กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 15 / Exodus 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

บทเพลงแห่งการไถ่ของโมเสส
15:1 ในขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ และพูดว่า “ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงโยนม้าและทหารม้าลงในทะเล

Moses' Song of Redemption
15:1 Then sang Moses and the children of Israel this song unto the LORD, and spake, saying, I will sing unto the LORD, for he hath triumphed gloriously: the horse and his rider hath he thrown into the sea.

15:2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะจัดเตรียมที่ประทับสำหรับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์

15:2 The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father's God, and I will exalt him.

15:3 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นนักรบ พระนามของพระองค์คือ พระเยโฮวาห์

15:3 The LORD is a man of war: the LORD is his name.

15:4 พระองค์ทรงโยนรถม้าศึกของฟาโรห์และกองทัพของพระองค์ลงในทะเล นายทหารชั้นยอดของพระองค์ก็จมน้ำในทะเลแดงด้วย

15:4 Pharaoh's chariots and his host hath he cast into the sea: his chosen captains also are drowned in the Red sea.

15:5 น้ำลึกท่วมพวกเขา พวกเขาจมลงสู่ก้นทะเลประดุจก้อนหิน

15:5 The depths have covered them: they sank into the bottom as a stone.

15:6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอานุภาพใหญ่ยิ่ง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ฟาดศัตรูแหลกเป็นชิ้น ๆ

15:6 Thy right hand, O LORD, is become glorious in power: thy right hand, O LORD, hath dashed in pieces the enemy.

15:7 และด้วยความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงคว่ำพวกที่ลุกขึ้นต่อสู้กับพระองค์เสีย พระองค์ทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป ซึ่งพระพิโรธนั้นเผาผลาญพวกเขาเสียอย่างตอฟาง

15:7 And in the greatness of thine excellency thou hast overthrown them that rose up against thee: thou sentest forth thy wrath, which consumed them as stubble.

15:8 และโดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกของพระองค์ น้ำก็รวมกันเข้า น้ำได้ตั้งขึ้นเป็นกอง และน้ำลึกก็แข็งขึ้นในท้องทะเล

15:8 And with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea.

15:9 พวกข้าศึกได้พูดว่า ‘เราจะไล่ตาม เราจะตามทัน เราจะริบสิ่งของมาแบ่งปันกัน เราจึงจะพอใจที่ได้กระทำกับพวกนั้นดังประสงค์ เราจะชักดาบของเราออก มือของเราจะทำลายพวกเขาเสีย’

15:9 The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my lust shall be satisfied upon them; I will draw my sword, my hand shall destroy them.

15:10 พระองค์ทรงบันดาลให้ลมของพระองค์พัดมา น้ำทะเลก็ปกคลุมพวกเขาไว้ พวกเขาจมลงในกระแสน้ำอันไหลเชี่ยวนั้นเหมือนตะกั่ว

15:10 Thou didst blow with thy wind, the sea covered them: they sank as lead in the mighty waters.

15:11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในบรรดาพระทั้งปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่า องค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองเนื่องด้วยความบริสุทธิ์ และน่าเกรงขามเนื่องด้วยการสรรเสริญ และทรงกระทำการมหัศจรรย์ทั้งหลาย

15:11 Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?

15:12 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาของพระองค์ออก แผ่นดินก็กลืนกินพวกเขาเสีย

15:12 Thou stretchedst out thy right hand, the earth swallowed them.

15:13 พระองค์ทรงนำประชากร ซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงพาพวกเขามาถึงที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ด้วยเดชานุภาพของพระองค์

15:13 Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed: thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation.

15:14 ประชาชาติทั้งหลายจะได้ยิน และจะหวาดกลัว ชาวประเทศฟีลิสเตียจะเป็นทุกข์โศกเศร้า

15:14 The people shall hear, and be afraid: sorrow shall take hold on the inhabitants of Palestina.

15:15 ครั้งนั้นพวกเจ้านายแห่งเมืองเอโดมก็จะประหลาดใจ และบรรดาคนที่มีอำนาจมากแห่งโมอับก็จะสั่นสะท้าน ชาวเมืองคานาอันทั้งปวงก็จะมีใจอ่อนละลายไป

15:15 Then the dukes of Edom shall be amazed; the mighty men of Moab, trembling shall take hold upon them; all the inhabitants of Canaan shall melt away.

15:16 พวกเขาจะหวาดกลัวและครั่นคร้าม เนื่องด้วยฤทธานุภาพแห่งพระกรของพระองค์ พวกเขาจะหยุดนิ่งอยู่เหมือนก้อนหิน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จนประชากรของพระองค์ผ่านพ้นไป จนประชากรซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วผ่านพ้นไป

15:16 Fear and dread shall fall upon them; by the greatness of thine arm they shall be as still as a stone; till thy people pass over, O LORD, till the people pass over, which thou hast purchased.

15:17 พระองค์จะทรงนำพวกเขาเข้ามา และทรงตั้งพวกเขาไว้บนภูเขาแห่งมรดกของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ เพื่อเป็นที่สถิตของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในสถานบริสุทธิ์ซึ่งพระหัตถ์ของพระองค์สถาปนาไว้

15:17 Thou shalt bring them in, and plant them in the mountain of thine inheritance, in the place, O LORD, which thou hast made for thee to dwell in, in the Sanctuary, O Lord, which thy hands have established.

15:18 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์

15:18 The LORD shall reign for ever and ever.

15:19 เพราะม้าของฟาโรห์กับรถม้าศึกและทหารม้าของพระองค์ลงไปในทะเล และพระเยโฮวาห์ได้ทรงให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมพวกเขาเสีย แต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งกลางทะเลนั้น”

15:19 For the horse of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and the LORD brought again the waters of the sea upon them; but the children of Israel went on dry land in the midst of the sea.

15:20 และมิเรียมหญิงผู้พยากรณ์ พี่สาวของอาโรนก็ถือรำมะนาในมือของนาง และผู้หญิงทั้งปวงก็ถือรำมะนาในมือของตนเดินตามนางไป พร้อมกับการเต้นรำ

15:20 And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand; and all the women went out after her with timbrels and with dances.

15:21 และมิเรียมได้ตอบพวกเขาว่า “จงร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิด เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงโยนม้าและทหารม้าให้ตกลงไปในทะเล”

15:21 And Miriam answered them, Sing ye to the LORD, for he hath triumphed gloriously; the horse and his rider hath he thrown into the sea.

การเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร ความกระหายน้ำและการจัดเตรียมของพระเจ้า
15:22 ดังนั้น โมเสสได้นำคนอิสราเอลออกจากทะเลแดง และพวกเขาเข้าไปยังถิ่นทุรกันดารแห่งชูร์ พวกเขาเดินไปในถิ่นทุรกันดารสามวัน และไม่ได้พบน้ำเลย

Into the Wilderness; Thirst and Provision
15:22 So Moses brought Israel from the Red sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.

15:23 และเมื่อพวกเขามาถึงตำบลมาราห์ พวกเขาก็กินน้ำที่ตำบลมาราห์นั้นไม่ได้ เพราะน้ำขม เหตุฉะนั้นจึงเรียกชื่อตำบลนั้นว่ามาราห์

15:23 And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter: therefore the name of it was called Marah.

15:24 และประชากรนั้นก็บ่นต่อว่าโมเสสว่า “พวกเราจะเอาอะไรดื่ม”

15:24 And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink?

15:25 และโมเสสได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์จึงทรงสำแดงให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อท่านโยนต้นไม้นั้นลงในน้ำ น้ำก็จืด ณ ที่นั้นพระองค์ประทานกฎเกณฑ์ และกฎไว้ และพระองค์ทรงทดลองใจพวกเขาที่นั่น

15:25 And he cried unto the LORD; and the LORD shewed him a tree, which when he had cast into the waters, the waters were made sweet: there he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them,

15:26 และกล่าวว่า “ถ้าท่านทั้งหลายจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่างขะมักเขม้น และจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ และจะเงี่ยหูฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้ว โรคต่าง ๆ ซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รักษาเจ้า”

15:26 And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee.

15:27 และพวกเขามาถึงตำบลเอลิม ที่มีบ่อน้ำพุสิบสองบ่อ และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น และพวกเขาได้ตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้น

15:27 And they came to Elim, where were twelve wells of water, and threescore and ten palm trees: and they encamped there by the waters.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope