กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 5 / Proverbs 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

จงระวังผู้หญิงชั่ว
5:1 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อสติปัญญาของเรา และจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาความเข้าใจของเรา

Beware of the Strange Woman
5:1 My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:

5:2 เพื่อเจ้าจะได้เอาใจใส่ความเฉลียวฉลาด และเพื่อริมฝีปากของเจ้าจะได้รักษาความรู้ไว้

5:2 That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.

5:3 เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดออกมาเหมือนอย่างรวงผึ้ง และปากของนางลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน

5:3 For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:

5:4 แต่ที่สุดปลายของนางขมขื่นเหมือนอย่างบอระเพ็ด คมเหมือนอย่างดาบสองคม

5:4 But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.

5:5 เท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตาย บรรดาย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่นรก

5:5 Her feet go down to death; her steps take hold on hell.

5:6 เกรงว่าเจ้าจะครุ่นคิดวิถีแห่งชีวิต ทางทั้งหลายของนางเคลื่อนที่ไปมาได้ เพื่อเจ้าจะทราบทางเหล่านั้นไม่ได้

5:6 Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.

5:7 ฉะนั้น โอ พวกเจ้า บุตรทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเรา และอย่าพรากจากบรรดาถ้อยคำแห่งปากของเรา

5:7 Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.

5:8 จงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนาง และอย่าเข้ามาใกล้ประตูบ้านของนาง

5:8 Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:

5:9 เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่น และให้ปีเดือนทั้งหลายของเจ้าแก่คนโหดร้าย

5:9 Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:

5:10 เกรงว่าคนต่างด้าวจะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งของเจ้า และบรรดางานอันเหน็ดเหนื่อยของเจ้าตกอยู่ในบ้านของคนต่างด้าว

5:10 Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;

5:11 และเจ้าคร่ำครวญในที่สุด เมื่อเนื้อหนังและร่างกายของเจ้าถูกล้างผลาญ

5:11 And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,

5:12 และกล่าวว่า “ข้าเคยเกลียดชังคำสั่งสอนเสียจริง ๆ และใจของข้าได้เหยียดหยามคำตักเตือน

5:12 And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;

5:13 และไม่เคยเชื่อฟังเสียงของครูทั้งหลายของข้า หรือเอียงหูของข้าให้แก่คนเหล่านั้นที่ได้สั่งสอนข้า

5:13 And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!

5:14 ข้าเกือบจะอยู่ในความชั่วร้ายทั้งสิ้นอยู่แล้ว ในท่ามกลางชุมนุมชนและในที่ชุมนุม”

5:14 I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.

5:15 จงดื่มน้ำจากบ่อเก็บน้ำของเจ้าเอง และน้ำทั้งหลายที่ไหลออกจากบ่อน้ำของเจ้าเอง

5:15 Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.

5:16 จงให้น้ำพุทั้งหลายของเจ้าแพร่กระจายออกไป และบรรดาแม่น้ำแห่งน้ำทั้งหลายนั้นไหลไปตามถนนต่าง ๆ

5:16 Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.

5:17 จงให้น้ำเหล่านั้นเป็นของเจ้าเองแต่ผู้เดียว และไม่ใช่ของพวกคนแปลกหน้าที่อยู่ร่วมกับเจ้า

5:17 Let them be only thine own, and not strangers' with thee.

5:18 จงให้น้ำพุของเจ้าได้รับพร และจงเปรมปรีดิ์อยู่กับภรรยาแห่งวัยหนุ่มของเจ้า

5:18 Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.

5:19 จงให้นางเป็นเหมือนอย่างกวางตัวเมียที่น่าพิศวาสและเป็นเหมือนอย่างกวางโรที่น่ารื่นรมย์ จงให้ถันของนางทำให้เจ้าพึงพอใจอยู่ทุกเวลา และจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอ

5:19 Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.

5:20 บุตรชายของเราเอ๋ย และทำไมเจ้าจะเคลิบเคลิ้มอยู่กับหญิงชั่ว และโอบกอดอกของหญิงสัญจรเล่า

5:20 And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?

5:21 เพราะว่าทางทั้งหลายของมนุษย์ก็อยู่เบื้องหน้าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงใคร่ครวญวิถีทั้งสิ้นของเขา

5:21 For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.

5:22 ความชั่วช้าของเขาเองจะดักคนชั่วร้ายเอง และเขาจะติดอยู่กับบรรดาสายแอกแห่งบาปทั้งหลายของเขา

5:22 His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.

5:23 เขาจะตายโดยปราศจากคำสั่งสอน และในความใหญ่โตแห่งความโง่เขลาของเขา เขาจะหลงเจิ่นไป

5:23 He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope