กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 35 / Exodus 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ทรงห้ามไม่ให้ก่อไฟในวันสะบาโต
35:1 และโมเสสเรียกบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลให้มารวมกัน และพูดกับพวกเขาว่า “นี่เป็นถ้อยคำซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ เพื่อให้ท่านทั้งหลายกระทำตามถ้อยคำนั้น

No Fire on Sabbath Day
35:1 And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together, and said unto them, These are the words which the LORD hath commanded, that ye should do them.

35:2 จงทำงานในกำหนดหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดให้ท่านทั้งหลายถือเป็นวันบริสุทธิ์ เป็นวันสะบาโตแห่งการพักสงบแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดก็ตามทำการงานใด ๆ ในวันนั้นต้องถูกประหารชีวิต

35:2 Six days shall work be done, but on the seventh day there shall be to you an holy day, a sabbath of rest to the LORD: whosoever doeth work therein shall be put to death.

35:3 ในวันสะบาโตนั้นท่านทั้งหลายอย่าก่อไฟเลย ตลอดทั่วบรรดาที่อาศัยของท่านทั้งหลาย”

35:3 Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the sabbath day.

ทรงบัญชาให้ประชากรถวายด้วยความเต็มใจ
35:4 และโมเสสได้พูดกับชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดว่า “นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า

Offering Asked from the People
35:4 And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the LORD commanded, saying,

35:5 ท่านทั้งหลายจงนำสิ่งของจากท่ามกลางพวกท่านมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดก็ตามที่มีความเต็มใจ จงให้ผู้นั้นนำสิ่งของนั้นมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือทองคำ เงิน และทองเหลือง

35:5 Take ye from among you an offering unto the LORD: whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the LORD; gold, and silver, and brass,

35:6 และด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ผ้าป่านเนื้อละเอียด และขนแพะ

35:6 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,

35:7 และหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนังของแบดเจอร์และไม้กระถิน

35:7 And rams' skins dyed red, and badgers' skins, and shittim wood,

35:8 และน้ำมันสำหรับจุดประทีป เครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงน้ำมันเจิม และเครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงเครื่องหอม

35:8 And oil for the light, and spices for anointing oil, and for the sweet incense,

35:9 และพลอยสีน้ำข้าวและพลอยต่าง ๆ สำหรับฝังในเอโฟดและในทับทรวง

35:9 And onyx stones, and stones to be set for the ephod, and for the breastplate.

35:10 และจงให้ทุกคนที่เฉลียวฉลาดในท่ามกลางพวกท่านเข้ามา และสร้างสิ่งทั้งปวงซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้แล้ว

35:10 And every wise hearted among you shall come, and make all that the LORD hath commanded;

35:11 คือพลับพลา เต็นท์ และที่คลุมเต็นท์ ตะขอและไม้กระดาน ไม้ดาล เสา และฐานรองรับเสาของพลับพลานั้น

35:11 The tabernacle, his tent, and his covering, his taches, and his boards, his bars, his pillars, and his sockets,

35:12 หีบและไม้คานสำหรับหีบ พระที่นั่งกรุณากับม่านกั้น

35:12 The ark, and the staves thereof, with the mercy seat, and the vail of the covering,

35:13 โต๊ะกับไม้คานสำหรับโต๊ะ บรรดาภาชนะประจำโต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์

35:13 The table, and his staves, and all his vessels, and the shewbread,

35:14 คันประทีปสำหรับให้แสงสว่างด้วย กับเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจำคันประทีป และตะเกียง กับน้ำมันสำหรับจุดประทีป

35:14 The candlestick also for the light, and his furniture, and his lamps, with the oil for the light,

35:15 และแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม กับไม้คานสำหรับแท่นบูชานั้น น้ำมันเจิม และเครื่องหอม และม่านสำหรับประตูที่ทางเข้าพลับพลา

35:15 And the incense altar, and his staves, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the door at the entering in of the tabernacle,

35:16 แท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชา กับตะแกรงทำด้วยทองเหลือง ไม้คาน และบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชา อ่างและพานรองอ่างนั้น

35:16 The altar of burnt offering, with his brasen grate, his staves, and all his vessels, the laver and his foot,

35:17 ม่านสำหรับลานพลับพลา เสากับฐานรองรับเสา และม่านสำหรับประตูลาน

35:17 The hangings of the court, his pillars, and their sockets, and the hanging for the door of the court,

35:18 หลักหมุดสำหรับพลับพลา และหลักหมุดสำหรับลานพลับพลาพร้อมกับเชือก

35:18 The pins of the tabernacle, and the pins of the court, and their cords,

35:19 และเสื้อยศแห่งการปรนนิบัติ เพื่อจะปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์ เครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรนผู้เป็นปุโรหิต และเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายของเขา เพื่อจะใช้ในการปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต”

35:19 The cloths of service, to do service in the holy place, the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest's office.

35:20 และบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลก็แยกย้ายกันออกไปจากโมเสส

35:20 And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses.

35:21 และพวกเขาได้เข้ามา คือทุกคนที่มีใจปรารถนา และทุกคนที่เต็มใจถวาย พวกเขาก็นำสิ่งของมาถวายแด่พระเยโฮวาห์สำหรับงานสร้างพลับพลาแห่งชุมนุมชน และสำหรับการปรนนิบัติทั้งหลาย และสำหรับบรรดาเครื่องยศบริสุทธิ์

35:21 And they came, every one whose heart stirred him up, and every one whom his spirit made willing, and they brought the LORD'S offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments.

35:22 และพวกเขาได้เข้ามา ทั้งชายและหญิง คือทุกคนที่เต็มใจถวาย ได้นำบรรดากำไลมือ ตุ้มหู แหวนและลูกปัดทั้งหลาย เป็นเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอยทั้งนั้น และทุกคนที่ถวายสิ่งของใด ๆ ก็ถวายสิ่งของที่ทำด้วยทองคำแด่พระเยโฮวาห์

35:22 And they came, both men and women, as many as were willing hearted, and brought bracelets, and earrings, and rings, and tablets, all jewels of gold: and every man that offered offered an offering of gold unto the LORD.

35:23 และทุกคนที่มีด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนังของแบดเจอร์ก็นำของเหล่านั้นมาถวาย

35:23 And every man, with whom was found blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair, and red skins of rams, and badgers' skins, brought them.

35:24 ทุกคนที่ถวายของที่ทำด้วยเงินและทองเหลืองก็นำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และทุกคนที่มีไม้กระถินที่ใช้การได้ก็นำไม้นั้นมาถวาย

35:24 Every one that did offer an offering of silver and brass brought the LORD'S offering: and every man, with whom was found shittim wood for any work of the service, brought it.

35:25 และบรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่เฉลียวฉลาดก็ปั่นด้ายด้วยมือของตน และนำด้ายซึ่งพวกเขาปั่นนั้นมาถวายทั้งสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และเส้นป่านเนื้อละเอียด

35:25 And all the women that were wise hearted did spin with their hands, and brought that which they had spun, both of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine linen.

35:26 และบรรดาผู้หญิงที่มีใจปรารถนาก็ปั่นขนแพะด้วยความเฉลียวฉลาด

35:26 And all the women whose heart stirred them up in wisdom spun goats' hair.

35:27 และบรรดาผู้ปกครองก็นำพลอยสีน้ำข้าวและพลอยต่าง ๆ มาสำหรับฝังในเอโฟด และในทับทรวง

35:27 And the rulers brought onyx stones, and stones to be set, for the ephod, and for the breastplate;

35:28 และเครื่องเทศและน้ำมันสำหรับจุดประทีป น้ำมันเจิม และเครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงเครื่องหอม

35:28 And spice, and oil for the light, and for the anointing oil, and for the sweet incense.

35:29 ชนชาติอิสราเอลทั้งชายและหญิงทุกคนที่ถวายด้วยความสมัครใจก็นำสิ่งของมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ที่ให้ก็ถวายด้วยความสมัครใจสำหรับบรรดาการงานต่าง ๆ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำโดยมือของโมเสส

35:29 The children of Israel brought a willing offering unto the LORD, every man and woman, whose heart made them willing to bring for all manner of work, which the LORD had commanded to be made by the hand of Moses.

เบซาเลลและโอโฮลีอับเป็นนายช่างและผู้สอน
35:30 และโมเสสได้พูดกับชนชาติอิสราเอลว่า “จงดู พระเยโฮวาห์ได้ทรงเรียกเบซาเลลตามชื่อ ผู้เป็นบุตรชายของอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ของเผ่ายูดาห์

Bezaleel and Aholiab, Workmen, Teachers
35:30 And Moses said unto the children of Israel, See, the LORD hath called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah;

35:31 และพระองค์ได้ทรงให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ในสติปัญญา ในความเข้าใจและในความรู้ และในงานแห่งฝีมือช่างทุกอย่าง

35:31 And he hath filled him with the spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship;

35:32 และเพื่อจะได้คิดออกแบบอย่างประณีต เพื่อทำงานในเครื่องทองคำ ในเครื่องเงิน และในเครื่องทองเหลือง

35:32 And to devise curious works, to work in gold, and in silver, and in brass,

35:33 และในการเจียระไนพลอยต่าง ๆ สำหรับฝังไว้ และในการแกะสลักไม้ เพื่อทำงานแห่งฝีมือช่างทุกอย่าง

35:33 And in the cutting of stones, to set them, and in carving of wood, to make any manner of cunning work.

35:34 และพระองค์ทรงดลใจให้เขามีน้ำใจที่จะสั่งสอน ทั้งเขาและโอโฮลีอับ ผู้เป็นบุตรชายของอาหิสะมัคของเผ่าดาน

35:34 And he hath put in his heart that he may teach, both he, and Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan.

35:35 พระองค์ทรงให้คนทั้งสองนี้เต็มด้วยสติปัญญาในใจของพวกเขา เพื่อทำการงานสารพัดทุกอย่าง เช่นงานช่างแกะสลัก งานช่างออกแบบ และงานช่างปักด้ายสีต่าง ๆ คือสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและเส้นป่านเนื้อละเอียด และช่างทอ คือทำงานช่างฝีมือได้ทุกอย่าง และเป็นนายช่างออกแบบอย่างฉลาด”

35:35 Them hath he filled with wisdom of heart, to work all manner of work, of the engraver, and of the cunning workman, and of the embroiderer, in blue, and in purple, in scarlet, and in fine linen, and of the weaver, even of them that do any work, and of those that devise cunning work.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope