กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 19 / Exodus 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

คนอิสราเอลมาถึงถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย
19:1 ในเดือนที่สามนับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ในวันนั้นเองพวกเขามาถึงถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย

Israel at Sinai
19:1 In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai.

19:2 เพราะพวกเขาออกจากตำบลเรฟีดิม และมาถึงทะเลทรายแห่งซีนาย และได้ตั้งเต็นท์อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และที่นั่นคนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่หน้าภูเขานั้น

19:2 For they were departed from Rephidim, and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness; and there Israel camped before the mount.

19:3 และโมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรัสเรียกท่านจากภูเขานั้นว่า “เจ้าจงพูดกับวงศ์วานของยาโคบและบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า

19:3 And Moses went up unto God, and the LORD called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel;

19:4 ‘พวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเราได้กระทำแก่คนอียิปต์แล้ว และที่เราเทิดชูเจ้าไว้บนปีกนกอินทรีอย่างไร และได้นำพวกเจ้ามาถึงเราอย่างนั้น

19:4 Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagles' wings, and brought you unto myself.

19:5 เหตุฉะนั้นบัดนี้ ถ้าพวกเจ้าจะเชื่อฟังเสียงของเราอย่างแท้จริง และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของเรา ยิ่งกว่าชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเป็นของเรา

19:5 Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth is mine:

19:6 และเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา’ นี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องพูดให้ชนชาติอิสราเอลฟัง”

19:6 And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.

19:7 และโมเสสได้มาเรียกประชุมพวกผู้อาวุโสของประชากร แล้วเล่าข้อความเหล่านี้ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านต่อหน้าพวกเขาให้พวกเขาฟังทุกประการ

19:7 And Moses came and called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the LORD commanded him.

19:8 และบรรดาประชากรก็ตอบพร้อมกัน และพูดว่า “สิ่งทั้งปวงที่พระเยโฮวาห์ตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำตาม” และโมเสสได้นำถ้อยคำของประชากรไปกราบทูลต่อพระเยโฮวาห์

19:8 And all the people answered together, and said, All that the LORD hath spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the LORD.

ประชากรชำระตัวเพื่อจะฟังคำตรัสของพระเจ้า
19:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ดูเถิด เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบ เพื่อประชากรจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้า และจะได้เชื่อเจ้าตลอดไป” และโมเสสได้กราบทูลพระเยโฮวาห์ตามถ้อยคำของประชากรนั้น

Portentous Plans for Hearing God Speak
19:9 And the LORD said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee for ever. And Moses told the words of the people unto the LORD.

19:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปหาประชากร และให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ในวันนี้และพรุ่งนี้ และให้พวกเขาซักเสื้อผ้าของตนเสียให้สะอาด

19:10 And the LORD said unto Moses, Go unto the people, and sanctify them to day and to morrow, and let them wash their clothes,

19:11 และในวันที่สามจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม เพราะในวันที่สามนั้นพระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายต่อสายตาของประชากรทั้งปวง

19:11 And be ready against the third day: for the third day the LORD will come down in the sight of all the people upon mount Sinai.

19:12 และเจ้าจงกำหนดเขตให้ประชากรอยู่รอบภูเขา โดยกล่าวว่า ‘จงเอาใจใส่ตัวของเจ้าทั้งหลายให้ดีว่า พวกเจ้าอย่าขึ้นไปบนภูเขาหรือถูกต้องเชิงภูเขานั้น ผู้ใดก็ตามถูกต้องภูเขานั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

19:12 And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourselves, that ye go not up into the mount, or touch the border of it: whosoever toucheth the mount shall be surely put to death:

19:13 อย่าให้มือใด ๆ ถูกต้องผู้นั้นเลย แต่ผู้นั้นต้องถูกหินขว้างให้ตายหรือถูกยิงเสียเป็นแน่ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็ดี อย่าไว้ชีวิตเลย’ เมื่อได้ยินเสียงแตรเป่ายาว จงให้เขาทั้งหลายมายังภูเขานั้น”

19:13 There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned, or shot through; whether it be beast or man, it shall not live: when the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount.

19:14 และโมเสสลงจากภูเขามายังประชากร และประชากรชำระตัวให้บริสุทธิ์และซักเสื้อผ้าของตนให้สะอาด

19:14 And Moses went down from the mount unto the people, and sanctified the people; and they washed their clothes.

19:15 และท่านพูดกับประชากรว่า “ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สาม อย่าเข้าใกล้ภรรยาของท่านเลย”

19:15 And he said unto the people, Be ready against the third day: come not at your wives.

19:16 และต่อมาในรุ่งเช้าวันที่สาม ก็บังเกิดฟ้าร้องและฟ้าแลบ และมีเมฆอันหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นไว้กับมีเสียงแตรดังสนั่น จนประชากรทั้งปวงที่อยู่ในค่ายก็กลัวจนตัวสั่น

19:16 And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud; so that all the people that was in the camp trembled.

19:17 และโมเสสก็นำประชากรออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า และพวกเขามายืนอยู่ที่เชิงภูเขา

19:17 And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God; and they stood at the nether part of the mount.

19:18 และภูเขาซีนายมีควันกลุ้มรุมล้อมอยู่ทั่วไป เพราะพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขานั้นในกองเพลิง และควันไฟนั้นพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาไฟใหญ่ และภูเขาก็สะท้านหวั่นไหวไปหมด

19:18 And mount Sinai was altogether on a smoke, because the LORD descended upon it in fire: and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly.

19:19 และเมื่อเสียงแตรเป่ายาวและดังยิ่งขึ้น โมเสสก็กราบทูล และพระเจ้าก็ตรัสตอบท่านด้วยพระสุรเสียง

19:19 And when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice.

19:20 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขาซีนาย คือบนยอดภูเขานั้น และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดภูเขา และโมเสสก็ขึ้นไป

19:20 And the LORD came down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses up to the top of the mount; and Moses went up.

19:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงลงไปกำชับประชากร เกรงว่าพวกเขาจะล่วงล้ำเข้ามาถึงพระเยโฮวาห์เพื่อจะเพ่งดู และพวกเขาจำนวนมากจะพินาศเสีย

19:21 And the LORD said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the LORD to gaze, and many of them perish.

19:22 และพวกปุโรหิตที่มาเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์นั้นให้พวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์เช่นกัน เกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษพวกเขา”

19:22 And let the priests also, which come near to the LORD, sanctify themselves, lest the LORD break forth upon them.

19:23 และโมเสสทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ประชากรขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้เพราะพระองค์ทรงกำชับข้าพระองค์ทั้งหลายว่า ‘จงกำหนดเขตอยู่รอบภูเขานั้น และชำระภูเขานั้นให้เป็นที่บริสุทธิ์’”

19:23 And Moses said unto the LORD, The people cannot come up to mount Sinai: for thou chargedst us, saying, Set bounds about the mount, and sanctify it.

19:24 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านว่า “จงไป เจ้าจงลงไปเถิด และเจ้าจงกลับขึ้นมาทั้งตัวเจ้าพร้อมกับอาโรน แต่อย่าให้พวกปุโรหิตและประชากรล่วงล้ำขึ้นมาถึงพระเยโฮวาห์ เกรงว่าพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขา”

19:24 And the LORD said unto him, Away, get thee down, and thou shalt come up, thou, and Aaron with thee: but let not the priests and the people break through to come up unto the LORD, lest he break forth upon them.

19:25 ดังนั้น โมเสสก็ลงไปถึงประชากร และพูดกับพวกเขา

19:25 So Moses went down unto the people, and spake unto them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope