กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 27 / Proverbs 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คำตักเตือนและคำสั่งสอนต่าง ๆ
27:1 เจ้าอย่าอวดถึงวันพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่ง ๆ จะนำอะไรมาให้บ้าง

Warnings and Instruction
27:1 Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth.

27:2 จงให้คนอื่นยกย่องเจ้า และไม่ใช่ปากของเจ้าเอง คนแปลกหน้า และไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้าเอง

27:2 Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips.

27:3 หินก็หนัก และทรายก็มีน้ำหนักมาก แต่ความกริ้วโกรธของคนโง่ก็หนักกว่าทั้งสองสิ่งนั้น

27:3 A stone is heavy, and the sand weighty; but a fool's wrath is heavier than them both.

27:4 ความพิโรธก็โหดร้ายทารุณ และความโกรธก็อุกอาจ แต่ใครสามารถจะยืนต่อหน้าความอิจฉาได้

27:4 Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy?

27:5 คำตำหนิแบบเปิดเผยก็ดีกว่าความรักแบบลับ ๆ

27:5 Open rebuke is better than secret love.

27:6 บรรดาบาดแผลที่มิตรสหายทำก็ซื่อสัตย์ แต่การจุบทั้งหลายของศัตรูนั้นก็เป็นที่หลอกลวง

27:6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful.

27:7 จิตใจที่อิ่มแล้วก็รังเกียจรวงผึ้งอันหนึ่ง แต่สำหรับจิตใจที่หิว ทุกสิ่งที่ขมก็มีรสหวาน

27:7 The full soul loatheth an honeycomb; but to the hungry soul every bitter thing is sweet.

27:8 ดุจนกที่เจิ่นไปจากรังของมัน คนที่เจิ่นไปจากสถานที่ของตนก็เป็นอย่างนั้น

27:8 As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place.

27:9 น้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจชื่นบาน คำปรึกษาที่จริงใจและอ่อนหวานของเพื่อนคนหนึ่งก็ทำให้ใจชื่นบานเช่นกัน

27:9 Ointment and perfume rejoice the heart: so doth the sweetness of a man's friend by hearty counsel.

27:10 อย่าทอดทิ้งมิตรสหารของเจ้าเองและมิตรสหารของบิดาเจ้า และอย่าเข้าไปในบ้านพี่น้องของเจ้าในวันแห่งภัยพิบัติของเจ้า เพราะเพื่อนบ้านสักคนที่อยู่ใกล้ก็ดีกว่าพี่น้องคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกล

27:10 Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.

27:11 บุตรชายของเราเอ๋ย จงมีสติปัญญาและกระทำให้ใจของเรายินดี เพื่อเราจะตอบคนที่ตำหนิเราได้

27:11 My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me.

27:12 คนหยั่งรู้เห็นความชั่วร้ายล่วงหน้าและซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลาเดินเรื่อยไปและรับโทษ

27:12 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.

27:13 จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ที่ค้ำประกันให้คนแปลกหน้า และจงรับสิ่งมัดจำไว้จากคนที่ค้ำประกันให้หญิงต่างด้าว

27:13 Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman.

27:14 คนที่อวยพรเพื่อนของตนด้วยเสียงดัง โดยตื่นแต่เช้ามืด มันจะถูกนับว่าเป็นคำสาปแช่งแก่เขา

27:14 He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him.

27:15 น้ำฝนย้อยหยดไม่หยุดในวันฝนพรำ และผู้หญิงขี้ทะเลาะก็เป็นแบบเดียวกัน

27:15 A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike.

27:16 ผู้ใดก็ตามที่ยับยั้งเธอก็เหมือนยับยั้งลมหรือกอบน้ำมันด้วยมือขวา ซึ่งเผยตัวมันเองออกมา

27:16 Whosoever hideth her hideth the wind, and the ointment of his right hand, which bewrayeth itself.

27:17 เหล็กลับเหล็กให้แหลมคมฉันใด คนหนึ่งคนใดก็ลับสีหน้าของเพื่อนของเขาให้หลักแหลมฉันนั้น

27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.

27:18 ผู้ใดก็ตามที่ดูแลต้นมะเดื่อจะได้กินผลของมัน คนที่ระแวดระวังนายของตนก็จะได้รับเกียรติ

27:18 Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof: so he that waiteth on his master shall be honoured.

27:19 ในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใด จิตใจของคนก็ส่อคนฉันนั้น

27:19 As in water face answereth to face, so the heart of man to man.

27:20 นรกและแดนพินาศไม่เคยเต็ม ตาของคนเราก็ไม่เคยอิ่ม

27:20 Hell and destruction are never full; so the eyes of man are never satisfied.

27:21 เบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงิน และเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำฉันใด คนหนึ่งคนใดก็เหมาะกับคำยกย่องที่เขาได้รับฉันนั้น

27:21 As the fining pot for silver, and the furnace for gold; so is a man to his praise.

27:22 ถึงแม้ว่าเจ้าจะเอาคนโง่ใส่ครกตำด้วยสากพร้อมกับข้าวสาลี ความโง่เขลาของเขาก็จะยังไม่พรากไปจากเขา

27:22 Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him.

27:23 เจ้าจงขยันขันแข็งที่จะรู้จักสภาพของฝูงแพะแกะของเจ้า และจงเอาใจใส่ฝูงวัวของเจ้า

27:23 Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds.

27:24 เพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิตย์ และมงกุฎทนอยู่ได้ทุกชั่วอายุหรือ

27:24 For riches are not for ever: and doth the crown endure to every generation?

27:25 หญ้าแห้งปรากฏแล้ว และหญ้างอกใหม่ก็แสดงตัวมันเองให้เห็น และผักหญ้าต่าง ๆ แห่งภูเขาก็ถูกเก็บรวบรวม

27:25 The hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered.

27:26 บรรดาลูกแกะก็มีไว้สำหรับเสื้อผ้าของเจ้า และบรรดาแพะก็จะเป็นค่าแห่งทุ่งนา

27:26 The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field.

27:27 และเจ้าจะมีนมแพะเพียงพอให้เป็นอาหารของเจ้า ทั้งเป็นอาหารแห่งครัวเรือนของเจ้า และเป็นเครื่องยังชีพสำหรับบรรดาสาวใช้ของเจ้า

27:27 And thou shalt have goats' milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope