กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 29 / Exodus 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

การถวายพวกปุโรหิตไว้แด่พระเจ้า
29:1 “และนี่คือสิ่งซึ่งเจ้าจะกระทำต่อพวกเขาเพื่อถวายตัวเขาทั้งหลายไว้ เพื่อจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต คือจงเอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะตัวผู้สองตัว ซึ่งปราศจากตำหนิ

Consecration of Priests
29:1 And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them, to minister unto me in the priest's office: Take one young bullock, and two rams without blemish,

29:2 และขนมปังไร้เชื้อ ขนมไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน ขนมเหล่านี้เจ้าจงทำด้วยแป้งสาลี

29:2 And unleavened bread, and cakes unleavened tempered with oil, and wafers unleavened anointed with oil: of wheaten flour shalt thou make them.

29:3 และเจ้าจงใส่ขนมเหล่านั้นไว้ในตะกร้าเดียวกัน และจงนำขนมเหล่านั้นมาในตะกร้าพร้อมกับวัวหนุ่มหนึ่งตัว และแกะตัวผู้สองตัว

29:3 And thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket, with the bullock and the two rams.

29:4 และเจ้าจงนำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำ

29:4 And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation, and shalt wash them with water.

29:5 และเจ้าจงเอาเครื่องยศต่าง ๆ สวมใส่ให้อาโรน คือเสื้อคลุมกับเสื้อคลุมยาวสำหรับเอโฟด กับเอโฟดและทับทรวง และเอาผ้าคาดเอวที่ทอด้วยฝีมือประณีต สำหรับใช้กับเอโฟดนั้นคาดเอวไว้

29:5 And thou shalt take the garments, and put upon Aaron the coat, and the robe of the ephod, and the ephod, and the breastplate, and gird him with the curious girdle of the ephod:

29:6 และเจ้าจงสวมมาลาที่ศีรษะของเขา และจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทับมาลานั้น

29:6 And thou shalt put the mitre upon his head, and put the holy crown upon the mitre.

29:7 แล้วเจ้าจงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตั้งเขาไว้

29:7 Then shalt thou take the anointing oil, and pour it upon his head, and anoint him.

29:8 และเจ้าจงนำบุตรชายทั้งหลายของเขามา และสวมเสื้อคลุมให้พวกเขา

29:8 And thou shalt bring his sons, and put coats upon them.

29:9 และเจ้าจงเอาผ้าคาดเอวพวกเขาไว้ ทั้งตัวอาโรนเองและบุตรชายของเขา และสวมมาลาให้พวกเขา และพวกเขาก็จะรับตำแหน่งเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ และเจ้าจงถวายตัวอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาไว้

29:9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest's office shall be theirs for a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.

เครื่องบูชาสำหรับพวกปุโรหิต
29:10 และเจ้าจงนำวัวหนุ่มหนึ่งตัวมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาจงเอามือของตนวางลงบนหัววัวหนุ่มนั้น

Sacrifices for the Priests
29:10 And thou shalt cause a bullock to be brought before the tabernacle of the congregation: and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the bullock.

29:11 และเจ้าจงฆ่าวัวหนุ่มนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

29:11 And thou shalt kill the bullock before the LORD, by the door of the tabernacle of the congregation.

29:12 และเจ้าจงเอานิ้วของเจ้าจุ่มเลือดวัวหนุ่มนั้น และทาไว้ที่เชิงงอนของแท่นบูชา และเลือดที่เหลือทั้งหมดจงเทไว้ข้างฐานของแท่นบูชา

29:12 And thou shalt take of the blood of the bullock, and put it upon the horns of the altar with thy finger, and pour all the blood beside the bottom of the altar.

29:13 และเจ้าจงเอาไขมันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องใน และพังผืดที่ติดอยู่กับตับ และไตทั้งสองข้างกับไขมันที่ติดอยู่กับไตนั้น เอาสิ่งเหล่านี้มาเผาบนแท่นบูชา

29:13 And thou shalt take all the fat that covereth the inwards, and the caul that is above the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and burn them upon the altar.

29:14 แต่เนื้อของวัวหนุ่มนั้น ทั้งหนังและมูลของมัน เจ้าจงเผาไฟเสียข้างนอกค่าย เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

29:14 But the flesh of the bullock, and his skin, and his dung, shalt thou burn with fire without the camp: it is a sin offering.

29:15 เจ้าจงนำแกะตัวผู้มาด้วยหนึ่งตัว และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาจงเอามือของตนวางลงบนหัวแกะตัวผู้นั้น

29:15 Thou shalt also take one ram; and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram.

29:16 และเจ้าจงฆ่าแกะตัวนั้นเสีย และเจ้าจงเอาเลือดของแกะตัวผู้พรมเลือดนั้นข้างบนและรอบ ๆ แท่นบูชา

29:16 And thou shalt slay the ram, and thou shalt take his blood, and sprinkle it round about upon the altar.

29:17 และเจ้าจงชำแหละแกะตัวผู้นั้นออกเป็นชิ้น ๆ และจงล้างเครื่องในกับขาของแกะตัวนั้น และจงวางแต่ละชิ้นไว้กับหัวของแกะนั้น

29:17 And thou shalt cut the ram in pieces, and wash the inwards of him, and his legs, and put them unto his pieces, and unto his head.

29:18 และเจ้าจงเผาแกะตัวนั้นทั้งหมดบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

29:18 And thou shalt burn the whole ram upon the altar: it is a burnt offering unto the LORD: it is a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD.

29:19 และเจ้าจงนำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมา และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาจงเอามือของตนวางลงบนหัวแกะตัวผู้นั้น

29:19 And thou shalt take the other ram; and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram.

29:20 แล้วเจ้าจงฆ่าแกะตัวผู้นั้น และเอาเลือดส่วนหนึ่งของแกะตัวผู้นั้นเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของอาโรน และที่ปลายใบหูข้างขวาของบุตรชายทั้งหลายของเขา และที่หัวแม่มือข้างขวา และที่หัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขา และเอาเลือดนั้นประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

29:20 Then shalt thou kill the ram, and take of his blood, and put it upon the tip of the right ear of Aaron, and upon the tip of the right ear of his sons, and upon the thumb of their right hand, and upon the great toe of their right foot, and sprinkle the blood upon the altar round about.

29:21 และเจ้าจงเอาเลือดส่วนหนึ่งที่อยู่บนแท่นบูชากับน้ำมันเจิมนั้น และจงพรมอาโรนและเครื่องยศต่าง ๆ ของเขา รวมทั้งบุตรชายทั้งหลายของเขา และเครื่องยศต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของเขาพร้อมกับเขา เขาและเครื่องยศต่าง ๆ ของเขา รวมทั้งบุตรชายทั้งหลายของเขาและเครื่องยศต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของเขาพร้อมกับเขา จะได้รับการถวายไว้

29:21 And thou shalt take of the blood that is upon the altar, and of the anointing oil, and sprinkle it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon the garments of his sons with him: and he shall be hallowed, and his garments, and his sons, and his sons' garments with him.

29:22 เจ้าจงเอาไขมันและเนื้อสะโพกของแกะตัวผู้ กับไขมันที่หุ้มเครื่องใน และพังผืดที่ติดอยู่กับตับ กับไตทั้งสองข้างและไขมันที่ติดอยู่กับไต กับโคนขาข้างขวาด้วย เพราะเป็นแกะที่ใช้เพื่อการถวาย

29:22 Also thou shalt take of the ram the fat and the rump, and the fat that covereth the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and the right shoulder; for it is a ram of consecration:

29:23 และขนมปังหนึ่งก้อนและขนมคลุกเคล้าด้วยน้ำมันหนึ่งแผ่น และขนมแผ่นบางหนึ่งแผ่นออกมาจากตะกร้าขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

29:23 And one loaf of bread, and one cake of oiled bread, and one wafer out of the basket of the unleavened bread that is before the LORD:

29:24 และเจ้าจงวางสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของอาโรน และในมือบุตรชายทั้งหลายของเขา และจงโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

29:24 And thou shalt put all in the hands of Aaron, and in the hands of his sons; and shalt wave them for a wave offering before the LORD.

29:25 และเจ้าจงรับสิ่งเหล่านี้จากมือของพวกเขา และนำสิ่งเหล่านี้ไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

29:25 And thou shalt receive them of their hands, and burn them upon the altar for a burnt offering, for a sweet savour before the LORD: it is an offering made by fire unto the LORD.

อาหารที่แยกตั้งไว้เฉพาะพวกปุโรหิต
29:26 และเจ้าจงเอาเนื้อหน้าอกของแกะตัวผู้ซึ่งใช้สำหรับการถวายตัวอาโรน และจงโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนั่นจะเป็นส่วนของเจ้า

Food Set Apart for the Priests
29:26 And thou shalt take the breast of the ram of Aaron's consecration, and wave it for a wave offering before the LORD: and it shall be thy part.

29:27 และเจ้าจงชำระเนื้อหน้าอกซึ่งเป็นเครื่องบูชาโบกพัดนั้นให้บริสุทธิ์ และเนื้อโคนขาซึ่งเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง ซึ่งโบกพัดไปมาและซึ่งยกขึ้นลง จากแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวาย นั่นเป็นส่วนของอาโรนและของบุตรชายทั้งหลายของเขา

29:27 And thou shalt sanctify the breast of the wave offering, and the shoulder of the heave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:

29:28 และนี่เป็นส่วนซึ่งอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะได้รับจากชนชาติอิสราเอลเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ เพราะเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง และชนชาติอิสราเอลจะถวายเครื่องบูชายกขึ้นลงจากบรรดาเครื่องสันติบูชาของพวกเขา เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงซึ่งพวกเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์

29:28 And it shall be Aaron's and his sons' by a statute for ever from the children of Israel: for it is an heave offering: and it shall be an heave offering from the children of Israel of the sacrifice of their peace offerings, even their heave offering unto the LORD.

29:29 และเครื่องยศบริสุทธิ์ต่าง ๆ ของอาโรนจะเป็นของบุตรชายทั้งหลายของเขาที่มาภายหลังเขา ให้สวมเมื่อรับการเจิม และได้รับการถวายตัวไว้ในตำแหน่ง

29:29 And the holy garments of Aaron shall be his sons' after him, to be anointed therein, and to be consecrated in them.

29:30 และจงให้บุตรชายผู้ซึ่งจะเป็นปุโรหิตแทนเขานั้นสวมเครื่องยศเหล่านั้นให้ครบเจ็ดวัน ขณะที่เขามายังพลับพลาแห่งชุมนุมชนเพื่อปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์

29:30 And that son that is priest in his stead shall put them on seven days, when he cometh into the tabernacle of the congregation to minister in the holy place.

29:31 และเจ้าจงเอาแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวาย และต้มเนื้อของมันในสถานที่บริสุทธิ์

29:31 And thou shalt take the ram of the consecration, and seethe his flesh in the holy place.

29:32 และจงให้อาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขากินเนื้อของแกะตัวผู้นั้น และขนมปังซึ่งอยู่ในตะกร้า ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

29:32 And Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram, and the bread that is in the basket, by the door of the tabernacle of the congregation.

29:33 และจงให้เขาทั้งหลายกินของซึ่งนำมาบูชาลบมลทิน เพื่อจะถวายตัวและชำระเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์ แต่คนภายนอกอย่าให้กินของเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์

29:33 And they shall eat those things wherewith the atonement was made, to consecrate and to sanctify them: but a stranger shall not eat thereof, because they are holy.

29:34 และถ้าเนื้อที่ใช้ในการถวายตัว หรือขนมปังนั้นยังเหลืออยู่จนถึงรุ่งเช้า แล้วเจ้าจงเผาส่วนที่เหลือนั้นด้วยไฟ อย่าให้กินของเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์

29:34 And if ought of the flesh of the consecrations, or of the bread, remain unto the morning, then thou shalt burn the remainder with fire: it shall not be eaten, because it is holy.

เจ็ดวันแห่งการถวายปุโรหิตแด่พระเจ้า
29:35 และเจ้าจงกระทำดังนั้นแก่อาโรน และบุตรชายทั้งหลายของเขา ตามสิ่งทั้งปวงที่เราได้บัญชาเจ้าไว้แล้ว เจ้าจงทำการถวายตัวเขาทั้งหลายให้ครบเจ็ดวัน

Seven Days of Consecration
29:35 And thus shalt thou do unto Aaron, and to his sons, according to all things which I have commanded thee: seven days shalt thou consecrate them.

29:36 และเจ้าจงนำวัวหนุ่มหนึ่งตัวมาถวายทุก ๆ วัน เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อทำการลบมลทิน และเจ้าจงชำระแท่นบูชา เมื่อเจ้าทำการลบมลทินสำหรับแท่นบูชานั้นแล้ว เจ้าจงเจิมแท่นบูชานั้นเพื่อจะชำระแท่นบูชานั้นให้บริสุทธิ์

29:36 And thou shalt offer every day a bullock for a sin offering for atonement: and thou shalt cleanse the altar, when thou hast made an atonement for it, and thou shalt anoint it, to sanctify it.

29:37 เจ้าจงทำการลบมลทินแท่นบูชานั้นให้ครบเจ็ดวัน และชำระแท่นบูชานั้นให้บริสุทธิ์ และแท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องแท่นบูชานั้นก็จะบริสุทธิ์

29:37 Seven days thou shalt make an atonement for the altar, and sanctify it; and it shall be an altar most holy: whatsoever toucheth the altar shall be holy.

เครื่องบูชาประจำวัน
29:38 ต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งเจ้าต้องถวายบนแท่นบูชานั้นทุกวันเสมอไป คือลูกแกะสองตัว อายุไม่เกินหนึ่งปี

Daily Sacrifice
29:38 Now this is that which thou shalt offer upon the altar; two lambs of the first year day by day continually.

29:39 เจ้าจงนำลูกแกะตัวหนึ่งมาบูชาในเวลาเช้า และเจ้าจงนำลูกแกะอีกตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเย็น

29:39 The one lamb thou shalt offer in the morning; and the other lamb thou shalt offer at even:

29:40 และพร้อมกับลูกแกะหนึ่งตัวนั้น จงถวายแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกเคล้าด้วยน้ำมันที่คั้นไว้นั้นหนึ่งในสี่ฮิน และน้ำองุ่นหนึ่งในสี่ฮิน เป็นเครื่องดื่มบูชา

29:40 And with the one lamb a tenth deal of flour mingled with the fourth part of an hin of beaten oil; and the fourth part of an hin of wine for a drink offering.

29:41 และเจ้าจงถวายลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นในเวลาเย็น และจงถวายเครื่องธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาเหมือนอย่างในเวลาเช้า จงให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

29:41 And the other lamb thou shalt offer at even, and shalt do thereto according to the meat offering of the morning, and according to the drink offering thereof, for a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD.

29:42 นี่จะเป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ที่เราจะพบกับเจ้าทั้งหลายเพื่อสนทนากับเจ้าที่นั่น

29:42 This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD: where I will meet you, to speak there unto thee.

29:43 และที่นั่นเราจะพบกับชนชาติอิสราเอล และพลับพลานั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยสง่าราศีของเรา

29:43 And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory.

29:44 และเราจะชำระพลับพลาแห่งชุมนุมชนและแท่นบูชาให้เป็นที่บริสุทธิ์ และเราจะชำระทั้งอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาให้บริสุทธิ์ด้วย เพื่อจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต

29:44 And I will sanctify the tabernacle of the congregation, and the altar: I will sanctify also both Aaron and his sons, to minister to me in the priest's office.

29:45 และเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย

29:45 And I will dwell among the children of Israel, and will be their God.

29:46 และเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย ผู้ได้นำเขาทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย”

29:46 And they shall know that I am the LORD their God, that brought them forth out of the land of Egypt, that I may dwell among them: I am the LORD their God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope