กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 19 / Proverbs 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนที่มีสติปัญญาเปรียบกับคนโง่เขลา
19:1 คนยากจนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ของเขา ดีกว่าคนที่มีริมฝีปากตลบตะแลงและเป็นคนโง่

The Wise and the Foolish
19:1 Better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips, and is a fool.

19:2 เช่นเดียวกัน ที่จิตใจไม่มีความรู้ก็ไม่ดี และคนที่รีบเร่งด้วยเท้าของตนก็ทำบาป

19:2 Also, that the soul be without knowledge, it is not good; and he that hasteth with his feet sinneth.

19:3 ความโง่ของคนก็ทำทางของเขาให้คดไป และใจของเขาเกรี้ยวกราดต่อพระเยโฮวาห์

19:3 The foolishness of man perverteth his way: and his heart fretteth against the LORD.

19:4 ทรัพย์สมบัติทำให้มีเพื่อนเยอะ แต่คนยากจนก็ถูกแยกจากเพื่อนบ้านของตน

19:4 Wealth maketh many friends; but the poor is separated from his neighbour.

19:5 พยานเท็จจะไม่รับโทษก็หามิได้ และคนที่พูดคำมุสาต่าง ๆ จะหนีไม่พ้น

19:5 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.

19:6 คนเป็นอันมากจะขอความโปรดปรานของประมุข และทุกคนเป็นมิตรสหายกับคนที่ให้บรรดาของกำนัล

19:6 Many will intreat the favour of the prince: and every man is a friend to him that giveth gifts.

19:7 บรรดาพี่น้องของคนยากจนก็เกลียดชังเขา บรรดามิตรสหายของเขาจะไปห่างไกลจากเขายิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เขาไล่ตามพวกเขาด้วยบรรดาถ้อยคำ แต่พวกเขาก็หายหน้าไปจากเขา

19:7 All the brethren of the poor do hate him: how much more do his friends go far from him? he pursueth them with words, yet they are wanting to him.

19:8 คนที่ได้สติปัญญาก็รักจิตใจของตนเอง คนที่รักษาความเข้าใจไว้จะพบสิ่งที่ดี

19:8 He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.

19:9 พยานเท็จจะไม่รับโทษก็หามิได้ และคนที่พูดบรรดาคำมุสาจะพินาศ

19:9 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish.

19:10 ความชื่นชมยินดีไม่เหมาะสำหรับคนโง่ ที่คนรับใช้จะปกครองเหนือบรรดาประมุขก็ยิ่งไม่เหมาะ

19:10 Delight is not seemly for a fool; much less for a servant to have rule over princes.

19:11 ความเฉลียวฉลาดของคนกระทำให้เขาโกรธช้า และเป็นสง่าราศีของเขาที่จะมองข้ามการละเมิด

19:11 The discretion of a man deferreth his anger; and it is his glory to pass over a transgression.

19:12 พระพิโรธของกษัตริย์เป็นเหมือนเสียงคำรามของสิงโต แต่ความโปรดปรานของพระองค์เป็นเหมือนน้ำค้างบนหญ้า

19:12 The king's wrath is as the roaring of a lion; but his favour is as dew upon the grass.

19:13 บุตรชายโง่เขลาเป็นภัยพิบัติของบิดาของเขา และการโต้แย้งของภรรยาก็เป็นน้ำฝนย้อยหยดไม่หยุด

19:13 A foolish son is the calamity of his father: and the contentions of a wife are a continual dropping.

19:14 บ้านและทรัพย์สมบัติเป็นมรดกของบิดาทั้งหลาย และภรรยาที่หยั่งรู้ก็มาจากพระเยโฮวาห์

19:14 House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the LORD.

19:15 ความเกียจคร้านทำให้หลับสนิท และคนขี้เกียจจะต้องหิวโหย

19:15 Slothfulness casteth into a deep sleep; and an idle soul shall suffer hunger.

19:16 คนที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตนเอง แต่คนที่เหยียดหยามมรรคาทั้งหลายของพระองค์ก็จะถึงแก่ความตาย

19:16 He that keepeth the commandment keepeth his own soul; but he that despiseth his ways shall die.

19:17 คนที่สงสารคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาห์ทรงยืม และสิ่งที่เขาให้นั้นพระองค์จะทรงตอบแทนแก่เขาอีก

19:17 He that hath pity upon the poor lendeth unto the LORD; and that which he hath given will he pay him again.

19:18 จงตีสอนบุตรชายของเจ้าขณะที่ยังมีความหวัง และอย่าให้จิตใจของเจ้าหยุดเพราะเหตุการร้องไห้ของเขา

19:18 Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying.

19:19 คนขี้โมโหจะต้องถูกลงโทษ เพราะถ้าเจ้าช่วยเขาให้พ้น เจ้าก็ต้องช่วยเขาให้พ้นอีก

19:19 A man of great wrath shall suffer punishment: for if thou deliver him, yet thou must do it again.

19:20 จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอน เพื่อเจ้าจะมีสติปัญญาในบั้นปลายของเจ้า

19:20 Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end.

19:21 มีแผนงานเป็นอันมากในใจของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามคำปรึกษาของพระเยโฮวาห์นั่นแหละจะดำรงอยู่ได้

19:21 There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the LORD, that shall stand.

19:22 สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความกรุณาของเขา และคนยากจนก็ดีกว่าคนพูดมุสา

19:22 The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.

19:23 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์นำไปสู่ชีวิต และคนที่ได้รับแล้วก็จะอาศัยอยู่อย่างพอใจ จะไม่มีความชั่วร้ายใด ๆ มาเยี่ยมกรายเขา

19:23 The fear of the LORD tendeth to life: and he that hath it shall abide satisfied; he shall not be visited with evil.

19:24 คนเกียจคร้านซ่อนมือของตนไว้ในอกเสื้อของตน และจะไม่ยอมแม้แต่เอามือนั้นมาสู่ปากของตนอีก

19:24 A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again.

19:25 จงโบยตีคนที่มักเยาะเย้ย และคนเขลาจะระวังตัว และจงตักเตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรู้

19:25 Smite a scorner, and the simple will beware: and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge.

19:26 คนที่ล้างผลาญบิดาของเขาและขับไล่มารดาของเขาไปเสีย เป็นบุตรชายที่ทำให้เกิดความอับอายและนำการถูกตำหนิมา

19:26 He that wasteth his father, and chaseth away his mother, is a son that causeth shame, and bringeth reproach.

19:27 บุตรชายของเราเอ๋ย จงเลิกฟังคำสั่งสอนที่ทำให้หลงไปจากบรรดาถ้อยคำแห่งความรู้

19:27 Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge.

19:28 พยานที่อธรรมก็เหยียดหยามความยุติธรรม และปากของคนชั่วก็กลืนกินความชั่วช้า

19:28 An ungodly witness scorneth judgment: and the mouth of the wicked devoureth iniquity.

19:29 การพิพากษาต่าง ๆ ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาคนมักเยาะเย้ย และการโบยตีทั้งหลายสำหรับหลังของบรรดาคนโง่

19:29 Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope