอลได้นำมาถวายเพื่อสร้างสถานบริสุทธิ์ และพวกเขานำของที่เต็มใจถวายมาให้แก่ท่านอีกทุก ๆ เวลาเช้า

36:3 And they received of Moses all the offering, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning.

36:4 และคนทั้งหลายที่เฉลียวฉลาด ซึ่งทำบรรดาการงานต่าง ๆ ที่สถานบริสุทธิ์นั้น ทุกคนก็ละจากการงานต่าง ๆ ของตนมาพร้อมกัน

36:4 And all the wise men, that wrought all the work of the sanctuary, came every man from his work which they made;

36:5 และเขาทั้งหลายพูดกับโมเสสว่า “ประชากรนำสิ่งของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในการงานนั้น ๆ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำ”

36:5 And they spake unto Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work, which the LORD commanded to make.

36:6 และโมเสสจึงได้มีคำสั่งไว้ และพวกเขาได้ประกาศคำสั่งนั้นไปทั่วค่ายว่า “อย่าให้ชายหรือหญิงนำสิ่งของสำหรับสร้างสถานบริสุทธิ์มาถวายอีกเลย” ดังนั้นประชากรได้ยับยั้งจากการนำสิ่งของมาถวาย

36:6 And Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, Let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing.

36:7 เพราะสิ่งของที่เขามีอยู่แล้วก็พอสำหรับบรรดางานสร้างทั้งปวงนั้น และยังมีเหลืออีก

36:7 For the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much.

36:8 และบรรดาคนทั้งหลายในท่ามกลางพวกเขาที่มีใจเฉลียวฉลาดได้สร้างพลับพลาด้วยม่านสิบผืน ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และผ้าทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม พร้อมกับทำภาพเครูบบนม่านเหล่านั้นโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ

36:8 And every wise hearted man among them that wrought the work of the tabernacle made ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work made he them.

36:9 ม่านผืนหนึ่งยาวยี่สิบแปดศอก และม่านผืนหนึ่งกว้างสี่ศอก ม่านทุกผืนมีขนาดเท่ากัน

36:9 The length of one curtain was twenty and eight cubits, and the breadth of one curtain four cubits: the curtains were all of one size.

36:10 และม่านห้าผืนเขาทำให้เกี่ยวติดกัน และม่านอีกห้าผืนนั้นเขาก็ทำให้เกี่ยวติดกัน

36:10 And he coupled the five curtains one unto another: and the other five curtains he coupled one unto another.

36:11 และเขาทำหูม่านด้วยด้ายสีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านผืนหนึ่งด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ง และตามขอบม่านอีกผืนหนึ่งด้านนอกสุดชุดที่สองเขาก็ทำไว้เช่นกัน

36:11 And he made loops of blue on the edge of one curtain from the selvedge in the coupling: likewise he made in the uttermost side of another curtain, in the coupling of the second.

36:12 ม่านผืนหนึ่งเขาทำหูห้าสิบหู และตามขอบม่านด้านนอกชุดที่สองเขาก็ทำหูห้าสิบหูให้ตรงกัน

36:12 Fifty loops made he in one curtain, and fifty loops made he in the edge of the curtain which was in the coupling of the second: the loops held one curtain to another.

36:13 และเขาทำตะขอด้วยทองคำห้าสิบอัน และใช้เกี่ยวม่านด้วยตะขอเหล่านั้น เพื่อให้เป็นพลับพลาเดียวกัน

36:13 And he made fifty taches of gold, and coupled the curtains one unto another with the taches: so it became one tabernacle.

36:14 และเขาทำม่านด้วยขนแพะ สำหรับเป็นเต็นท์คลุมพลับพลา เขาได้ทำม่านสิบเอ็ดผืน

36:14 And he made curtains of goats' hair for the tent over the tabernacle: eleven curtains he made them.

36:15 ม่านผืนหนึ่งยาวสามสิบศอก และม่านผืนหนึ่งกว้างสี่ศอก ม่านสิบเอ็ดผืนนั้นมีขนาดเท่ากัน

36:15 The length of one curtain was thirty cubits, and four cubits was the breadth of one curtain: the eleven curtains were of one size.

36:16 และเขาเกี่ยวม่านห้าผืนให้ติดกันต่างหาก และม่านหกผืนก็เกี่ยวติดกันต่างหาก

36:16 And he coupled five curtains by themselves, and six curtains by themselves.

36:17 และเขาทำหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ง และเขาทำหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง

36:17 And he made fifty loops upon the uttermost edge of the curtain in the coupling, and fifty loops made he upon the edge of the curtain which coupleth the second.

36:18 และเขาทำตะขอด้วยทองเหลืองห้าสิบอัน เกี่ยวให้ติดเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน

36:18 And he made fifty taches of brass to couple the tent together, that it might be one.

36:19 และเขาทำที่คลุมไว้ข้างบนเต็นท์ ด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชั้นหนึ่ง และทำที่คลุมด้วยหนังของแบดเจอร์อีกชั้นหนึ่ง

36:19 And he made a covering for the tent of rams' skins dyed red, and a covering of badgers' skins above that.

36:20 และเขาทำไม้กระดานหลายแผ่นสำหรับพลับพลานั้น ด้วยไม้กระถินให้ตั้งตรงขึ้น

36:20 And he made boards for the tabernacle of shittim wood, standing up.

36:21 ไม้กระดานนั้นยาวแผ่นละสิบศอก และไม้กระดานนั้นกว้างแผ่นละหนึ่งศอกครึ่ง

36:21 The length of a board was ten cubits, and the breadth of a board one cubit and a half.

36:22 มีเดือยที่ไม้กระดานแผ่นละสองเดือย เดือยของไม้กระดานแผ่นหนึ่งห่างจากเดือยของไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งเท่ากัน ดังนั้นเขาได้ทำไม้กระดานสำหรับพลับพลาทั้งหมดอย่างนี้

36:22 One board had two tenons, equally distant one from another: thus did he make for all the boards of the tabernacle.

36:23 และเขาทำไม้กระดานหลายแผ่นสำหรับพลับพลา ด้านทิศใต้เขาทำไม้กระดานยี่สิบแผ่น

36:23 And he made boards for the tabernacle; twenty boards for the south side southward:

36:24 และเขาทำฐานรองรับด้วยเงินสี่สิบฐานใต้ไม้กระดานยี่สิบแผ่น ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งมีฐานรองรับสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอัน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งมีฐานรองรับสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอัน

36:24 And forty sockets of silver he made under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.

36:25 และสำหรับอีกด้านหนึ่งของพลับพลา คือด้านมุมทิศเหนือนั้น เขาทำไม้กระดานยี่สิบแผ่น

36:25 And for the other side of the tabernacle, which is toward the north corner, he made twenty boards,

36:26 และทำฐานรองรับด้วยเงินสี่สิบฐาน ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งมีฐานรองรับสองฐาน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งมีฐานรองรับสองฐาน

36:26 And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.

36:27 และสำหรับด้านทิศตะวันตกของพลับพลา เขาทำไม้กระดานหกแผ่น

36:27 And for the sides of the tabernacle westward he made six boards.

36:28 และเขาทำไม้กระดานสองแผ่นสำหรับมุมพลับพลาทั้งสองด้าน

36:28 And two boards made he for the corners of the tabernacle in the two sides.

36:29 และไม้กระดานนั้นด้านล่างติดกัน และไม้กระดานนั้นตอนบนสุดติดเข้าในห่วงเดียวกัน ไม้กระดานเหล่านั้นเขากระทำดังนี้สำหรับมุมทั้งสองนั้น

36:29 And they were coupled beneath, and coupled together at the head thereof, to one ring: thus he did to both of them in both the corners.

36:30 และรวมเป็นไม้กระดานแปดแผ่นด้วยกัน และฐานรองรับทำด้วยเงินสิบหกฐาน ใต้ไม้กระดานแต่ละแผ่นมีฐานรองรับสองฐาน

36:30 And there were eight boards; and their sockets were sixteen sockets of silver, under every board two sockets.

36:31 และเขาทำไม้ดาลด้วยไม้กระถิน คือทำห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาด้านหนึ่ง

36:31 And he made bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,

36:32 และทำไม้ดาลห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาอีกด้านหนึ่ง และทำไม้ดาลห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาด้านทิศตะวันตก

36:32 And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the tabernacle for the sides westward.

36:33 และเขาทำไม้ดาลตัวกลางให้อยู่ตรงกลางของไม้กระดานเหล่านั้น ให้ยื่นไปถึงไม้กระดานทั้งสองด้าน

36:33 And he made the middle bar to shoot through the boards from the one end to the other.

36:34 และเขาหุ้มไม้กระดานเหล่านั้นด้วยทองคำ และทำห่วงไม้กระดานด้วยทองคำสำหรับร้อยไม้ดาล และไม้ดาลนั้นได้หุ้มด้วยทองคำ

36:34 And he overlaid the boards with gold, and made their rings of gold to be places for the bars, and overlaid the bars with gold.

36:35 และเขาทำม่านผืนหนึ่ง ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด เขาทำภาพเครูบบนม่านนั้นโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ

36:35 And he made a vail of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen: with cherubims made he it of cunning work.

36:36 และเขาทำเสาสี่ต้นด้วยไม้กระถิน และหุ้มเสานั้นด้วยทองคำ ตะขอของเสานั้นก็ทำด้วยทองคำ และเขาหล่อฐานรองรับด้วยเงินสี่ฐานสำหรับเสานั้น

36:36 And he made thereunto four pillars of shittim wood, and overlaid them with gold: their hooks were of gold; and he cast for them four sockets of silver.

36:37 และเขาทำม่านสำหรับประตูพลับพลานั้นด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด ทำด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย

36:37 And he made an hanging for the tabernacle door of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, of needlework;

36:38 และทำเสาห้าต้นสำหรับม่านนั้นพร้อมด้วยตะขอ และเขาหุ้มบัวคว่ำและราวยึดเสานั้นด้วยทองคำ แต่ฐานห้าฐานสำหรับรองรับเสานั้นทำด้วยทองเหลือง

36:38 And the five pillars of it with their hooks: and he overlaid their chapiters and their fillets with gold: but their five sockets were of brass.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope