กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 8 / Exodus 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ภัยพิบัติจากฝูงกบ
8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปเฝ้าฟาโรห์ และบอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า “จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะได้ไปปรนนิบัติเรา

Plague of Frogs
8:1 And the LORD spake unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.

8:2 และถ้าเจ้าปฏิเสธไม่ยอมให้พวกเขาไป ดูเถิด เราจะให้ฝูงกบขึ้นมาโจมตีทั่วเขตแดนของเจ้า

8:2 And if thou refuse to let them go, behold, I will smite all thy borders with frogs:

8:3 และฝูงกบจะออกมาจากแม่น้ำมากอย่างล้นเหลือ ซึ่งจะขึ้นมาและเข้าไปอยู่ในวัง ในห้องนอน และบนที่นอนของเจ้า ในบ้านข้าราชการของเจ้า ตามตัวพลเมือง ในเตาอบและในอ่างขยำแป้งของเจ้า

8:3 And the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into thine house, and into thy bedchamber, and upon thy bed, and into the house of thy servants, and upon thy people, and into thine ovens, and into thy kneadingtroughs:

8:4 และฝูงกบนั้นจะขึ้นมาที่ตัวเจ้า ทั้งที่ตัวพลเมืองของเจ้า และที่ตัวข้าราชการทั้งปวงของเจ้า”’”

8:4 And the frogs shall come up both on thee, and upon thy people, and upon all thy servants.

8:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘ให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าของท่านออกเหนือแม่น้ำทั้งหลาย เหนือบรรดาลำคลอง และเหนือบรรดาบึง และทำให้เกิดฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินแห่งอียิปต์’”

8:5 And the LORD spake unto Moses, Say unto Aaron, Stretch forth thine hand with thy rod over the streams, over the rivers, and over the ponds, and cause frogs to come up upon the land of Egypt.

8:6 และอาโรนได้เหยียดมือของท่านออกเหนือน้ำทั้งหลายแห่งอียิปต์ และฝูงกบก็ขึ้นมาและปกคลุมแผ่นดินแห่งอียิปต์

8:6 And Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt; and the frogs came up, and covered the land of Egypt.

8:7 และพวกนักแสดงกลก็กระทำได้เหมือนกันโดยอาศัยเล่ห์กลของพวกเขา และทำให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินแห่งอียิปต์

8:7 And the magicians did so with their enchantments, and brought up frogs upon the land of Egypt.

8:8 แล้วฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมา และตรัสว่า “จงทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงบันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเรา และจากพลเมืองของเรา และเราจะยอมปล่อยให้ประชากรเหล่านั้นไป เพื่อพวกเขาจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์”

8:8 Then Pharaoh called for Moses and Aaron, and said, Intreat the LORD, that he may take away the frogs from me, and from my people; and I will let the people go, that they may do sacrifice unto the LORD.

8:9 และโมเสสได้ทูลฟาโรห์ว่า “ข้าพระองค์ได้รับเกียรติมาก เวลาใดที่ข้าพระองค์ควรวิงวอนเพื่อพระองค์ และเพื่อข้าราชการและพลเมืองของพระองค์ เพื่อให้ทรงทำลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์และราชสำนักของพระองค์ เพื่อให้ฝูงกบอยู่ในแม่น้ำเท่านั้น”

8:9 And Moses said unto Pharaoh, Glory over me: when shall I intreat for thee, and for thy servants, and for thy people, to destroy the frogs from thee and thy houses, that they may remain in the river only?

8:10 และพระองค์ตรัสว่า “พรุ่งนี้” และโมเสสได้ทูลว่า “ให้เป็นไปตามคำตรัสของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทราบว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย

8:10 And he said, To morrow. And he said, Be it according to thy word: that thou mayest know that there is none like unto the LORD our God.

8:11 และฝูงกบจะไปจากพระองค์ จากราชสำนัก จากข้าราชการและพลเมืองของพระองค์ ฝูงกบจะเหลืออยู่เฉพาะแต่ในแม่น้ำเท่านั้น”

8:11 And the frogs shall depart from thee, and from thy houses, and from thy servants, and from thy people; they shall remain in the river only.

ฝูงกบตายในแผ่นดินอียิปต์
8:12 และโมเสสกับอาโรนทูลลาไปจากฟาโรห์ และโมเสสร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์เรื่องฝูงกบที่พระองค์ได้ทรงใช้มาต่อสู้กับฟาโรห์

Frogs Die in the Land
8:12 And Moses and Aaron went out from Pharaoh: and Moses cried unto the LORD because of the frogs which he had brought against Pharaoh.

8:13 และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามคำทูลขอของโมเสส และฝูงกบเหล่านั้นก็ตายเกลื่อนบ้านทั้งหลาย หมู่บ้านต่าง ๆ และบรรดาทุ่งนา

8:13 And the LORD did according to the word of Moses; and the frogs died out of the houses, out of the villages, and out of the fields.

8:14 และพวกเขาก็เก็บซากกบไว้เป็นกอง ๆ และแผ่นดินก็เหม็นตลบไป

8:14 And they gathered them together upon heaps: and the land stank.

8:15 แต่เมื่อฟาโรห์ทรงเห็นว่าความเดือดร้อนบรรเทาลงแล้ว พระองค์ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้าง และไม่ยอมฟังท่านทั้งสอง เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว

8:15 But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart, and hearkened not unto them; as the LORD had said.

ภัยพิบัติจากเหา
8:16 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘จงเหยียดไม้เท้าของท่านออกและตีฝุ่นแห่งแผ่นดินให้ฝุ่นดินนั้นกลายเป็นเหาทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์’”

Plague of Lice
8:16 And the LORD said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt.

8:17 และท่านทั้งสองก็กระทำตาม ด้วยว่าอาโรนเหยียดมือออกยกไม้เท้าของท่านและตีฝุ่นแห่งแผ่นดิน และฝุ่นดินก็กลายเป็นเหามาอยู่บนมนุษย์และสัตว์ ฝุ่นดินทั้งหมดกลายเป็นเหาทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์

8:17 And they did so; for Aaron stretched out his hand with his rod, and smote the dust of the earth, and it became lice in man, and in beast; all the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt.

8:18 และพวกนักแสดงกลก็พยายามใช้เล่ห์กลของพวกเขา เพื่อทำให้เกิดเหา แต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ ดังนั้นเหาพากันมาอยู่บนมนุษย์และสัตว์ทั้งปวง

8:18 And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not: so there were lice upon man, and upon beast.

8:19 และพวกนักแสดงกลได้ทูลฟาโรห์ว่า “นี่เป็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า” และฟาโรห์มีพระทัยแข็งกระด้าง และพระองค์หาฟังท่านทั้งสองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว

8:19 Then the magicians said unto Pharaoh, This is the finger of God: and Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them; as the LORD had said.

ภัยพิบัติจากฝูงแมลง
8:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงลุกขึ้นแต่เช้าและไปยืนต่อหน้าฟาโรห์ ดูเถิด เขากำลังไปที่น้ำ และบอกแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า “จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะไปปรนนิบัติเรา

Plague of Flies
8:20 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh; lo, he cometh forth to the water; and say unto him, Thus saith the LORD, Let my people go, that they may serve me.

8:21 ถ้าแม้เจ้าไม่ปล่อยประชากรของเราไป ดูเถิด เราจะส่งฝูงแมลงมาไต่ตอมเจ้า ไต่ตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้า และเข้าไปในบรรดาราชสำนักของเจ้า บ้านเรือนทั้งหลายของคนอียิปต์จะเต็มไปด้วยฝูงแมลง และทั้งพื้นดินที่เขาอยู่นั้นด้วย

8:21 Else, if thou wilt not let my people go, behold, I will send swarms of flies upon thee, and upon thy servants, and upon thy people, and into thy houses: and the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground whereon they are.

8:22 และในวันนั้นเราจะแยกแผ่นดินแห่งโกเชน ที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออก เพื่อจะไม่มีฝูงแมลงอยู่ที่นั่น เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ สถิตอยู่ท่ามกลางแผ่นดินโลก

8:22 And I will sever in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there; to the end thou mayest know that I am the LORD in the midst of the earth.

8:23 และเราจะแบ่งเขตแดนในระหว่างประชากรของเรากับพลเมืองของเจ้า หมายสำคัญนี้จะบังเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้”’”

8:23 And I will put a division between my people and thy people: to morrow shall this sign be.

8:24 และพระเยโฮวาห์ก็ทรงกระทำดังนั้น และแมลงฝูงใหญ่ยิ่งนักเข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์ ในบ้านเรือนทั้งหลายของข้าราชการของพระองค์ และเข้าไปทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ แผ่นดินได้รับความเสียหายเพราะเหตุฝูงแมลงนั้น

8:24 And the LORD did so; and there came a grievous swarm of flies into the house of Pharaoh, and into his servants' houses, and into all the land of Egypt: the land was corrupted by reason of the swarm of flies.

8:25 และฟาโรห์ได้ตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมา และตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายจงไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของพวกเจ้าในเขตแผ่นดินนี้”

8:25 And Pharaoh called for Moses and for Aaron, and said, Go ye, sacrifice to your God in the land.

8:26 และโมเสสทูลว่า “การกระทำเช่นนั้นหาควรไม่ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับคนอียิปต์ ดูเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับคนอียิปต์ต่อหน้าต่อตาพวกเขา และพวกเขาจะไม่เอาก้อนหินขว้างข้าพระองค์ทั้งหลายหรอกหรือ

8:26 And Moses said, It is not meet so to do; for we shall sacrifice the abomination of the Egyptians to the LORD our God: lo, shall we sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes, and will they not stone us?

8:27 ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสักสามวัน และถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ ตามที่พระองค์จะทรงบัญชาพวกข้าพระองค์”

8:27 We will go three days' journey into the wilderness, and sacrifice to the LORD our God, as he shall command us.

ฟาโรห์ยอมปล่อยคนอิสราเอลและฝูงแมลงไปจากอียิปต์
8:28 และฟาโรห์ตรัสว่า “เราจะปล่อยพวกเจ้าไป เพื่อพวกเจ้าจะได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร เพียงแต่พวกเจ้าอย่าไปไกลนัก จงทูลวิงวอนเพื่อเรา”

Flies Removed at Pharaoh's Compromise
8:28 And Pharaoh said, I will let you go, that ye may sacrifice to the LORD your God in the wilderness; only ye shall not go very far away: intreat for me.

8:29 และโมเสสได้ทูลว่า “ดูเถิด พอข้าพระองค์ทูลลาพระองค์ไป และข้าพระองค์จะทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ ขอให้ฝูงแมลงไปเสียจากฟาโรห์ จากข้าราชการของพระองค์และจากพลเมืองของพระองค์ในเวลาพรุ่งนี้ แต่ขอฟาโรห์อย่าทรงกลับคำอีก โดยไม่ยอมปล่อยประชากรให้ไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์”

8:29 And Moses said, Behold, I go out from thee, and I will intreat the LORD that the swarms of flies may depart from Pharaoh, from his servants, and from his people, to morrow: but let not Pharaoh deal deceitfully any more in not letting the people go to sacrifice to the LORD.

8:30 และโมเสสทูลลาฟาโรห์ไป และได้ทูลวิงวอนต่อพระเยโฮวาห์

8:30 And Moses went out from Pharaoh, and intreated the LORD.

8:31 และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามคำทูลขอของโมเสส และพระองค์ทรงให้ฝูงแมลงไปเสียจากฟาโรห์ จากข้าราชการของพระองค์และจากพลเมืองของพระองค์ ไม่ได้เหลืออยู่สักตัวเดียว

8:31 And the LORD did according to the word of Moses; and he removed the swarms of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people; there remained not one.

8:32 และฟาโรห์ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างในคราวนี้อีก ทั้งไม่ได้ทรงปล่อยประชากรนั้นไป

8:32 And Pharaoh hardened his heart at this time also, neither would he let the people go.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope