กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 26 / Proverbs 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ทางทั้งหลายของคนโง่เขลา คนเกียจคร้านและคนก่อความยุ่งยาก
26:1 ดุจหิมะในฤดูร้อนและดุจฝนในฤดูเกี่ยว เกียรติยศก็ไม่เหมาะสมสำหรับคนโง่

The Ways of the Fool, the Slothful and Troublemaker
26:1 As snow in summer, and as rain in harvest, so honour is not seemly for a fool.

26:2 ดุจนกที่กำลังโผไปมา ดุจนกนางแอ่นที่กำลังบิน คำสาปแช่งที่ไร้เหตุก็จะไม่มา

26:2 As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come.

26:3 แส้สำหรับม้า บังเหียนสำหรับลา และไม้เรียวสำหรับหลังของคนโง่

26:3 A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back.

26:4 อย่าตอบคนโง่ตามความโง่เขลาของเขา เกรงว่าเจ้าจะเป็นเหมือนเขาด้วย

26:4 Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him.

26:5 จงตอบคนโง่ตามความโง่เขลาของเขา เกรงว่าเขาจะถือตัวว่าฉลาดในความคิดของเขาเอง

26:5 Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit.

26:6 คนที่ส่งข่าวไปโดยมือของคนโง่ก็ตัดเท้าออกและดื่มความเสียหาย

26:6 He that sendeth a message by the hand of a fool cutteth off the feet, and drinketh damage.

26:7 ขาของคนพิการนั้นไม่เท่ากัน คำอุปมาในปากของบรรดาคนโง่ก็เป็นอย่างนั้น

26:7 The legs of the lame are not equal: so is a parable in the mouth of fools.

26:8 ดุจคนที่มัดก้อนหินไว้กับสลิง คนที่ให้เกียรติแก่คนโง่ก็เป็นอย่างนั้น

26:8 As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honour to a fool.

26:9 ดุจหนามที่เข้าอยู่ในมือของคนขี้เมา คำอุปมาในปากของบรรดาคนโง่ก็เป็นอย่างนั้น

26:9 As a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools.

26:10 พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ได้ทรงสร้างสิ่งสารพัดทรงตอบแทนคนโง่และทรงตอบแทนบรรดาคนละเมิด

26:10 The great God that formed all things both rewardeth the fool, and rewardeth transgressors.

26:11 ดุจสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสำรอกออกมา คนโง่ที่กลับไปหาความโง่เขลาของตนก็เป็นอย่างนั้น

26:11 As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.

26:12 เจ้าเห็นคนหนึ่งที่ฉลาดในความคิดของตัวเขาเองหรือ ยังมีความหวังในคนโง่มากกว่าในคนนั้นเสียอีก

26:12 Seest thou a man wise in his own conceit? there is more hope of a fool than of him.

26:13 คนเกียจคร้านพูดว่า “มีสิงโตอยู่ในทางนั้น มีสิงโตอยู่ในถนนทั้งหลาย”

26:13 The slothful man saith, There is a lion in the way; a lion is in the streets.

26:14 ดุจประตูหันไปมาบนบานพับของมัน คนเกียจคร้านก็ทำอย่างนั้นบนที่นอนของตน

26:14 As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed.

26:15 คนเกียจคร้านซ่อนมือของตนไว้ในอกเสื้อของตน เขาเหน็ดเหนื่อยที่จะเอามือนั้นมาสู่ปากของตนอีก

26:15 The slothful hideth his hand in his bosom; it grieveth him to bring it again to his mouth.

26:16 คนเกียจคร้านในความคิดของเขาก็ฉลาดกว่าคนเจ็ดคนที่ตอบได้อย่างหลักแหลม

26:16 The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason.

26:17 คนที่กำลังผ่านไปและเข้ายุ่งในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาเองก็เป็นเหมือนคนที่จับหูสุนัข

26:17 He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears.

26:18 ดุจคนบ้าคนหนึ่งที่โยนบรรดาดุ้นไฟ ลูกธนูและความตายออกไป

26:18 As a mad man who casteth firebrands, arrows, and death,

26:19 คนที่หลอกลวงเพื่อนบ้านของตนและกล่าวว่า “ข้าล้อเล่นเท่านั้นเอง” ก็เป็นอย่างนั้น

26:19 So is the man that deceiveth his neighbour, and saith, Am not I in sport?

26:20 ที่ไหนที่ไม่มีฟืน ที่นั่นไฟก็ดับ ดังนั้นที่ไหนที่ไม่มีคนที่เที่ยวซุบซิบ การวิวาทก็หยุดลง

26:20 Where no wood is, there the fire goeth out: so where there is no talebearer, the strife ceaseth.

26:21 ถ่านเป็นเชื้อเพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใด คนที่มักทะเลาะก็เป็นเชื้อการวิวาทฉันนั้น

26:21 As coals are to burning coals, and wood to fire; so is a contentious man to kindle strife.

26:22 บรรดาถ้อยคำของคนที่เที่ยวซุบซิบก็เป็นเหมือนบาดแผลทั้งหลาย และพวกมันลงไปยังส่วนข้างในของร่างกาย

26:22 The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.

26:23 ริมฝีปากที่เผ็ดร้อนและใจที่ชั่วเป็นเหมือนเศษหม้อแตกที่ปกคลุมด้วยขี้เงิน

26:23 Burning lips and a wicked heart are like a potsherd covered with silver dross.

26:24 คนที่เกลียดชังก็สอพลอด้วยริมฝีปากของตน และสะสมความหลอกลวงไว้ภายในตัวเขา

26:24 He that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him;

26:25 เมื่อเขาพูดจาไพเราะ อย่าเชื่อเขาเลย เพราะมีสิ่งน่าเกลียดชังเจ็ดอย่างอยู่ในใจของเขา

26:25 When he speaketh fair, believe him not: for there are seven abominations in his heart.

26:26 ผู้ใดก็ตามที่ความเกลียดชังของเขาถูกปิดบังไว้โดยการหลอกลวง ความชั่วของเขาจะถูกเปิดเผยต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมด

26:26 Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shewed before the whole congregation.

26:27 ผู้ใดก็ตามที่ขุดหลุมพรางก็จะตกลงไปในนั้น และคนที่กลิ้งก้อนหิน มันจะกลับมาทับเขาเอง

26:27 Whoso diggeth a pit shall fall therein: and he that rolleth a stone, it will return upon him.

26:28 ลิ้นที่มุสาก็เกลียดชังคนทั้งหลายที่เจ็บปวดเพราะลิ้นนั้น และปากที่ป้อยอก็ทำความพินาศ

26:28 A lying tongue hateth those that are afflicted by it; and a flattering mouth worketh ruin.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope