กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 9 / Exodus 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ภัยพิบัติจากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์
9:1 ขณะนั้นพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปเฝ้าฟาโรห์ และบอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรูตรัสดังนี้ว่า “จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะได้ไปปรนนิบัติเรา

Plague of Murrain on Cattle
9:1 Then the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh, and tell him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.

9:2 ด้วยว่าถ้าเจ้าปฏิเสธไม่ยอมให้พวกเขาไป และยังหน่วงเหนี่ยวพวกเขาไว้

9:2 For if thou refuse to let them go, and wilt hold them still,

9:3 ดูเถิด พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์จะอยู่บนฝูงสัตว์ของพวกเจ้าที่อยู่ในทุ่งนา จะอยู่บนฝูงม้า ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัวตัวผู้ และฝูงแกะ โรคระบาดอย่างร้ายแรงจะเกิดขึ้น

9:3 Behold, the hand of the LORD is upon thy cattle which is in the field, upon the horses, upon the asses, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep: there shall be a very grievous murrain.

9:4 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอิสราเอลต่างกับฝูงสัตว์ของคนอียิปต์ และฝูงสัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่ตายเลย”’”

9:4 And the LORD shall sever between the cattle of Israel and the cattle of Egypt: and there shall nothing die of all that is the children's of Israel.

9:5 และพระเยโฮวาห์ทรงกำหนดเวลาไว้ ตรัสว่า “พรุ่งนี้พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำสิ่งนี้ในแผ่นดิน”

9:5 And the LORD appointed a set time, saying, To morrow the LORD shall do this thing in the land.

9:6 และพระเยโฮวาห์ก็ทรงกระทำสิ่งนั้นในวันรุ่งขึ้น และฝูงสัตว์ของคนอียิปต์ตายทั้งหมด แต่ฝูงสัตว์ของชนชาติอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียว

9:6 And the LORD did that thing on the morrow, and all the cattle of Egypt died: but of the cattle of the children of Israel died not one.

9:7 และฟาโรห์ทรงส่งคนไปดู และดูเถิด ฝูงสัตว์ของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียว และพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง และพระองค์ไม่ยอมปล่อยให้ประชากรไป

9:7 And Pharaoh sent, and, behold, there was not one of the cattle of the Israelites dead. And the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.

ภัยพิบัติจากฝีต่อคนและสัตว์
9:8 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เจ้าทั้งสองจงกำขี้เถ้าจากเตาให้เต็มกำมือ และให้โมเสสซัดขึ้นไปในฟ้าสวรรค์ต่อสายตาของฟาโรห์

Plague of Boils on Man and Beasts
9:8 And the LORD said unto Moses and unto Aaron, Take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it toward the heaven in the sight of Pharaoh.

9:9 และมันจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ และจะทำให้เกิดเป็นฝีหนองแตกลามทั้งตัวคนและสัตว์ทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์”

9:9 And it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast, throughout all the land of Egypt.

9:10 และท่านทั้งสองได้นำขี้เถ้าจากเตา และไปยืนอยู่ต่อพระพักตร์ฟาโรห์ และโมเสสก็ซัดขี้เถ้าขึ้นไปในฟ้าสวรรค์ และขี้เถ้านั้นก็กลายเป็นฝีหนองแตกลามไปทั้งตัวคนและสัตว์

9:10 And they took ashes of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moses sprinkled it up toward heaven; and it became a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast.

9:11 และพวกนักแสดงกลก็ไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าโมเสสเพราะเหตุฝีนั้น เพราะนักแสดงกลและคนอียิปต์ทั้งปวง ก็เป็นฝีด้วยเหมือนกัน

9:11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boil was upon the magicians, and upon all the Egyptians.

9:12 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง และพระองค์ไม่ยอมฟังท่านทั้งสอง เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสไว้แล้ว

9:12 And the LORD hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not unto them; as the LORD had spoken unto Moses.

ภัยพิบัติจากลูกเห็บที่ฆ่าคนและสัตว์
9:13 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงลุกขึ้นแต่เช้าและไปยืนต่อหน้าฟาโรห์ และบอกแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรูตรัสดังนี้ว่า “จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะไปปรนนิบัติเรา

Plague of Killing Hail
9:13 And the LORD said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.

9:14 ด้วยว่าคราวนี้เราจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติทั้งหมดแก่จิตใจของเจ้า และแก่ข้าราชการของเจ้า และแก่พลเมืองของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู้แน่ว่า ทั่วทั้งแผ่นดินโลกไม่มีผู้ใดเหมือนเรา

9:14 For I will at this time send all my plagues upon thine heart, and upon thy servants, and upon thy people; that thou mayest know that there is none like me in all the earth.

9:15 เพราะเดี๋ยวนี้เราจะเหยียดมือของเราออกเพื่อเราจะโจมตีเจ้าและพลเมืองของเจ้าด้วยภัยพิบัติ และเจ้าจะถูกตัดออกไปจากแผ่นดินโลก

9:15 For now I will stretch out my hand, that I may smite thee and thy people with pestilence; and thou shalt be cut off from the earth.

9:16 และเพราะเหตุนี้เราจึงให้เจ้ามีตำแหน่งสูง ก็เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้า และเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทั่วทั้งแผ่นดินโลก

9:16 And in very deed for this cause have I raised thee up, for to shew in thee my power; and that my name may be declared throughout all the earth.

9:17 เจ้ายังยกตัวขึ้นต่อสู้ประชากรของเรา เจ้าจึงไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปหรือ

9:17 As yet exaltest thou thyself against my people, that thou wilt not let them go?

9:18 ดูเถิด พรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ เราจะทำให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างรุนแรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีในอียิปต์ ตั้งแต่เริ่มสร้างรากฐานของแผ่นดินนี้มาจนบัดนี้

9:18 Behold, to morrow about this time I will cause it to rain a very grievous hail, such as hath not been in Egypt since the foundation thereof even until now.

9:19 เหตุฉะนั้น บัดนี้จงออกคำสั่ง และรวบรวมฝูงสัตว์ของเจ้า และทุกสิ่งที่เจ้ามีอยู่ในทุ่งนา เพราะคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในทุ่งนา และที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้าน ลูกเห็บจะตกลงมาบนพวกนั้น และพวกนั้นจะตายหมด”’”

9:19 Send therefore now, and gather thy cattle, and all that thou hast in the field; for upon every man and beast which shall be found in the field, and shall not be brought home, the hail shall come down upon them, and they shall die.

9:20 ผู้ที่เกรงกลัวพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ในท่ามกลางบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ ก็ให้ทาสทั้งหลายของตนและบรรดาสัตว์ของตนหลบหนีเข้าบ้าน

9:20 He that feared the word of the LORD among the servants of Pharaoh made his servants and his cattle flee into the houses:

9:21 และผู้ที่ไม่เอาใจใส่พระดำรัสของพระเยโฮวาห์ก็ยังคงปล่อยให้ทาสทั้งหลายของตนและบรรดาสัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนา

9:21 And he that regarded not the word of the LORD left his servants and his cattle in the field.

9:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเหยียดมือของเจ้าขึ้นต่อฟ้าสวรรค์ เพื่อลูกเห็บจะได้ตกลงมาทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ บนมนุษย์ บนสัตว์และบนพืชผักทุกอย่างซึ่งอยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์”

9:22 And the LORD said unto Moses, Stretch forth thine hand toward heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon every herb of the field, throughout the land of Egypt.

9:23 และโมเสสก็เหยียดไม้เท้าของตนขึ้นต่อฟ้าสวรรค์ และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้อง และลูกเห็บ และไฟตกลงมาบนพื้นดิน และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินแห่งอียิปต์

9:23 And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the LORD sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground; and the LORD rained hail upon the land of Egypt.

9:24 ดังนั้นจึงมีลูกเห็บและลูกเห็บปนไฟตกหนักยิ่งนักอย่างที่ไม่เคยมีทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ ตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นประเทศมา

9:24 So there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation.

9:25 และสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทุ่งนาทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์ ก็ถูกลูกเห็บทำลายเสียสิ้นทั้งคนและสัตว์ และลูกเห็บยังทำลายพืชผักทุกอย่างที่อยู่ในทุ่งนา และต้นไม้ทุกอย่างที่อยู่ในทุ่งนาก็หักล้มลง

9:25 And the hail smote throughout all the land of Egypt all that was in the field, both man and beast; and the hail smote every herb of the field, and brake every tree of the field.

9:26 เว้นแต่ที่แผ่นดินแห่งโกเชน ที่ชนชาติอิสราเอลอยู่นั้น หามีลูกเห็บตกไม่

9:26 Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail.

ฟาโรห์ยินยอมให้อิสราเอลไปจากอียิปต์ แต่ใจกลับแข็งกระด้าง
9:27 และฟาโรห์ทรงส่งคนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า และตรัสแก่ท่านทั้งสองว่า “ครั้งนี้เราทำบาปแล้ว พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม และเรากับพลเมืองของเรานั้นก็ชั่ว

Pharaoh Agrees to Let Israel Go; Then Heart is Hardened
9:27 And Pharaoh sent, and called for Moses and Aaron, and said unto them, I have sinned this time: the LORD is righteous, and I and my people are wicked.

9:28 ขอทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ (เพราะภัยพิบัตินี้ก็มากพอแล้ว) เพื่อไม่มีเสียงฟ้าร้องสนั่นและลูกเห็บอีกต่อไป และเราจะปล่อยพวกเจ้าไป และพวกเจ้าจะไม่อยู่ต่อไปอีก”

9:28 Intreat the LORD (for it is enough) that there be no more mighty thunderings and hail; and I will let you go, and ye shall stay no longer.

9:29 และโมเสสทูลพระองค์ว่า “ทันทีที่ข้าพระองค์ออกไปจากนครนี้แล้ว ข้าพระองค์จะยกมือของข้าพระองค์ขึ้นทูลพระเยโฮวาห์ และเสียงฟ้าร้องก็จะหยุด ทั้งจะไม่มีลูกเห็บตกอีก เพื่อพระองค์จะได้ทราบว่าแผ่นดินโลกนี้เป็นของพระเยโฮวาห์

9:29 And Moses said unto him, As soon as I am gone out of the city, I will spread abroad my hands unto the LORD; and the thunder shall cease, neither shall there be any more hail; that thou mayest know how that the earth is the LORD'S.

9:30 แต่สำหรับพระองค์และบรรดาข้าราชการของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์จะยังไม่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้า”

9:30 But as for thee and thy servants, I know that ye will not yet fear the LORD God.

9:31 และต้นป่านกับต้นข้าวบาร์เลย์ก็ถูกทำลายเสีย เพราะต้นข้าวบาร์เลย์ก็กำลังออกรวง และต้นป่านก็ออกดอกแล้ว

9:31 And the flax and the barley was smitten: for the barley was in the ear, and the flax was bolled.

9:32 แต่ข้าวสาลีกับข้าวไรย์นั้นไม่ได้ถูกทำลาย เพราะมันยังไม่งอกขึ้น

9:32 But the wheat and the rie were not smitten: for they were not grown up.

9:33 และโมเสสทูลลาฟาโรห์ออกไปจากนคร และได้ยกมือของตนขึ้นทูลพระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องกับลูกเห็บนั้นก็หยุด และฝนก็ไม่ได้ตกบนแผ่นดิน

9:33 And Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands unto the LORD: and the thunders and hail ceased, and the rain was not poured upon the earth.

9:34 และเมื่อฟาโรห์เห็นว่า ฝน ลูกเห็บและฟ้าร้องนั้นหยุดแล้ว พระองค์ก็กลับทรงกระทำบาปต่อไปอีก และพระทัยของพระองค์ก็แข็งกระด้าง ทั้งพระองค์และบรรดาข้าราชการของพระองค์

9:34 And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants.

9:35 และพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง ทั้งพระองค์ไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไป เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสสแล้ว

9:35 And the heart of Pharaoh was hardened, neither would he let the children of Israel go; as the LORD had spoken by Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope