กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 17 / Exodus 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

น้ำไหลออกมาจากศิลา
17:1 และชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเดินทางออกจากถิ่นทุรกันดารแห่งสีน ไปเป็นระยะ ๆ ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และมาตั้งเต็นท์ที่เรฟีดิม และที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

Water from the Rock
17:1 And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin, after their journeys, according to the commandment of the LORD, and pitched in Rephidim: and there was no water for the people to drink.

17:2 เหตุฉะนั้นประชากรจึงกล่าวโทษโมเสส และพูดว่า “จงให้น้ำแก่พวกข้าพเจ้าดื่มซิ” และโมเสสได้พูดกับพวกเขาว่า “พวกท่านกล่าวโทษเราทำไม เหตุไฉนพวกท่านจึงลองดีพระเยโฮวาห์”

17:2 Wherefore the people did chide with Moses, and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? wherefore do ye tempt the LORD?

17:3 และประชากรได้กระหายน้ำที่นั่น และประชากรจึงบ่นต่อว่าโมเสส และพูดว่า “เหตุไฉนท่านได้พาพวกข้าพเจ้า ทั้งบุตรทั้งหลายและฝูงสัตว์ของพวกข้าพเจ้า ขึ้นมาจากประเทศอียิปต์ให้อดน้ำตาย”

17:3 And the people thirsted there for water; and the people murmured against Moses, and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt, to kill us and our children and our cattle with thirst?

17:4 และโมเสสได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์จะทำอย่างไรดีกับประชากรนี้ พวกเขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์อยู่แล้ว”

17:4 And Moses cried unto the LORD, saying, What shall I do unto this people? they be almost ready to stone me.

17:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเดินล่วงหน้าประชากรไปและนำพวกผู้อาวุโสบางคนของอิสราเอลไปพร้อมกับเจ้า และไม้เท้าของเจ้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนั้น จงถือไว้ในมือของเจ้าและไป

17:5 And the LORD said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel; and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand, and go.

17:6 ดูเถิด เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบ และเจ้าจงตีศิลานั้น และน้ำจะไหลออกมาจากศิลานั้นให้ประชากรดื่ม” และโมเสสก็ทำดังนั้นต่อสายตาพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล

17:6 Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb; and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel.

17:7 และท่านเรียกชื่อตำบลนั้นว่า มัสสาห์และเมรีบาห์ เพราะเหตุว่าชนชาติอิสราเอลกล่าวโทษตน และเพราะเหตุว่าพวกเขาได้ลองดีพระเยโฮวาห์ พูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าหรือไม่”

17:7 And he called the name of the place Massah, and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the LORD, saying, Is the LORD among us, or not?

การทำสงครามกับคนอามาเลข
17:8 ในขณะนั้นคนอามาเลขยกมา และสู้รบกับคนอิสราเอลที่ตำบลเรฟีดิม

War with Amalek
17:8 Then came Amalek, and fought with Israel in Rephidim.

17:9 และโมเสสพูดกับโยชูวาว่า “จงเลือกพวกผู้ชายจากพวกเรา และออกไปสู้รบกับคนอามาเลข พรุ่งนี้เราจะยืนอยู่บนยอดเนินเขาถือไม้เท้าของพระเจ้าไว้ในมือของเรา”

17:9 And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek: to morrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand.

17:10 ดังนั้นโยชูวาก็ทำตามที่โมเสสได้พูดกับเขา และสู้รบกับคนอามาเลข และโมเสส อาโรน กับเฮอร์ ก็ขึ้นไปบนยอดเนินเขานั้น

17:10 So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek: and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill.

17:11 และต่อมาโมเสสยกมือของตนขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้น และท่านลดมือของตนลงเมื่อไร คนอามาเลขก็เป็นต่อเมื่อนั้น

17:11 And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed: and when he let down his hand, Amalek prevailed.

17:12 แต่มือของโมเสสเมื่อยล้า และเขาทั้งสองก็นำก้อนหินมาวางไว้ให้ท่าน และท่านนั่งบนก้อนหินนั้น และอาโรนกับเฮอร์ก็ช่วยยกมือของท่านขึ้น คนหนึ่งข้างนี้ และอีกคนหนึ่งข้างนั้น และมือของท่านก็มั่นคงอยู่จนตะวันตกดิน

17:12 But Moses' hands were heavy; and they took a stone, and put it under him, and he sat thereon; and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side; and his hands were steady until the going down of the sun.

17:13 และโยชูวาปราบอามาเลขกับประชาชนของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ

17:13 And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword.

17:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเขียนเรื่องนี้ลงไว้ในหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึก ทั้งเล่าให้โยชูวาฟัง ด้วยว่าเราจะลบล้างความทรงจำถึงคนอามาเลขจากภายใต้ฟ้าสวรรค์นี้”

17:14 And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.

17:15 และโมเสสได้สร้างแท่นบูชา และเรียกชื่อแท่นบูชานั้นว่า เยโฮวาห์นิสสี

17:15 And Moses built an altar, and called the name of it Jehovahnissi:

17:16 เพราะท่านพูดว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณว่า พระเยโฮวาห์จะทรงทำสงครามกับคนอามาเลขต่อไปทุกชั่วอายุ”

17:16 For he said, Because the LORD hath sworn that the LORD will have war with Amalek from generation to generation.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope