กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 4 / Proverbs 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

สติปัญญาจากบิดา
4:1 พวกเจ้า บุตรทั้งหลายเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของพ่อ และให้ตั้งใจฟังเพื่อจะได้รับรู้ความเข้าใจ

A Father's Wisdom
4:1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.

4:2 เพราะเราให้หลักคำสอนอันดีแก่พวกเจ้า พวกเจ้าอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของเรา

4:2 For I give you good doctrine, forsake ye not my law.

4:3 เพราะเราเป็นลูกชายของพ่อเรา อ่อนโยนและเป็นที่รักคนเดียวในสายตาของแม่เรา

4:3 For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.

4:4 บิดาสอนเราด้วย และพูดกับเราว่า “ให้ใจของเจ้าเก็บบรรดาถ้อยคำของเราไว้ จงรักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา และมีชีวิตอยู่

4:4 He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.

4:5 จงได้สติปัญญา จงได้ความเข้าใจ อย่าลืมมันเสีย ทั้งอย่าหันกลับจากบรรดาถ้อยคำแห่งปากของเรา

4:5 Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.

4:6 อย่าทอดทิ้งเธอ และเธอจะสงวนเจ้าไว้ จงรักเธอ และเธอจะรักษาเจ้าไว้

4:6 Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.

4:7 สติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงได้สติปัญญา และพร้อมกับทุกสิ่งที่เจ้าได้นั้น จงได้ความเข้าใจ

4:7 Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.

4:8 จงยกชูเธอ และเธอจะเลื่อนยศเจ้า เธอจะนำเจ้ามาถึงเกียรติยศ เมื่อเจ้ากอดเธอไว้

4:8 Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.

4:9 เธอจะให้เครื่องประดับแห่งพระคุณแก่ศีรษะของเจ้า เธอจะมอบมงกุฎแห่งสง่าราศีแก่เจ้า”

4:9 She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.

4:10 โอ บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังและรับบรรดาถ้อยคำของเรา และปีเดือนทั้งหลายแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลาย

4:10 Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.

4:11 เราได้สอนเจ้าในทางแห่งสติปัญญาแล้ว เราได้นำเจ้าในบรรดาวิถีที่ถูกต้อง

4:11 I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.

4:12 เมื่อเจ้าไปมา ย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวาง และเมื่อเจ้าวิ่ง เจ้าจะไม่สะดุด

4:12 When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.

4:13 จงยึดคำสั่งสอนไว้ให้มั่น และอย่าปล่อยเธอไป จงรักษาเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า

4:13 Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.

4:14 อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่ว และอย่าไปในทางของบรรดาคนชั่วร้าย

4:14 Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.

4:15 จงหลีกเลี่ยงมันเสีย อย่าผ่านมันไปเลย จงหันไปเสียจากมัน และจงผ่านเลยไป

4:15 Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.

4:16 เพราะพวกเขานอนไม่หลับ นอกจากพวกเขาได้ทำการประทุษร้ายแล้ว และการนอนหลับของพวกเขาถูกเอาไปเสีย ยกเว้นพวกเขาทำให้บางคนล้มลง

4:16 For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.

4:17 เพราะพวกเขารับประทานอาหารแห่งความชั่ว และดื่มเหล้าองุ่นแห่งความทารุณ

4:17 For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.

4:18 แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนอย่างแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้น ๆ จนเต็มวัน

4:18 But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.

4:19 ทางของคนชั่วก็เหมือนอย่างความมืด พวกเขาไม่ทราบว่าพวกเขาสะดุดอะไรเข้า

4:19 The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.

4:20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อบรรดาถ้อยคำของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาบรรดาถ้อยคำของเรา

4:20 My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.

4:21 อย่าให้พวกมันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษาพวกมันไว้ท่ามกลางใจของเจ้า

4:21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.

4:22 เพราะพวกมันเป็นชีวิตแก่บรรดาคนที่พบพวกมัน และเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังทั้งสิ้นของคนเหล่านั้น

4:22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.

4:23 จงรักษาใจของเจ้าไว้ด้วยความระมัดระวังทั้งสิ้น เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ แห่งชีวิตล้วนผุดออกมาจากใจ

4:23 Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.

4:24 จงให้ปากที่พูดตลบตะแลงอยู่ห่างเสียจากเจ้า และให้ริมฝีปากคดเคี้ยวอยู่ห่างไกลจากเจ้า

4:24 Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.

4:25 จงให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า และให้หนังตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าเจ้า

4:25 Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.

4:26 จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้า และให้ทางทั้งสิ้นของเจ้ามั่นคง

4:26 Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.

4:27 อย่าเหไปข้างขวามือหรือหันไปข้างซ้าย จงถอนเท้าของเจ้าออกเสียจากความชั่วร้าย

4:27 Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope