กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 31 / Proverbs 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ถ้อยคำของกษัตริย์เลมูเอล
31:1 บรรดาถ้อยคำของกษัตริย์เลมูเอล คือคำพยากรณ์ที่พระราชมารดาของพระองค์ได้สอนพระองค์

The Words of Lemuel
31:1 The words of king Lemuel, the prophecy that his mother taught him.

31:2 อะไรเล่า ลูกชายของแม่เอ๋ย และอะไรเล่า ลูกชายแห่งครรภ์ของแม่เอ๋ย และอะไรเล่า ลูกชายแห่งบรรดาคำปฏิญาณของแม่เอ๋ย

31:2 What, my son? and what, the son of my womb? and what, the son of my vows?

31:3 อย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงทั้งหลาย และอย่าให้บรรดาทางของเจ้าแก่สิ่งที่ทำลายกษัตริย์ทั้งหลาย

31:3 Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings.

31:4 ไม่เหมาะสมสำหรับบรรดากษัตริย์ โอ เลมูเอลเอ๋ย ไม่เหมาะสมสำหรับบรรดากษัตริย์ที่จะเสวยเหล้าองุ่น และไม่เหมาะสมสำหรับบรรดาประมุขที่จะดื่มสุรา

31:4 It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink:

31:5 เกรงว่าพวกเขาจะดื่มและหลงลืมกฎหมายเสีย และบิดเบือนความยุติธรรมสำหรับคนใด ๆ ที่ทุกข์ยาก

31:5 Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.

31:6 จงให้สุราแก่คนที่กำลังจะพินาศ และเหล้าองุ่นแก่คนทั้งหลายที่หนักใจ

31:6 Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts.

31:7 จงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขา และจดจำความทุกข์ยากของเขาไม่ได้อีกต่อไป

31:7 Let him drink, and forget his poverty, and remember his misery no more.

31:8 จงอ้าปากของเจ้าเพื่อคนใบ้ในเรื่องของบรรดาคนที่ถูกกำหนดไว้สำหรับความพินาศ

31:8 Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.

31:9 จงอ้าปากของเจ้า จงพิพากษาอย่างชอบธรรม และจงว่าความของคนยากจนและคนขัดสน

31:9 Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.

ภรรยาผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม
31:10 ใครจะพบหญิงผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม เพราะค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก

The Virtuous Woman
31:10 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.

31:11 จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธออย่างปลอดภัย จนท่านจะไม่ต้องการของปล้น

31:11 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.

31:12 เธอจะทำความดีให้ท่าน และไม่ทำความชั่วร้าย ตลอดวันเวลาของเธอ

31:12 She will do him good and not evil all the days of her life.

31:13 เธอแสวงหาขนแกะและป่าน และทำงานด้วยมือของเธออย่างเต็มใจ

31:13 She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands.

31:14 เธอเป็นเหมือนบรรดากำปั่นของพ่อค้า เธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกล

31:14 She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar.

31:15 เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่ด้วย และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอ และจัดส่วนแบ่งให้แก่พวกสาวใช้ของเธอ

31:15 She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.

31:16 เธอพิเคราะห์ดูทุ่งนาและซื้อมันไว้ ด้วยผลแห่งน้ำมือของเธอ เธอปลูกสวนองุ่น

31:16 She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard.

31:17 เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลัง และกระทำให้แขนของเธอเข้มแข็ง

31:17 She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.

31:18 เธอดูออกว่าสินค้าของเธอเป็นของดี ตะเกียงของเธอก็ไม่ดับในเวลากลางคืน

31:18 She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night.

31:19 เธอยื่นมือของเธอออกจับไน และมือของเธอจับเครื่องปั่น

31:19 She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.

31:20 เธอเหยียดมือของเธอให้คนยากจน ใช่แล้ว เธอยื่นมือของเธอให้คนขัดสน

31:20 She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.

31:21 เธอไม่กลัวหิมะสำหรับครัวเรือนของเธอ เพราะทุกคนในครัวเรือนของเธอสวมเสื้อสีแดงสด

31:21 She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet.

31:22 เธอทำผ้าปูสำหรับตัวเธอเองด้วยสิ่งทอ เสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าไหมและผ้าสีม่วง

31:22 She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.

31:23 สามีของเธอเป็นที่รู้จักในบรรดาประตูเมือง เมื่อท่านนั่งอยู่ท่ามกลางพวกผู้อาวุโสของแผ่นดินนั้น

31:23 Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.

31:24 เธอทำผ้าป่านเนื้อละเอียด และขายมัน และจัดส่งบรรดาผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้า

31:24 She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant.

31:25 กำลังและเกียรติยศเป็นเครื่องนุ่งห่มของเธอ และเธอจะเปรมปรีดิ์ในเวลาที่จะมา

31:25 Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come.

31:26 เธออ้าปากของเธอกล่าวด้วยสติปัญญา และในลิ้นของเธอมีกฎเกณฑ์แห่งความกรุณา

31:26 She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness.

31:27 เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธออย่างดี และไม่รับประทานอาหารแห่งความเกียจคร้าน

31:27 She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.

31:28 ลูก ๆ ของเธอตื่นขึ้น และเรียกเธอว่าผู้ที่ได้รับพร สามีของเธอด้วย และท่านก็ยกย่องเธอ

31:28 Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.

31:29 “สตรีเป็นอันมากได้กระทำอย่างเปี่ยมด้วยคุณธรรม แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด”

31:29 Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.

31:30 เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความสวยงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรีที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์ เธอจะได้รับการยกย่อง

31:30 Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised.

31:31 จงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอ และให้การงานทั้งหลายของเธอยกย่องเธอในบรรดาประตูเมือง

31:31 Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope